Vereiste SPF- en DKIM-records voor toegewezen domeinen (e-mailverificatie)


In dit artikel vind jij de nodige SPF en DKIM records die moeten worden ingesteld als jij een domein hebt toegewezen aan Webnode en jij Webnode gebruikt om mail te versturen. In het geval van een domein beheerd door Webnode, hoeft deze instelling niet gedaan te worden. Deze DNS records zijn nodig voor de verificatie van de aangemaakte e-mail met diensten zoals Google.com, enz.


OPGELET: Als jij ook andere e-maildiensten gebruikt (nieuwsbrief, externe facturatie, enz.) voor het toegewezen (geregisseerde) domein, raden wij jou aan om de SPF instellingen te raadplegen bij de provider van de betreffende dienst.


De vereiste SPF- en DKIM-records vind je hier:

SPF Record:


@ TXT "v=spf1 a mx include:spfuser.webnode.com -all"


DKIM Record:

mail._domainkey TXT "v=DKIM1; k=rsa; p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQDdcbpaoNfnowsra2LdWb0HY3rbjjfYOYSbTuWgaa9jDdyQyrNqxUDyH2vX4p3Zh6NWT88hvg89WbeKEAQAKnX/zGjONtaaykdm5ynHjpVXdr9xBCGVtsaeZbo0j3KHS1C65EDtoaQfG8Z4JwOeCR6OUjfkXxYQPgc5Aa6ZL5O3swIDAQAB"


Als deze records niet zijn ingesteld, komt een e-mail vaak terug met een van de volgende fouten (niet-aflevering):

Reden: 550-5.7.26 Deze mail is niet-geauthenticeerd, wat een veiligheidsrisico vormt voor de...

550-5.7.26 afzender en Gmail-gebruikers, en is geblokkeerd. De afzender moet...

550-5.7.26 authenticeren met ten minste één van SPF of DKIM. Voor dit bericht...

550-5.7.26 DKIM controles zijn niet geslaagd en SPF controle voor [domein.com] is niet geslaagd...

550-5.7.26 met ip: De afzender moet...

550-5.7.26 https://support.google.com/mail/answer/81126#authentication voor...

 

Een andere reden om DKIM en SPF te gebruiken is als jij e-mails van jouw online winkel (bestellingen) onder jouw domein wilt verzenden. Standaard komt deze melding van de afzender "no-reply@webnode.com".

Na het toevoegen van de SPF en DKIM records, zul jij in staat zijn om het e-mailadres van jouw winkel te wijzigen naar het adres dat is gemaakt op Webnode. 


Was dit antwoord nuttig? Ja Nee

Feedback versturen
Het spijt ons dat we u niet hebben kunnen helpen. Als u feedback geeft, kunnen we het artikel verbeteren.