Δοκιμάστε τους αναλυτικούς οδηγούς μας

Επεξεργασία & Περιεχόμενο

  • Τι να κάνω αν δε βρίσκω το κατάλληλο template;

  • Μπορώ να αλλάξω το template;

  • Πώς να δημοσιεύσω τις αλλαγές και να κάνω την ιστοσελίδα μου ορατή online;

  • Οι αλλαγές αποθηκεύονται αυτόματα;

  • Μπορώ να αναιρέσω αλλαγές που έχω κάνει;

  • Μπορώ να απο-δημοσιεύσω αλλαγές ή ολόκληρη την ιστοσελίδα μου;

  • Μπορώ να χρησιμοποιήσω εργαλεία και plugins εκτός Webnode;

  • Μπορώ να επεξεργαστώ τον κώδικα CSS;

  • Μπορώ να συνδέσω την ιστοσελίδα μου με κοινωνικά δίκτυα;