Ako presunúť prémiové služby


V tomto návode nájdete postup na presúvanie balíčkov Prémiových služieb a domén medzi projektami vo Webnode. Táto funkcia je dostupná len pre vlastníka projektov – čiže e-mailovú adresu, pod ktorou boli projekty vytvorené alebo sú aktuálne spravované. Presun je možný iba v rámci jedného účtu, teda danej e-mailovej adresy.

V prípade, že máte pri doméne alebo balíčku Prémiových služieb aktívne automatické predplatné a dôjde k ich presunu, predplatné sa vypne.

Postup je nasledujúci:

1. V detaile projektu kliknite na kartu Administrácia a ďalej na Objednané služby a fakturácie.

2. Druhá cesta je priamo z editora, kde hore zvoľte Nastavenia.

3. Na karte Základný prehľad kliknite na Objednané služby a fakturácie.

Presun balíčka prémiových služieb

Pri presune balíčka sa vždy presunú aj všetky domény, ktoré sú na projekte aktívne. Na pôvodnom projekte potom dôjde k obmedzeniu prémiových služieb. K premazaniu dát do limitu verzie zdarma dôjde nasledovný deň – pre prípadné zachovanie dát a obnovu prémiových funkcií na pôvodnom projekte môžete opätovne zakúpiť balíček Prémiových služieb.

1. V sekcii Presun balíčka k inému projektu kliknite na Presunúť balíček.

2. Vyberte cieľový projekt a kliknite na Presunúť.


POZOR: Balíček je možné presunúť iba na projekt vo verzii zdarma. Ostatné projekty sa vo výbere zobrazujú zosivené.

Ak pod účtom nemáte iné projekty, zobrazí sa toto pole prázdne a balíček nepôjde presunúť – v prípade, že chcete presunúť balíček na projekt mimo daný účet, obráťte sa prosím na našu zákaznícku podporu.

3. Skontrolujte správnosť pôvodného a cieľového projektu a potvrďte tlačidlom Presunúť.

4. Úspešný presun bude potvrdený touto hláškou:


DÔLEŽITÉ: Domény, ktoré sú pod správou Webnode, budú aktívne do 24 hodín. Ak ste ale presúvali doménu, ktorá je k projektu iba priradená, bude potrebné u správcu domény prenastaviť DNS záznamy. Ak je doména iba priradená, zobrazí sa v rámci kontroly a potvrdenia presunu prémiových služieb jedna z týchto hlášok:


Presun domény

Doménu je možné presunúť iba na projekt, na ktorom je aktívny balíček prémiových služieb. Ak chcete presunúť aktuálny balíček, urobte tak podľa prvej časti tohto návodu, doména sa presunie spoločne s balíčkom.

1. V sekcii Presun domény k inému projektu kliknite na Presunúť doménu.

2. Vyberte cieľový projekt a kliknite na Presunúť.


DÔLEŽITÉ: Projekty bez balíčka prémiových služieb sa vo výbere zobrazujú zosivené.

Ak pod účtom nemáte iné projekty, zobrazí sa toto pole prázdne a doména nepôjde presunúť – v prípade, že chcete doménu presunúť na projekt mimo daný účet, obráťte sa prosím na našu zákaznícku podporu.

3. Skontrolujte správnosť pôvodného a cieľového projektu a potvrďte tlačidlom Presunúť.

4. Úspešný presun bude potvrdený hláškou.

DÔLEŽITÉ: Pri doménach, ktoré sú k projektu iba priradené, bude potrebné u správcu domény prenastaviť DNS záznamy. Ak je doména iba priradená, zobrazí sa v rámci kontroly a potvrdenia presunu prémiových služieb jedna z týchto hlášok:

TIP: V prípade, že máte na doméne (či už je v správe Webnode, alebo inde) aktívne e-mailové služby, schránky sa presunú spoločne s doménou na nový projekt.

TIP: Faktúry za balíčky prémiových služieb a domény sa vždy presunú k novému projektu, na ktorom je možné ich stiahnuť podľa tohto návodu.


Bola táto odpoveď užitočná? Áno Nie

Send feedback
Je nám ľúto, že sme vám nemohli pomôcť. Pomôžte nám vylepšiť tento článok svojou spätnou väzbou.