Všeobecné podmínky

Vítejte ve službě Webnode!

Webnode je webová služba/produkt, který je vlastněn a provozován společností „Webnode AG“, se sídlem v Badenerstrasse 47, 8004 Zurich, Švýcarsko. Kontaktní údaje Webnode jsou dostupné zde.

Tyto všeobecné podmínky upravují používání všech produktů a služeb Webnode, včetně webu „www.webnode.com“ a jeho obsahu. Obsahují několik dokumentů, především Všeobecné podmínky, Pravidla registrace domén, Zásady ochrany osobních údajů, Smlouvu o zpracování osobních údajů a Podmínky automatického zálohování stránek.

POUŽÍVÁNÍM STRÁNEK WEBNODE (VČETNĚ JEJICH OBSAHU) A/NEBO PRODUKTŮ A/NEBO SLUŽEB WEBNODE SOUHLASÍTE S NÁSLEDUJÍCÍMI PODMÍNKAMI. POKUD NESOUHLASÍTE S TĚMITO PODMÍNKAMI, NEBO JIMI NECHCETE BÝT VÁZÁNI, NEPOUŽÍVEJTE STRÁNKY, PRODUKTY NEBO SLUŽBY WEBNODE.

Všeobecné podmínky

Webová stránka Webnode, její obsah a související produkty a služby jsou k dispozici všem zletilým osobám, které jsou oprávněny uzavírat smlouvy (závazné dohody). Doklad o splnění těchto kritérií může být požadován, při přístupu ke všem (nebo některým) službám a/nebo produktům, ve formě identifikačních údajů nebo kontaktních informací. Pokud zákazník zaškrtne v košíku „Nákup na firmu“, stvrzuje tímto, že v případě vzniknu povinnosti vykázat a odvést daň, povinnost splní v zemi registrace společnosti, pro kterou je služba dodána.

Tyto všeobecné podmínky jsou stanoveny mezi Námi (Webnode AG) a Uživateli. Žádná jiná osoba nemá nárok z této dohody těžit.

Pokud jakýkoli soud nebo jiný regulátor rozhodne, že jakékoliv ustanovení těchto Podmínek je neplatné nebo jinak nevykonatelné, bude takové (taková) ustanovení vyjmuto z těchto Podmínek a zbytek Podmínek bude i nadále plně platný.

Pokud jsou Podmínky v rozporu s podmínkami uvedenými při Vaší registraci na Webnode (pokud takové existují), mají tyto Podmínky přednost, pokud není uvedeno jinak v dodatečné dokumentaci dodané Oddělením pro péči o zákazníky společnosti Webnode.

1. Definice

Kdekoli se v Podmínkách vyskytují slova, „Vy“, „Vaše“ a „Uživatel“, je tím míněn uživatel webových stránek, produktů a/nebo služeb Webnode, a takto musí být tato slova (a jejich tvary) vykládána. Podobně slova, „My“, „Naše“ a „Webnode“ odkazují na společnost Webnode AG a musejí být takto vykládána. Pojem „Údaje uživatelů“ odkazuje na osobní údaje, které Námi mohou být shromažďovány na stránkách Webnode.com a/nebo v průběhu registrace a/nebo získány v rámci jakékoli služby či produktu Webnode. Pojem „Naše webové stránky“ odkazuje na webové stránky „www.webnode.com“ a všechny webové stránky s nimi spojené. Naproti tomu, pojmem „stránky Webnode“ se odkazuje na webové stránky Našich uživatelů, tedy na stránky pomocí systému Webnode vytvořené. „Třetí strana“ označuje jakoukoli osobu/subjekt/firmu, která není spojena s Webnode AG. „Podmínky“ označují tyto všeobecné podmínky.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje mezi Uživatelem, který je spotřebitelem, tedy tím, který při uzavírání smlouvy s Námi nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, a Uživatelem, který je podnikatelem. Uvedete-li v objednávce své identifikační číslo, berete na vědomí, že pro Vás neplatí pravidla uvedená v těchto Podmínkách pro spotřebitele.

2. Nabízené služby

2.1 Bezplatná verze

Základní verze nástroje Webnode pro vytváření a provozování webových stránek je zcela zdarma pro všechny uživatele. Parametry volné verze jsou závislé na specifickém typu těch kterých stránek. Bezplatné verze jsou omezeny zejména velikostí úložného prostoru, přenosovou kapacitou za měsíc, počtem emailových adres a řadou dalších omezení. Přesný a aktuální popis Našich služeb naleznete na stránkách Ceník.

2.2 Prémiové služby

Pro využití některé z nadstandardních funkcí (např. větší kapacity, vlastní domény nebo designu na míru) si můžete zakoupit jednu nebo více Prémiových služeb. V současné době mezi ně patří funkce výše uvedené, a také Prémiová péče o zákazníky, zálohování a obnovení dat, obchodní statistiky, vlastní patička stránek, on-line reklamní kampaně a mnoho dalších služeb, které jsou nebo budou k dispozici. Přesný a aktuální popis Našich služeb naleznete na stránkách Ceník.

3. Placené služby

3.1 Ceny

Všechny služby mají stanovenou cenu, které mohou být dočasně nahrazeny speciálními/akčními cenami. Přehled cen naleznete na stránce Ceník. Konečné ceny jsou zákazníkovi zobrazeny vždy v nákupním košíku před odesláním objednávky a platby. Neúčtujeme si žádné náklady spojené s dodáním služby/produktu. Pokud zákazník zaškrtne v košíku „Nákup na firmu“, stvrzuje tímto, že v případě vzniku povinnosti vykázat a odvést daň, povinnost splní v zemi registrace společnosti, pro kterou je služba dodána.

3.2 Objednání Prémiových služeb

Všechny Naše Prémiové služby je možné objednat v Administraci Vašeho projektu. Pro další informace nebo pro objednání některé z Našich nadstandardních služeb se můžete obrátit na Naše Oddělení pro péči o zákazníky.

4. Vlastní doména (placená služba)

4.1 Registrace domény a vlastnictví domény

Fyzická nebo právnická osoba, která zakoupí doménu, je její zákonný vlastník. Webnode vstupuje pouze jako technický správce a jako prostředník (agent) mezi Vámi a organizací, která zajistí danou doménu. Pokud se Vy jako majitel domény rozhodnete doménu neobnovit, Webnode není zodpovědný za případné problémy nebo potíže, které se mohou vyskytnout v důsledku toho, že doména vypršela. Pokud nezajistíte včasnou platbu, můžete o doménu nenávratně přijít, za což Webnode nenese zodpovědnost. Domény jsou ve výchozím stavu uzamčeny pro transfer. Na žádost majitele domény může být doména odemčena. Naši aktuální nabídku domén naleznete na stránce Ceník domén.

4.2 Obnovení domény

Doména může být obnovena kdykoliv od data nákupu až do dne před datem konce platnosti, uvedeného v administraci projektu. Prodloužení domény se považuje za zaplacené, pokud Datum platby předchází dni před datem konce platnosti. Datum platby je stanoveno na základě potvrzení o úspěšném přijetí příslušné částky ze strany poskytovatele způsobu platby (tj. toho, kdo platbu technicky zajišťuje, např. banka). Jestliže není platba za Obnovení domény provedena včas, spadne doména do karantény (tzv. ochranné lhůty). Doménu je možné z karantény obnovit za poplatek. Přehled poplatků naleznete na stránce Pravidla registrace domén.

4.3 Zrušení registrace domény, odstoupení od smlouvy

Jste-li spotřebitelem, máte právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě uvedené v čl. 6.5. těchto Podmínek. Tímto nám udělujete výslovný souhlas k tomu, abychom splnili službu před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. V případě, že předmět smlouvy splníme před uplynutím lhůty pro odstoupení, právo na odstoupení od smlouvy nemáte.

4.4 Skrytá registrace domény

Můžete si registrovat doménu a zachovat přitom svou anonymitu (a vyhnout se tak nevyžádaným zprávám nebo možnosti být dohledatelný ve veřejných databázích, tzv. whois). Během registrace jste povinen zadat své kontaktní údaje, které budou využity pouze za účelem nákupu domény (k vytvoření faktury). V případě skryté registrace domény nebudou Vaše soukromé údaje zveřejněny. Namísto toho budou uvedeny kontaktní údaje společnosti Anonymouse Domains, s. r. o., nebo jiné třetí strany. Službu skryté registrace domén zajišťujeme prostřednictvím a dle podmínek společnosti Anonymouse Domains, s. r. o., IČ: 28296800, se sídlem Hlinky 995/70, Staré Brno, 603 00 Brno, nebo jiné třetí strany. Podmínky služby anonymní registrace domén jsou uvedeny zde: http://anonymousedomains.com/service-agreement-czl

5. Smlouva a zrušení smlouvy

5.1 Smlouva

Koupi služby či produktu můžete realizovat prostřednictvím elektronické objednávky. Návrhem k uzavření smlouvy je umístění nabízené služby či produktu na Naše webové stránky. Smlouva vzniká odesláním objednávky ze strany Uživatele a současně úspěšným dokončením platby. „Úspěšné dokončení platby“ je definováno tak, že byla zaplacena celá částka, a po přihlášení k vašemu účtu je v pravém menu pod odkazem „Moje faktury“ k dispozici faktura. Možnost odstoupení od uzavření smlouvy podléhá zvláštním podmínkám a pravidlům (viz odstavec 6.5).

5.2 Zrušení smlouvy

Zrušení smlouvy je možné i po uplynutí lhůty pro odstoupení od smlouvy v případě, že nežádáte o vrácení peněz. Žádost o zrušení nákupu služeb či jejich změnu (tj. cokoli, co má vliv na funkci Vašeho projektu) musí být předložena Vámi (vlastníkem projektu) písemně (e-mailem), a to z e-mailové adresy, která byla použita při registraci projektu.

5.3 Doba trvání smlouvy

Smlouvy o nákupu balíčků služeb se uzavírají na jeden rok až deset let trvání. U domén je minimální délka trvání smlouvy jeden nebo dva roky (podle podmínek poskytovatele), maximální délka deset let. U dalších služeb, pokud není uvedeno jinak při jejich objednávce, smlouva končí ve chvíli, kdy je služba poskytnuta. Přesný a aktuální popis Našich služeb, včetně doby trvání smlouvy, naleznete na stránkách Ceník.

5.4 Oprava údajů uvedených v objednávce

V případě, že v elektronické objednávce uvedete chybné údaje, neprodleně Nám tuto skutečnost sdělte na Naše Oddělení pro péči o zákazníky. Prosím berte na vědomí, že tyto změny lze činit pouze ve lhůtě 2 hodin od odeslání objednávky. Po uplynutí této lhůty Váš požadavek nemusí být řádně zpracován.

5.5 Souhlas Uživatele s použitím komunikačních prostředků na dálku

Tímto Nám udělujete souhlas s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé Uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradíte sami.

6. Platby, poplatky a náhrady

6.1 Metody platby

Prémiové služby je možné platit kreditní kartou, službou PayPal, bankovním převodem na účet Webnode a dalšími způsoby platby, které Vám nabízíme v rámci objednávky před jejím odesláním.

V případě bankovních převodů jsou veškeré nezbytné informace k dispozici po potvrzení objednávky služeb. Berte prosím na vědomí, že jakékoli náklady a poplatky za bankovní převod financí jsou zodpovědností Vás (zákazníka), nikoli Webnode.

Poznámka: Jste zodpovědní za správné vyplnění kompletních platebních informací. Prosíme, ujistěte se, že všechna pole jsou vyplněna a že všechny údaje jsou přesně zadány. Webnode není zodpovědný za žádosti, kterým nebylo vyhověno z důvodu uživatelem špatně nebo nedostatečně vyplněných informací. Věnujte zvýšenou pozornost zejména správně vyplněnému Variabilnímu symbolu.

6.2 Zpracování plateb

Pokud jste zakoupili libovolné služby pomocí kreditní karty nebo prostřednictvím služby PayPal, povolujete Webnode, resp. poskytovateli způsobu platby, kterou jste zvolili v rámci objednávky před jejím odesláním, platbu strhnout z Vaší karty nebo účtu. Při dokončení Vašeho nákupu ukládáme Vaše platební informace, které mohou být využity pro automatické obnovení služeb a pro urychlení Vašeho dalšího nákupu u Webnode. Veškeré zpracování plateb probíhá s maximální možnou mírou zabezpečení.

6.3 Opakující se platby (automatické obnovení)

Pokud jste zakoupili libovolné Prémiové služby a uskutečnili svůj nákup kreditní kartou nebo přes PayPal, může být Vámi zakoupená služba automaticky obnovována. Frekvence obnovy může být měsíční nebo roční, v závislosti na vámi zvoleném období. U ročního obnovení je částka účtována před vypršením platnosti členství. Na automatické obnovení a související platbu budete vždy upozorněni předem v zákonné lhůtě.

Automatickou obnovu můžete kdykoliv zrušit v Administraci Vašeho projektu na stránce Objednané služby a fakturace. Dokud automatické obnovení nezrušíte, opravňujete Webnode, resp. poskytovatele způsobu platby, kterou jste zvolili v rámci objednávky před jejím odesláním, strhávat platbu za služby z Vaší karty nebo účtu.

6.4 Datum platby a Datum aktivace

Datum platby je stanoveno na základě potvrzení o úspěšném přijetí příslušné částky ze strany poskytovatele způsobu platby (tj. toho, kdo platbu technicky zajišťuje, např. banka). Pokud jde o platbu kreditní kartou nebo přes PayPal, je částka okamžitě odečtena z Vašeho účtu. Datum platby a Datum aktivace je shodné, vyjma případů, kdy je potřeba vyřídit objednávku manuálně. V případě manuálního vyřizování může dojít ke zpoždění aktivace o několik dnů.

6.5 Odstoupení od smlouvy, žádosti o vrácení peněz

Máte právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 15 dnů od data aktivace. Odstoupení od smlouvy není možné v případě automatického obnovení služeb.

Tímto Nám výslovně udělujete souhlas, abychom v případě registrace či obnovení domény a také v případě ostatních Prémiových služeb, splnili předmět smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení. V případě, že předmět smlouvy splníme před uplynutím lhůty pro odstoupení, právo na odstoupení od smlouvy nemáte.

Pokud jste k nákupu prémiového balíčku obdrželi voucher na doménu zdarma, odstupujete od smlouvy dle tohoto ustanovení a zažádáte o vrácení peněz až po zaregistrování domény, bude Vám vrácena částka odpovídající ceně prémiového balíčku snížena o cenu voucheru na registraci domény.

Pokud se v případě reklamních kampaní třetí strana (Google) rozhodne zablokovat připravenou kampaň z důvodu, že propagovaný produkt/službu vyhodnotí jako sporné, není možné od smlouvy odstoupit a požadovat vrácení peněz. V takovém případě nenese Webnode odpovědnost za případnou finanční ztrátu Uživatele.

Chcete-li požádat o zrušení objednávky (odstoupit od smlouvy), musíte ve lhůtě pro odstoupení poslat e-mail Našemu Oddělení péče o zákazníky (viz článek 5). Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy je dostupný zde.

Pro zrušení objednávky webových stránek (odstoupení od smlouvy) v 15denní lhůtě není potřeba žádné zdůvodnění, budeme ovšem rádi, pokud důvod zrušení uvedete a pomůžete nám tak Naše služby vylepšit.

U ostatních prémiových služeb (s výjimkou webových stránek a registrace domén) nás můžete požádat o zrušení smlouvy a vrácení peněz ve lhůtě 15 dnů od data aktivace i v případě, že jsme s Vašim svolením splnili předmět smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení. V případě žádosti o zrušení ostatních Prémiových služeb (s výjimkou webových stránek a registrace domén), musíte poskytnout důvod pro zrušení. Důvody, které mohou vést k vrácení peněz, jsou:

 • (a) Plné ukončení všech služeb (včetně bezplatných verzí);
 • (b) Opakované technické problémy se službou, které narušují normální funkci Vašeho projektu;
 • (c) Neposkytnutí služby, která byla uhrazena v plné výši (s potvrzením o zaplacení).

Poznámka: Webnode si vyhrazuje právo přezkoumat důvod zrušení, který jste uvedli, a rozhodnout o přijetí či odmítnutí Vaší žádosti.

6.6 Čas a způsob vrácení peněz

Jste-li spotřebitelem, vrácení platby proběhne do 14 dnů od data, kdy Webnode obdržel odstoupení od smlouvy, u podnikatelů proběhne vrácení platby do 60 dnů od data, kdy Webnode obdržel odstoupení od smlouvy.

Jste-li spotřebitelem, platba Vám bude vrácena stejným způsobem, nedohodneme-li se na jiném způsobu vrácení platby. U podnikatelů bude platba vrácena buď prostřednictvím bankovního převodu, stejným způsobem platby, který byl využit pro platbu (pokud umožňuje provést refundaci) nebo nevratnou poukázkou na služby (voucher). Deaktivace Prémiových služeb se provádí současně s vrácením peněz.

Upozorňujeme, že vouchery (slevové kódy) není možné proplatit za žádných okolností.

7. Používání služeb

V odstavcích 7.1 až 7.8 je definován povolený způsob používání služeb Webnode. Aktivity, které jsou v rozporu s popsaným způsobem použití, nebo jsou jinak zapovězeny, jsou tedy porušením Podmínek a jsou důvodem k omezení poskytovaných služeb. Více informací zde.

7.1 Obsah

Jako uživatel Webnode se zavazujete, že nebudete posílat ani distribuovat prostřednictvím stránek Webnode žádné materiály, které jsou pomlouvačné, výhružné, obscénní, zdraví škodlivé, pornografické nebo jinak nezákonné povahy. Také jsou zcela zakázány materiály, které nějakým způsobem porušují nebo narušují, ať už jakýmkoli způsobem, práva Webnode či práva jiných (včetně, ale bez omezení na práva duševního vlastnictví, právo na utajení a práv na ochranu soukromí), stejně jako činnosti, které mohou způsobit strach nebo nepříjemnosti nám nebo jiným. Kromě toho nesmíte vyjadřovat názory, které jsou vulgární, hrubé, sexistické, rasistické nebo jinak urážlivé. Doporučujeme uživatelům chovat se k sobě navzájem slušně a s respektem.

7.2 Vlastnictví obsahu

Dále se zavazujete, že nebudete bez výslovného souhlasu zákonného vlastníka práv posílat ani jinak nezpřístupníte na Webnode stránkách díla či materiály, ke kterým nevlastníte práva.

7.3 Účast na akcích

Budete dodržovat pravidla jakékoli soutěže, propagační či marketingové kampaně, které se na Našich stránkách účastníte.

7.4 Narušení

Nebudete podnikat kroky, které mohou narušit funkčnost nebo zabezpečení stránek Webnode, ani nebudete způsobovat neopodstatněné nepříjemnosti personálu Webnode.

7.5 Identita

Nebudete se vydávat za jinou osobu/subjekt, ani úmyslně zkreslovat svůj vztah s jinou osobou/subjektem.

7.6 SPAM

Nebudete propagovat Váš Webnode projekt zasláním SPAMu (tj. e-mailu rozeslaného adresátům bez předchozího souhlasu). Ani nebudete využívat Naše emaily k zasílání SPAMu (tj. hromadné emaily rozeslané adresátům bez jejich předchozího souhlasu).

7.7 Automatizovaný software

Nebudete používat automatizovaný software (ani žádný jiný software, který není nabízený přímo společností Webnode) k tvorbě nové Webnode webové stránky ani k přístupu nebo úpravě Webnode stránky.

7.8 Obcházení

Nebudete používat obcházení jakéhokoli druhu k překonání omezení balíčků služeb nebo k překonání omezení jakékoli Webnode služby nebo funkce.

8. Duševní vlastnictví

Veškerá autorská díla, materiály, ochranné známky a další součásti stránek Webnode, nebo součásti dodávané společně se stránkami Webnode, na které se vztahuje ochrana autorských práv, zůstávají za všech okolností ve vlastnictví Webnode nebo jeho poskytovatelů. Nejste oprávněni používat tento chráněný obsah nebo materiály, aniž k tomu máte explicitní svolení Webnode nebo příslušného poskytovatele. Povolení se navíc vztahuje pouze na způsob využití, který je popsán v Podmínkách, a na žádný jiný. Nesmíte kopírovat, reprodukovat, distribuovat, komerčně využívat ani v jakékoli podobě těžit z takových materiálů nebo obsahu, ani nebudete pomáhat/umožňovat Třetí straně činnosti výše uvedené.

Pokud se dozvíte, že kdekoli dochází k výše popsanému porušení podmínek, souhlasíte s tím, že Nás o tom budete neprodleně informovat.

9. Práva z vadného plnění, informace o reklamaci

Odpovídáme za to, že produkty či služby, které vám dodáváme, nemají vady. Zejména odpovídáme za to, že a) produkty či služby mají vlastnosti, které jsme si ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které jsme popsali nebo které očekáváte s ohledem na povahu produktu či služby a na základě reklamy námi prováděné, b) produkty či služby se hodí k účelu, který pro jejich použití uvádíme nebo ke kterému se produkty či služby tohoto druhu obvykle používají, c) produkty či služby odpovídají jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, d) produkty či služby jsou v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a vyhovují požadavkům právních předpisů.

Nemá-li produkt či služba výše uvedené vlastnosti a jste-li spotřebitelem, můžete požadovat:

 • (a) dodání nového produktu či služby bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, pokud se vada týká pouze součásti, můžete požadovat jen výměnu součásti;
 • (b) není-li to možné, můžete odstoupit od smlouvy.
 • (c) Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, máte právo na bezplatné odstranění vady.
 • (d) Neodstoupíte-li od smlouvy nebo neuplatníte-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, můžete požadovat přiměřenou slevu.
 • (e) Právo na dodání nového produktu nebo služby, nebo výměnu součásti máte i v případě odstranitelné vady, pokud nemůžete produkt či službu řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě máte i právo od smlouvy odstoupit.

Jste-li spotřebitelem, jste oprávněni uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že produkt/služba byl vadný již při převzetí. Pokud práva z odpovědnosti za vady nejsou uplatněna v době pro uplatnění práva z vad, stávají se nevymahatelnými.

Reklamaci lze uplatnit elektronicky na kontaktní e-mail support@webnode.cz nebo písemně na adrese Hlinky 70, 603 00 Brno, Česká republika.Jste-li spotřebitelem, po uplatnění reklamace vám vydáme písemné potvrzení o tom, kdy jste své právo uplatnili, co je obsahem reklamace a jaký způsob reklamace požadujete, a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace.

Jste-li spotřebitelem, o reklamaci rozhodneme ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu produktu či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme na delší lhůtě.

V případě reklamace jste povinni poskytovat součinnost. Nedodáte-li Nám požadované podklady nebo neposkytnete součinnost, nebudeme schopni reklamaci posoudit, ani o ní rozhodnout. Po dobu Vašeho prodlení s dodáním chybějících podkladů Nám neběží lhůty pro rozhodnutí a vyřízení reklamace stanovené zákonem.

Pokud jste podnikatelem, práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

10. Osobní údaje a soukromí

Na různých stránkách Webnode můžete být vyzváni k zadání informací o Vaší osobě. Způsob, jakým s osobními údaji zacházíme, najdete podrobně popsaný na stránce Zásady ochrany osobních údajů

Budete-li prostřednictvím našich produktů či služby zpracovávat osobní údaje fyzických osob, ať už z pozice správce nebo zpracovatele osobních údajů, zavazujete se dodržovat pravidla stanovená národní legislativou upravující zpracování osobních údajů, a pokud se na vás vztahuje i Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zavazujete se dodržovat i toto nařízení.

11. Porušení smluvních podmínek

Nedodržení podmínek stanovených v článku 7 Podmínek a/nebo účast na aktivitách, které jakkoli porušují tyto Podmínky, Vás vystavuje možnosti přímého postihu nebo právních kroků proti Vám. Rozhodnutí o postihu (včetně, ale nikoli pouze, přerušení přístupu ke všem službám) je zcela na uvážení Webnode a může být provedeno i bez udání důvodu.

Prosím nahlaste neprodleně porušení Podmínek nebo zákonů platných ve Vaší zemi. Chcete-li Nás informovat o jakýchkoli takových aktivitách, klikněte prosím zde.

12. Přerušení/ukončení poskytování služeb

Vyhrazujeme si právo okamžitě ukončit nebo pozastavit na dobu neurčitou poskytování Našich služeb zákazníkům, kteří porušili (nebo u kterých máme důvodné podezření, že porušili) Naše Podmínky. Poskytování služeb ukončíme také v případě, že seznáme, že se dopouštíte nepřípustného chování, přičemž toto posouzení podléhá čistě uvážení Webnode a může být provedeno i bez udání důvodu.

13. Omezení odpovědnosti za škodu

NEJSME ZODPOVĚDNÍ ZA ŠKODY ZPŮSOBENÉ UŽIVATELI NEBO TŘETÍ STRANĚ, NEBO JEJICH ŠKODY NA JEJICH HARDWARE, KE KTERÝM DOŠLO V PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ NEBO NÁHODNÉ SOUVISLOSTI S POUŽITÍM NAŠICH SLUŽEB A/NEBO PRODUKTŮ, A TO VČETNĚ SKRZE STAŽENÉ MATERIÁLY. NEJSME ZODPOVĚDNÍ ZA ŠKODY, KTERÉ VZNIKLY UŽIVATELI NEBO TŘETÍ STRANĚ, JAKO DŮSLEDEK NEMOŽNOSTI POUŽÍVAT NAŠE SLUŽBY A/NEBO PRODUKTY A/NEBO STRÁNKY, ANI ZA PŘÍMÉ NEBO NEPŘÍMÉ SPOJENÍ S TAKOVOU SKUTEČNOSTÍ. VAŠE VYUŽITÍ TĚCHTO SLUŽEB JE KOMPLETNĚ NA VAŠEM UVÁŽENÍ A NA VAŠE RIZIKO, A JEN VY A POUZE VY JSTE ZODPOVĚDNÝ ZA JAKÉKOLI ŠKODY ZPŮSOBENÉ VAŠEMU POČÍTAČI NEBO JINÉMU ZAŘÍZENÍ, NEBO JAKOUKOLI ZTRÁTU DAT, ZPŮSOBENOU STAŽENÍM JAKÝCHKOLI MATERIÁLŮ.

VÝSLOVNĚ ROZUMÍTE A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE VAŠE UŽITÍ STRÁNEK, SLUŽEB A PRODUKTŮ WEBNODE JE ZCELA NA VAŠI ZODPOVĚDNOST, A ŽE STRÁNKY, SLUŽBY A PRODUKTY WEBNODE JSOU POSKYTOVÁNY „TAK, JAK JSOU“ A „DOSTUPNÉ TEHDY, KDY JSOU DOSTUPNÉ“. DÁLE SOUHLASÍTE A BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE NEJSME ZODPOVĚDNÍ ZA DOSTUPNOST A/NEBO FUNKČNOST JAKÉKOLI ČÁSTI, KTEROU POSKYTUJE NĚKTERÁ ZE TŘETÍCH STRAN A KTERÉ JSOU PŘÍSTUPNÉ SKRZE STRÁNKY WEBNODE.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI SE UPLATNÍ V ROZSAHU, V JAKÉM TO UMOŽŇUJE NÁRODNÍ LEGISLATIVA.

13.1 Třetí strany

Nepodporujeme, a neneseme jakoukoli zodpovědnost za jakýkoli obsah, inzerci, produkt či služby dostupné prostřednictvím webových stránek třetích stran.

Veškeré transakce mezi Vámi a třetí stranou dostupné skrze stránky Webnode, včetně plateb a doručení výrobků, služeb a jakýchkoli dalších podmínek, záruk nebo odkazů s těmito třetími stranami související, jsou mezi Vámi a daným subjektem. Proto Webnode v žádném případě neodpovídá za jakoukoli ztrátu/škodu, která by vznikla.

13.2 Vyloučení záruky

Webnode, její dceřiné společnosti a její poskytovatelé licencí vám NEPOSKYTUJÍ záruku, že:

 • (a) Služby, které využíváte, budou vyhovovat Vašim požadavkům;
 • (b) Vaše užívání služeb a produktů bude nepřerušené, včasné, bezpečné nebo bez chyb nebo virů;
 • (c) Informace získané při používání Našich služeb a produktů budou přesné a spolehlivé;
 • (d) Závady v provozu nebo funkčnosti jakéhokoliv softwaru budou opraveny;
v rozsahu, v jakém to umožňuje národní legislativa.

Žádná rada nebo informace, ať už ústní nebo písemná, kterou získáte od Webnode, nemůže dát vzniknout zodpovědnosti či závazku, který není výslovně stanoven v těchto Podmínkách.

Webnode se dále výslovně zříká všech záruk a podmínek jakéhokoli druhu, ať výslovných nebo předpokládaných, včetně, ale nikoli výhradně, předpokládaných záruk a podmínek prodejnosti a/nebo vhodnosti pro určitý účel v rozsahu, v jakém to umožňuje národní legislativa.

14. Omezení odpovědnosti

Kromě obecného ustanovení v Omezení odpovědnosti za škodu (článek 13) výše, výslovně SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE WEBNODE, JEHO POBOČKY A JEHO POSKYTOVATELÉ NENESOU VŮČI VÁM ZODPOVĚDNOST ZA PŘÍPADY UVEDENÉ V ODSTAVCÍCH 14.1 AŽ 14.3. v rozsahu, v jakém to umožňuje národní legislativa.

14.1 Všeobecné

Jakékoli přímé, nepřímé, náhodné, zvláštní, následné nebo exemplární škody, které mohou vzniknout Vašim přičiněním, bez ohledu na to, jaký je jejich původ nebo hypotézy o jejich vzniku. To zahrnuje, ale není omezeno pouze na, ztrátu zisku (ať už vznikly přímou nebo nepřímou), jakékoli ztráty důvěry nebo obchodní pověsti, ztrátu dat, náklady na pořízení náhradního zboží nebo služeb, nebo jiné nevyčíslitelné ztráty.

Jakékoli ztráty nebo škody, které Vám mohou být způsobeny, včetně, ale nikoli pouze v důsledku:

 • (a) Jakéhokoli spolehnutí se na úplnost, přesnost nebo existenci jakýchkoli reklam, nebo v důsledku jakéhokoli vztahu nebo transakce mezi Vámi a poskytovatelem reklam nebo sponzorem, jejichž reklamy se na stránkách zobrazují;
 • (b) Jakýchkoli změn, které může Webnode učinit v rámci svých služeb, nebo jakéhokoliv trvalého či dočasného zrušení poskytování určitých služeb nebo nabídek (nebo jakýchkoli funkcí v rámci těchto služeb);
 • (c) Smazání, porušení nebo neuložení jakéhokoli obsahu nebo jiné komunikace přenášené či spravované v rámci Vašeho používání služeb;
 • (d) Neposkytnutí relevantních a přesných informací z Vaší strany;
 • (e) Vaší ztráty hesla či přístupu k účtu, či umožnění přístupu k heslu či účtu třetí straně.

14.2 Jurisdikce

Omezení týkající se odpovědnosti Webnode vůči Vám ve výše uvedeném odstavci 14.1 jsou platná, ať už Webnode byl nebo nebyl upozorněn na možné ztráty, nebo si jich mohl či měl být vědom. Vztahují se na Vás také zákonná omezení platná v rámci Vaší jurisdikce.

14.3 Informace poskytované na stránkách Webnode

Nejsme zodpovědní ani neručíme za:

 • (a) Materiály napsané Uživateli, především, ale nikoli výhradně, za ty napsané na blogy a/nebo fóra. Dále prohlašujeme, že takovéto materiály nepodporujeme a nemusejí nutně vyjadřovat Naše názory. Vyhrazujeme si právo takové materiály monitorovat, odpovídat, komentovat, upravovat, odmítnout jejich zveřejnění nebo odstranit jakýkoli obsah zcela dle Našeho uvážení. Avšak samotná skutečnost, že jsme daný konkrétní příspěvek neodstranili, neznačí Náš souhlas, zaštítění nebo podporu takového příspěvku;
 • (b) Přesnost, načasování nebo spolehlivost jakýchkoli informací/prohlášení na stránkách Webnode, ani nejsme zodpovědní za oznámení, rady a/nebo názory publikované Uživateli v rámci blogů a fóra (s výjimkou rozsahu, který stanoví zákon). Pokud máte jakýkoli nárok vyplývající z činností a/nebo prohlášení jiného uživatele, souhlasíte, že takový nárok budete vymáhat po daném Uživateli a nikoli po společnosti Webnode;
 • (c) Kvalitu, přesnost ani vhodnost Webnode stránek, s výjimkou toho, co je požadováno zákonem. Bez ohledu na to ovšem vynakládáme veškeré přiměřené úsilí, abychom vám poskytovali služby tím nejprofesionálnějším způsobem;
 • (d) Jakákoliv podvodná nepravdivá prohlášení, jakékoli zranění či úmrtí v důsledku Našeho zanedbání. Nejsme zodpovědní za jakoukoli ztrátu/škodu způsobenou Vám či Třetí straně, která může být důsledkem nebo ve spojení s Vaším použitím stránek Webnode.

15. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Uživatel (spotřebitel) má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). Jedná-li se o spotřebitelský spor v oblasti elektronických komunikací, je subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Český telekomunikační úřad (www.ctu.cz).

16. Proces neustálého zdokonalování

Kvalita Našich služeb a produktů je Naší nejvyšší prioritou, a proto Naše služby/produkty neustále zlepšujeme (Continuous Improvement Process), a to jak po stránce technické, tak po stránce uživatelské.

17. Zpětná vazba

V rámci Našeho závazku k neustálému zdokonalování Našich služeb vítáme ve Webnode připomínky a návrhy ke kterékoli součásti Podmínek. Pokud chcete svým komentářem přispět, kontaktujte Naše Oddělení péče o zákazníky, nebo pošlete e-mail na adresu support@webnode.cz

18. Úprava našich Webových stránek

Webnode si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu Našich Webových stránek, případně přerušit provoz Našich Webových stránek na neomezeně dlouho dobu.

19. Vyřizování stížností

Vyřizování stížností Uživatelů zajišťuje Webnode prostřednictvím Oddělení pro péči o zákazníky společnosti Webnode.

20. Kodexy chování

Webnode není ve vztahu k Uživatelům vázán žádnými kodexy chování.

21. Změny podmínek

Webnode si vyhrazuje právo kdykoli revidovat nebo upravit tyto Podmínky podle svého uvážení, aby reflektovala právní, technické či jakékoli jiné změny ve statu quo. Skutečnost, že byly změněny Podmínky, Vám oznámíme ve formě e-mailu na Vaši e-mailovou adresu, a to alespoň 15 dnů přede dnem nabytí účinnosti nové verze Podmínek. Máte právo změny Podmínek odmítnout, a to oznámením Našemu Oddělení pro péči o zákazníky. Výpovědní lhůta se sjednává v délce, která odpovídá počtu dnů zbývajících do uplynutí doby užívání služby/produktu (již nebude docházet k automatické obnově). Neodmítnete-li změnu Podmínek, které Vám byly řádně oznámeny, řídí se vztah ze smlouvy novou verzí Podmínek ve znění, ve kterém Vám byly oznámeny. Nejnovější aktualizovaná verze Podmínek je k dispozici na webových stránkách „www.webnode.cz“. Důrazně doporučujeme všem Uživatelům, aby tyto Podmínky pečlivě pročetli. Tyto dokumenty vstupují v platnost datem jejich poslední aktualizace.