Editor a úprava obsahu

 • Čo ak nenájdem šablónu pre svoj odbor?

 • Je možné dodatočne zmeniť šablónu?

 • Ako mám publikovať stránky, aby boli dostupné online?

 • Je moja práca priebežne ukladaná?

 • Môžem vrátiť zmeny vykonané v editore?

 • Môžem zrušiť publikáciu časti stránok alebo vykonané úpravy?

 • Môžem na stránky vložiť služby tretích strán a pluginy?

 • Môžem upravovať CSS?

 • Ako začať?

 • Ako využívať nové šablóny v pôvodnom editore?

 • Podporujete prístup cez FTP a pokročilé možnosti správy dát?