Platby a faktúry

 • Už som zaplatil, ale služby nie sú ešte aktívne

 • Kedy dostanem notifikáciu ohľadom predĺženia služieb?

 • Môžem za služby platiť mesačne?

 • Podporujete automatické predplatné? Kedy sa aktivuje?

 • Kde nájdem faktúru za zaplatené služby?

 • Môžem požiadať o úpravu fakturačných údajov?

 • Môžem požiadať o refundáciu (vrátenie) uhradenej platby za služby?

 • Ako aktualizovať moje platobné údaje (napr. číslo platobnej karty)?

 • Môžem ukončiť všetky služby pred dátumom ich expirácie?

 • Už som služby zaplatil, ale stále dostávam notifikácie o úhrade.

 • Čo je to prenesená daňová povinnosť?

 • Čo sa stane po expirácii prémiových služieb?