Płatności i faktury

  • Jak aktualizować dane do płatności (np. nową kartę kredytową)

  • Co się dzieje, gdy pakiet Premium traci ważność?