SPF a DKIM záznamy potrebné pre nasmerované domény (overenie e-mailu)


V tomto článku nájdete potrebné záznamy SPF a DKIM, ktoré je potrebné nastaviť, ak máte doménu nasmerovanú na Webnode (v prípade domény spravovanej Webnode nie je potrebné tieto nastavenia nijako riešiť) a používate Webnode na odosielanie pošty. Tieto DNS záznamy sú potrebné pre správne overenie vytvoreného e-mailu v službách ako Zoznam.sk, Google.com a pod.

POZOR: Ak pre pridelenú (smerovanú) doménu používate iné e-mailové služby (newsletter, externá fakturácia a pod.), odporúčame skonzultovať nastavenie SPF s poskytovateľom služby.


Potrebný záznam SPF a DKIM nájdete nižšie:


@ TXT "v=spf1 a mx include:spfuser.webnode.com -all"


mail._domainkey TXT "v=DKIM1; k=rsa; p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQDdcbpaoNfnowsra2LdWb0HY3rbjjfYOYSbTuWgaa9jDdyQyrNqxUDyH2vX4p3Zh6NWT88hvg89WbeKEAQAKnX/zGjONtaaykdm5ynHjpVXdr9xBCGVtsaeZbo0j3KHS1C65EDtoaQfG8Z4JwOeCR6OUjfkXxYQPgc5Aa6ZL5O3swIDAQAB"


Ak tieto záznamy nie sú nastavené, najčastejšie sa e-mail vráti s jednou z nasledujúcich chýb (nedoručiteľné):

Táto pošta nie je overená, čo predstavuje bezpečnostné riziko pre

550-5.7.26 odosielateľa a používateľov služby Gmail a bol zablokovaný. Odosielateľ musí

550-5.7.26 overiť pomocou aspoň jedného z typov SPF alebo DKIM. Pre túto správu,

550-5.7.26 kontrola DKIM neprešla a kontrola SPF pre [domena.cz] neprešla

550-5.7.26 s ip: Odosielateľ by mal navštíviť

550-5.7.26 https://support.google.com/mail/answer/81126#authentication pre


Ďalšia možnosť použitia DKIM a SPF je, ak chcete posielať e-maily z vášho e-shopu (objednávky) pod vašou doménou. V predvolenom nastavení toto oznámenie prichádza od odosielateľa "no-reply@webnode.com".

Po pridaní SPF a DKIM záznamu budete môcť zmeniť e-mailovú adresu e-shopu na adresu vytvorenú na Webnode.


Bola táto odpoveď užitočná? Áno Nie

Send feedback
Je nám ľúto, že sme vám nemohli pomôcť. Pomôžte nám vylepšiť tento článok svojou spätnou väzbou.