Dodawanie wymaganych rekordów SPF i DKIM dla przypisywanych domen (weryfikowanie adresów poczty)


W tym artykule znajdziesz informacje dotyczące wymaganych rekordów SPF i DKIM, które trzeba dodać do ustawień domen przypisywanych do projektów utworzonych w Webnode, jeżeli korzystasz z poczty Webnode do wysyłania wiadomości. Nie ma potrzeby dodawania tych rekordów, jeżeli domena jest zarejestrowana i zarządzana w Webnode. Wspomniane rekordy DNS są koniecznie do zweryfikowania utworzonych skrzynek pocztowych na potrzeby innych serwisów, np. Google.com, itp.

UWAGA: Sugerujemy skonsultowanie ustawień rekordu SPF w dostawcą danej usługi, jeżeli korzystasz również z innych usług pocztowych (newsletterów, zewnętrznych programów do fakturowania, etc.) powiązanych z przypisaną (przekierowaną) domeną.

Wymagane ustawienia rekordów SPF i DKIM znajdziesz w tym dokumencie PDF:

Wymagane ustawienia rekordów SPF i DKIM znajdziesz poniżej:

@ TXT "v=spf1 a mx include:spfuser.webnode.com -all"

mail._domainkey TXT "v=DKIM1; k=rsa; p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQDdcbpaoNfnowsra2LdWb0HY3rbjjfYOYSbTuWgaa9jDdyQyrNqxUDyH2vX4p3Zh6NWT88hvg89WbeKEAQAKnX/zGjONtaaykdm5ynHjpVXdr9xBCGVtsaeZbo0j3KHS1C65EDtoaQfG8Z4JwOeCR6OUjfkXxYQPgc5Aa6ZL5O3swIDAQAB"

Jeżeli te rekordy nie zostaną skonfigurowane prawidłowo, wysyłane wiadomości będą bardzo często zawracane w efekcie wystąpienia jednego z poniższych błędów (nie dostarczono poczty):

Reason: 550-5.7.26 This mail is unauthenticated, which poses a security risk to the...

550-5.7.26 sender and Gmail users, and has been blocked. The sender must...

550-5.7.26 authenticate with at least one of SPF or DKIM. For this message...

550-5.7.26 DKIM checks did not pass and SPF check for [domain.com] did not pass...

550-5.7.26 with ip: The sender should visit...

550-5.7.26 https://support.google.com/mail/answer/81126#authentication for…

 

Kolejnym powodem wykorzystywania rekordów DKIM i SPF jest sytuacja, gdy chcemy wysyłać wiadomości e-mail (zamówienia) ze swojego sklepu internetowego korzystając ze skrzynek pocztowych utworzonych na własnej domenie. W takim wypadku powiadomienia ze sklepu są domyślnie wysyłane z adresu ‘no-reply@webnode.com’.

Po dodaniu rekordów SPF i DKIM pojawi się możliwość zmiany adresu e-mail ustawionego dla sklepu internetowego na adres utworzony w systemie Webnode


Czy ta odpowiedź była pomocna? Tak Nie

Wyślij opinię
Przykro nam, że nie byliśmy w stanie pomóc. Pomóż ulepszyć ten artykuł i prześlij swoją opinię.