SPF og DKIM-poster som kreves for tildelte domener (e-postbekreftelse)


I denne artikkelen finner du de nødvendige SPF- og DKIM-postene som må settes opp hvis du har et domene som peker til en Webnode nettside og du bruker Webnode til å sende e-post (webmailen vår). Når det gjelder et domene som er administrert av Webnode, trenger du ikke å gjøre noe av disse innstillingene. Disse DNS-postene er nødvendige for verifisering av den opprettede e-posten med tjenester som Google.com, etc.


OBS: Hvis du også bruker andre e-posttjenester (nyhetsbrev, ekstern fakturering osv.) for det domenet som peker til Webnode, anbefaler vi å konsultere SPF-innstillingene med leverandøren av den gitte tjenesten.


De nødvendige SPF- og DKIM-postene finner du her:


@ TXT "v=spf1 a mx include:spfuser.webnode.com -all"


mail._domainkey TXT "v=DKIM1; k=rsa; p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQDdcbpaoNfnowsra2LdWb0HY3rbjjfYOYSbTuWgaa9jDdyQyrNqxUDyH2vX4p3Zh6NWT88hvg89WbeKEAQAKnX/zGjONtaaykdm5ynHjpVXdr9xBCGVtsaeZbo0j3KHS1C65EDtoaQfG8Z4JwOeCR6OUjfkXxYQPgc5Aa6ZL5O3swIDAQAB"


Hvis disse postene ikke er satt opp, vil dine e-poster ofte returnere med en av følgende feilmeldinger (ikke-levering):


Reason: 550-5.7.26 This mail is unauthenticated, which poses a security risk to the...

550-5.7.26 sender and Gmail users, and has been blocked. The sender must...

550-5.7.26 authenticate with at least one of SPF or DKIM. For this message...

550-5.7.26 DKIM checks did not pass and SPF check for [domain.com] did not pass...

550-5.7.26 with ip: The sender should visit...

550-5.7.26 https://support.google.com/mail/answer/81126#authentication for...


En annen grunn til å bruke DKIM og SPF er hvis du ønsker å sende e-poster fra nettbutikken din (bestillinger) under ditt domene. Som standard kommer denne varslingen fra avsenderen “no-reply@webnode.com”.

Etter å ha lagt til SPF- og DKIM-postene, vil du kunne endre butikkens e-postadresse til adressen opprettet på Webnode.


Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Vi beklager at denne ikke var nyttig for deg. Hjelp oss å forbedre denne artikkelen ved å gi oss din tilbakemelding.