SPF a DKIM záznamy potřebné pro nasměrované domény (ověření e-mailu)


V tomto článku naleznete potřebné SPF a DKIM záznamy, které je třeba nastavit, pokud máte na Webnode nasměrovanou doménu (v případě domény ve správě Webnode není nutné toto nastavení nijak řešit) a využíváte Webnode pro odesílání pošty. Tyto DNS záznamy jsou třeba pro správné ověření vytvořeného e-mailu u služeb jako Seznam.cz, Google.com apod.

POZOR: Pokud u přiřazené (nasměrované) domény využíváte i jiné e-mailové služby (newsletter, externí fakturace apod.), doporučujeme zkonzultovat nastavení SPF s poskytovatelem dané služby.


Potřebný SPF a DKIM záznam naleznete zde:


@ TXT "v=spf1 a mx include:spfuser.webnode.com -all"


mail._domainkey TXT "v=DKIM1; k=rsa; p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQDdcbpaoNfnowsra2LdWb0HY3rbjjfYOYSbTuWgaa9jDdyQyrNqxUDyH2vX4p3Zh6NWT88hvg89WbeKEAQAKnX/zGjONtaaykdm5ynHjpVXdr9xBCGVtsaeZbo0j3KHS1C65EDtoaQfG8Z4JwOeCR6OUjfkXxYQPgc5Aa6ZL5O3swIDAQAB"


 

Pokud tyto záznamy nejsou nastaveny, nejčastěji se e-mail vrátí s jednou z následující chyb (nedoručenek):

Reason: 550-5.7.26 This mail is unauthenticated, which poses a security risk to the

550-5.7.26 sender and Gmail users, and has been blocked. The sender must

550-5.7.26 authenticate with at least one of SPF or DKIM. For this message,

550-5.7.26 DKIM checks did not pass and SPF check for [domena.cz] did not pass

550-5.7.26 with ip: The sender should visit

550-5.7.26 https://support.google.com/mail/answer/81126#authentication for

 

Další možnost použití DKIM a SPF je, pokud chcete odesílat e-maily z e-shopu (objednávky) pod svou doménou. Ve výchozím nastavení toto upozornění přichází od odesílatele „no-reply@webnode.com“.

Po přidání SPF a DKIM záznamu budete moci změnit E-mailové adresy e-shopu na adresu vytvořenou na Webnode.


Byla tato odpověď užitečná? Ano Ne

Send feedback
Je nám líto, že jsme vám nemohli pomoci. Pomozte nám zlepšit tento článek a napište nám zpětnou vazbu.