Όροι και Προϋποθέσεις

Καλωσήρθατε στη Webnode!

H Webnode είναι μία διαδικτυακή υπηρεσία/προϊόν, που αποτελεί ιδιοκτησία της, και υποστηρίζεται από, την “Webnode AG”, εταιρεία που εδρεύει στην οδό Badenerstrasse 47, 8004 Zurich, Ελβετία.

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις ρυθμίζουν τη Χρήση όλων των προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχονται από τη Webnode, συμπεριλαμβανομένης της ιστοσελίδας “webnode.com” και το περιεχόμενο αυτής. Περιλαμβάνουν έγγραφα όπως τους Όρους Χρήσης (TOS) της Webnode, την Πολιτική Κατοχύρωσης Domain Names, την Πολιτική Απορρήτου και τη Σύμβαση Επεξεργασίας Δεδομένων, Πολιτική αυτόματων backup.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ WEBNODE (ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΗΣ) ΚΑΙ/Ή ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ/Ή ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ, ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ. ΑΝ ΔΕ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, Ή ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΕΣΤΕ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ, ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ή ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ WEBNODE.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η ιστοσελίδα της Webnode καθώς και τα περιεχόμενα, προϊόντα και υπηρεσίες της είναι διαθέσιμα για κάθε ενήλικο πρόσωπο που είναι νομικά ικανό να συνάπτει συμβάσεις (δεσμευτικές συμφωνίες). Η Webnode διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει αποδεικτικά συμμόρφωσης στα κριτήρια αυτά κατά την πρόσβαση σε όλες (ή ορισμένες) από τις υπηρεσίες/προϊόντα της, στη μορφή στοιχείων ταυτοποίησης ή στοιχείων επικοινωνίας.

Οι παρόντες Όροι Χρήσης διαμορφώνονται μεταξύ Εμάς και των Χρηστών και κανένα άλλο πρόσωπο δε δικαιούται να επωφελείται από αυτούς.

Εάν οποιοδήποτε δικαστήριο ή ρυθμιστική αρχή αποφασίσει ότι οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων Χρήσης είναι άκυρη ή μη εφαρμόσιμη, η διάταξη αυτή θα αποκοπεί και θα διαγραφεί από τους παρόντες Όρους Χρήσης και οι υπόλοιποι Όροι και Προϋποθέσεις θα συνεχίσουν να βρίσκονται σε πλήρη ισχύ.

Εάν οι Όροι Χρήσης δε συμβαδίζουν με τους Όρους και Προϋποθέσεις που αναφέρονται στην εγγραφή Σας στη Webnode (εφόσον υπάρχει εγγραφή), οι Όροι Χρήσης υπερτερούν, εκτός κι αν ορίζεται διαφορετικά μέσω πρόσθετης τεκμηρίωσης που παρέχεται από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Webnode.

1. Ορολογία

Όποτε εντοπίζονται στους Όρους και Προϋποθέσεις, τα ”Εσείς”, "Σας" και “Χρήστης” αναφέρονται σε εσάς, το Χρήστη της ιστοσελίδας της Webnode και των περιεχομένων, προϊόντων ή υπηρεσιών της, και το "Δικό Σας” θα ερμηνεύεται ανάλογα. Επιπλέον, τα "Εμείς", "Εμάς" και “Webnode” αναφέρονται στη Webnode AG και τα “Δικό μας” ή “της Webnode” θα ερμηνεύονται ανάλογα. Οι “Πληροφορίες Χρήστη” αναφέρονται στις προσωπικές πληροφορίες που ενδέχεται να συλλέγονται από Εμάς στην ιστοσελίδα Webnode.com ή/και κατά τη διαδικασία εγγραφής ή/και απόκτησης οποιονδήποτε υπηρεσιών ή προϊόντων της Webnode. “Η Ιστοσελίδα Μας” αναφέρεται στην ιστοσελίδα “webnode.com” και όλες τις υποσελίδες που σχετίζεται με αυτή. Ωστόσο, ως “Ιστοσελίδα Webnode” αναφέρονται οι Ιστοσελίδες των Χρηστών Μας που έχουν δημιουργηθεί χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα της Webnode. Ως “Τρίτο Μέρος/Πρόσωπο/Οντότητα” ή "Τρίτους", αναφέρουμε κάθε πρόσωπο/οντότητα/εταιρεία που δε σχετίζεται με τη Webnode AG. Οι παρόντες Όροι Χρήσης θα αναφέρονται ως “TOS” (Terms of Service).

Όσον αφορά την ισχύουσα νομοθεσία, γίνεται διάκριση μεταξύ ενός Χρήστη, ο οποίος είναι Καταναλωτής και δε συνάπτει σύμβαση με τη Webnode ή που δε χρησιμοποιεί τη Webnode ως μέρος των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του, και ενός Χρήστη που είναι Επιχειρηματίας. Με την παροχή του Αριθμού Μητρώου της Εταιρείας σας κατά τη διαδικασία παραγγελίας των υπηρεσιών της Webnode, αναγνωρίζετε ότι οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Καταναλωτών δεν ισχύουν για εσάς.

2. Διαθέσιμες Υπηρεσίες

2.1 Δωρεάν Έκδοση

Το βασικό εργαλείο της Webnode για τη δημιουργία και φιλοξενία ιστοσελίδων είναι απολύτως δωρεάν για κάθε Χρήστη. Τα χαρακτηριστικά της δωρεάν έκδοσης είναι συγκεκριμένα και αφορούν τον εκάστοτε τύπο ιστοσελίδας. Η δωρεάν έκδοση φέρει περιορισμούς που αφορούν κυρίως τον αποθηκευτικό χώρο, το μηνιαίο όριο bandwidth, τον αριθμό διαθέσιμων λογαριασμών email και άλλα. Για πιο αναλυτική και έγκυρη περιγραφή των υπηρεσιών μας, παρακαλούμε να ανατρέξετε στον Τιμοκατάλογό μας.

2.2 Premium Υπηρεσίες

Σε περίπτωση που θεωρήσετε πως χρειάζεστε αυξημένο αποθηκευτικό χώρο, να κατοχυρώσετε ένα domain name ή περισσότερες δυνατότητες, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις Premium υπηρεσίες που προσφέρουμε. Επί του παρόντος, αυτές περιλαμβάνουν τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται παραπάνω καθώς και Premium Εξυπηρέτηση Πελατών, δυνατότητα δημιουργίας και ανάκτησης backup (αντιγράφων ασφαλείας), περισσότερα στατιστικά στοιχεία, προσαρμοσμένο υποσέλιδο (footer) και πολλές ακόμη υπηρεσίες που είτε είναι ήδη διαθέσιμες είτε βρίσκονται προς υλοποίηση. Για πιο αναλυτική και έγκυρη περιγραφή των υπηρεσιών μας, παρακαλούμε να ανατρέξετε στον Τιμοκατάλογό μας.

3. Πληρωτέες Υπηρεσίες

3.1 Τιμολόγηση

Όλες οι υπηρεσίες έχουν μια καθορισμένη τιμή, η οποία μπορεί να αντικατασταθεί προσωρινά από ειδικές/προωθητικές τιμές. Μπορείτε να βρείτε μία επισκόπηση των τιμών στον Τιμοκατάλογό μας. Η τελική τιμή γνωστοποιείται στον Χρήστη κατά τη διαδικασία της αγοράς και πριν την τοποθέτηση της παραγγελίας και την πληρωμή. Δεν υπάρχουν χρεώσεις που να σχετίζονται με την παράδοση της υπηρεσίας ή του εκάστοτε προϊόντος. Εάν ο πελάτης επιλέξει "Εταιρική χρέωση" κατά την αγορά, αποδέχεται πως για οποιαδήποτε υποχρέωση προκύψει σε ό,τι αφορά καταγραφή ή καταβολή εππλέον φόρου, ο πελάτης θα προχωρήσει στην καταγραφή ή την καταβολή του εντός της χώρας που εδρεύει η εταιρεία/επιχείρηση για την οποία πραγματοποιήθηκε η αγορά της υπηρεσίας.

3.2 Απόκτηση των Premium Υπηρεσιών

Όλες οι Premium υπηρεσίες Μας είναι διαθέσιμες στη Διαχείριση του project Σας. Για περισσότερες πληροφορίες ή για την αγορά των Premium υπηρεσιών Μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών .

4. Domain Name (Πληρωτέα Υπηρεσία)

4.1 Κατοχύρωση και Ιδιοκτησία Domain Name

Το πρόσωπο ή οντότητα που κατοχυρώνει ένα domain name είναι και ο νόμιμος ιδιοκτήτης του. Η Webnode παρεμβάλλεται μόνο ως Τεχνικός Διαχειριστής και μεσάζοντας μεταξύ Εσάς και του οργανισμού που Σας διαθέτει ένα domain name.

Εάν ωστόσο Εσείς (ο ιδιοκτήτης του domain) αποφασίσετε να μην ανανεώσετε την κατοχύρωση ενός domain, η Webnode δε φέρει ευθύνη για προβλήματα ή ζητήματα που ενδέχεται να προκύψουν λόγω της, ή μετά την, λήξη της διάρκειας κατοχύρωσής του. Αποτυχία έγκαιρης πληρωμής για την ανανέωση ενός domain μπορεί να οδηγήσει σε οριστική απώλειά του και η Webnode δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη. Το κάθε domain είναι από προεπιλογή κλειδωμένο για μεταφορά. Μπορεί να ξεκλειδωθεί κατόπιν αιτήματος του ιδιοκτήτη. Μπορείτε να βρείτε μία ανανεωμένη λίστα με όλα τα διαθέσιμα domains στον Τιμοκατάλογο Domains.

4.2 Ανανέωση Domain

Ένα domain μπορεί να ανανεωθεί οποιαδήποτε στιγμή εντός της συνδρομής, από την ημερομηνία κατοχύρωσης έως την ημέρα πριν την αναγραφόμενη ως ημερομηνία λήξης, όπως αυτή ορίζεται στη διαχείριση του project. Η Ανανέωση ενός Domain θεωρείται έγκυρη όταν η ημερομηνία Πληρωμής προηγείται της ημερομηνίας λήξης. Η ημερομηνία πληρωμής ορίζεται όταν η επιλεγμένη οντότητα πληρωμής (δηλ. ο πάροχος της μεθόδου πληρωμής) επιβεβαιώσει την επιτυχή άφιξη της πληρωμής. Αν η Ανανέωση του Domain δεν πληρωθεί εγκαίρως, το domain εισέρχεται στη λεγόμενη περίοδο Καραντίνας. Μπορείτε να ανακτήσετε ένα domain από την περίοδο καραντίνας, με περαιτέρω χρέωση. Μπορείτε να βρείτε μία επισκόπηση των επιπλέον χρεώσεων στη σελίδα Πολιτικής Domain Names.

4.3 Ακύρωση της Κατοχύρωσης και Ανάκληση Συμβολαίου

Αν είστε Καταναλωτής, δικαιούστε να να ανακαλέσετε την αγορά σας εντός περιόδου που αναφέρεται στην ενότητα 6.5 των παρόντων Όρων. Με τον τρόπο αυτό, αποδέχεστε ρητά πως έχουμε τη δυνατότητα να ολοκληρώσουμε την ενεργοποίηση της υπηρεσίας πριν την περίοδο αναστολής. Αν η ενεργοποίηση και συνεπώς η σύναψη συμβολαίου υλοποιηθεί πριν την περίοδο αυτή, δε δικαιούστε ανάκληση του συμβολαίου.

4.4 Ιδιωτική Κατοχύρωση Domain

Μπορείτε να κατοχυρώσετε ένα domain name και να διατηρήσετε την ανωνυμία Σας ως μέθοδο αποφυγής SPAM (ανεπιθύμητων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), ή για τη μη καταχώρησή σας σε βάσεις δεδομένων. Κατά τη διαδικασία της κατοχύρωσης σας ζητείται να συμπληρώσετε τα στοιχεία επικοινωνίας Σας, κάτι που ωστόσο συμβαίνει μόνο για λόγους χρέωσης (π.χ., για τη δημιουργία τιμολογίου). Στην περίπτωση Ιδιωτικής Κατοχύρωσης, τα στοιχεία επικοινωνίας σας θα αντικατασταθούν από αυτά της εταιρείας Anonymouse Domains, s.r.o., ή άλλων τρίτων οντοτήτων. Οι παρεχόμενες πληροφορίες δε θα δημοσιοποιηθούν αλλού. Η υπηρεσία της ιδιωτικής κατοχύρωσης domain παρέχεται από, και βρίσκεται σε συμμόρφωση με, τους Όρους Χρήσης της εταιρείας Anonymouse Domains, s.r.o., με Αριθμό Μητρώου: 28296800 και έδρα τη διεύθυνση Hlinky 995/70, Staré Brno, 603 00 Brno, ή άλλη τρίτη οντότητα. Οι Όροι Χρήσης της Υπηρεσίας αναγράφονται εδώ: https://www.anonymousedomains.com/service-agreement/

5. Συμβόλαιο και Ανάκληση Συμβολαίου

5.1 Συμβόλαιο

Η αγορά ενός προϊόντος ή υπηρεσίας μπορεί να ολοκληρωθεί μέσω ηλεκτρονικής παραγγελίας. Η τοποθέτηση παραγγελίας για ένα προσφερόμενο προϊόν ή υπηρεσία της ιστοσελίδας Μας θεωρείται πρόταση για ολοκλήρωση συμβολαίου. Κάθε φορά που μία πληρωμή ολοκληρώνεται επιτυχώς, ένα δεσμευτικό συμβόλαιο ξεκινά μεταξύ Εσάς και της Webnode. Ως “επιτυχώς ολοκληρωμένη”, ορίζεται μία πληρωμή όταν το πλήρες ποσό έχει κατατεθεί και ένα τιμολόγιο έχει δημιουργηθεί στη Διαχείριση του λογαριασμού σας στη Webnode, στο μενού “Υπηρεσίες και Τιμολόγια”. Η ανάκληση του συμβολαίου εξαρτάται από συγκεκριμένα κριτήρια και προϋποθέσεις (παρακαλούμε ανατρέξτε στην ενότητα 6.5)

5.2 Ανάκληση Συμβολαίου

Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να αιτηθείτε την ανάκληση και ακύρωση οποιασδήποτε υπηρεσίας, ακόμη και μετά την υλοποίηση του συμβολαίου, εφόσον δεν προτίθεστε να αιτηθείτε αποζημίωση του ποσού που καταβλήθηκε. Αιτήματα για ακύρωση ή αλλαγή στις αγορασμένες υπηρεσίες (δηλαδή, κάθε αίτημα που επηρεάζει τις λειτουργίες του project Σας), θα πρέπει να υποβάλλονται από Εσάς (τον ιδιοκτήτη του project) σε γραπτή μορφή (μέσω email) και μέσα από τη διεύθυνση email που χρησιμοποιήσατε για την εγγραφή σας.

5.3 Διάρκεια Συμβολαίου

Η απόκτηση των πακέτων ιστοσελίδων έχει ισχύ για περίοδο από 1 έως 10 χρόνια. Τα domains έχουν ελάχιστη περίοδο κατοχύρωσης τα 1-2 χρόνια (ανάλογα τους όρους του παρόχου ενός domain) και μέγιστη τα 10 χρόνια. Για άλλες υπηρεσίες, το συμβόλαιο παύει να ισχύει με το τέλος της παροχής της υπηρεσίας εκτός αν ορίζεται διαφορετικά κατά τη διαδικασία αγοράς. Για πιο αναλυτική και έγκυρη περιγραφή των υπηρεσιών μας, παρακαλούμε να ανατρέξετε στον Τιμοκατάλογό μας.

5.4 Διόρθωση Στοιχείων Παραγγελίας

Αν εισάγετε ανακριβείς πληροφορίες κατά τη δημιουργία της ηλεκτρονικής παραγγελίας σας, παρακαλείστε να ενημερώσετε άμεσα το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών μας. Παρακαλούμε να έχετε υπ’ όψιν πως τα στοιχεία μπορούν να τροποποιηθούν μόνο εντός δύο ωρών από τη δημιουργία της παραγγελίας. Αιτήματα που γίνονται μετά από την περίοδο αυτή ενδέχεται να μην εγκριθούν.

5.5 Συνέναιση Χρηστών στη Χρήση Απομακρυσμένης Επικοινωνίας

Αποδέχεστε πως συναινείτε στη μέθοδο απομακρυσμένης επικοινωνίας κατά την ολοκλήρωση και σύναψη του συμβολαίου. Τυχόν έξοδα που προκύπτουν για το Χρήστη λόγω της απομακρυσμένης επικοινωνίας (π.χ. το κόστος της σύνδεσης στο internet ή της τηλεφωνικής γραμμής) καλύπτονται από τον Χρήστη.

6. Πληρωμές και Αποζημιώσεις

6.1 Μέθοδοι Πληρωμής

Μπορείτε να αποκτήσετε τις Premium υπηρεσίες με χρήση Πιστωτικής Κάρτας, PayPal, τραπεζικής μεταφοράς καθώς και άλλες τοπικές μεθόδους πληρωμής που προσφέρονται στον Χρήστη κατά τη δημιουργία της παραγγελίας και πριν την ολοκλήρωσή της.

Στην περίπτωση πληρωμών με τραπεζική μεταφορά, μπορείτε να βρείτε τις απαραίτητες πληροφορίες στη φόρμα παραγγελίας Premium Υπηρεσιών. Έχετε επίσης υπ' όψιν πως περαιτέρω χρεώσεις προμήθειας που προκύπτουν από την τράπεζά σας θα πρέπει να καταβληθούν από Εσάς και όχι τη Webnode.

Σημείωση: Είστε υπεύθυνοι για τη σωστή συμπλήρωση των στοιχείων Σας στην αίτηση πληρωμής. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε πως όλα τα πεδία είναι συμπληρωμένα και οι πληροφορίες εντός τους ακριβείς. Η Webnode δεν ευθύνεται για ανεπιτυχή αιτήματα πληρωμής που οφείλονται σε λανθασμένα ή μη επαρκή στοιχεία Χρήστη. Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη σωστή συμπλήρωση του αριθμού Αναφοράς.

6.2 Επεξεργασία Πληρωμής

Χρησιμοποιώντας την πιστωτική κάρτα Σας ή το PayPal για να πραγματοποιήσετε μια πληρωμή, εξουσιοδοτείτε τη Webnode (είτε απευθείας είτε μέσω συνεργατών, θυγατρικών ή Τρίτων Οντοτήτων) να συλλέξει την πληρωμή από την κάρτα ή το λογαριασμό Σας. Οι πληροφορίες πληρωμής σας αποθηκεύονται με το πέρας της πληρωμής για μελλοντική χρήση, καθιστώντας την αυτόματη ανανέωση και την απόκτηση επιπλέον υπηρεσιών ταχύτερη και ευκολότερη. Η επεξεργασία της πληρωμής Σας είναι πάντοτε ασφαλής και συμβατή με το PCI.

6.3 Επαναλαβανόμενη Πληρωμή (Αυτόματη Ανανέωση)

Με τη χρήση της πιστωτικής κάρτας Σας ή του PayPal για την πραγματοποίηση μίας πληρωμής, οι υπηρεσίες σας ενδέχεται να ανανεώνονται αυτόματα. Η συχνότητα της ανανέωσης μπορεί να είναι μηνιαία ή ετήσια, ανάλογα τη μέθοδο πληρωμής που έχετε επιλέξει. Για ετήσιες ανανεώσεις, το ποσό χρεώνεται πριν την ημερομηνία λήξης της υπηρεσίας που έχετε ενεργοποιήσει. Θα ενημερωθείτε για την αυτόματη ανανέωση και την επικείμενη πληρωμή εκ των προτέρων, εντός περιόδου που ορίζεται από το νόμο.

Μπορείτε να ακυρώσετε την αυτόματη ανανέωση οποιαδήποτε στιγμή στη "Διαχείριση" του project σας. Μέχρι τη στιγμή που θα ακυρώσετε την αυτόματη ανανέωση, εξουσιοδοτείτε τη Webnode ή τον πάροχο της επιλεγμένης κατά τη δημιουργία της παραγγελίας μεθόδου πληρωμής, να λαμβάνει πληρωμή για τις υπηρεσίες από την κάρτα ή τον λογαριασμό Σας.

6.4 Ημερομηνία Πληρωμής και Ημερομηνία Ενεργοποίησης

Η ημερομηνία πληρωμής ορίζεται με την επιβεβαίωση επιτυχούς λήψης του απαραίτητου ποσού από τον επιλεγμένο πάροχο ή μέθοδο πληρωμής (λ.χ., την τράπεζα ). Στην περίπτωση πληρωμών που έγιναν μέσω Πιστωτικής Κάρτας ή PayPal, το ποσό δεσμεύεται άμεσα από το λογαριασμό Σας. Αυτό σημαίνει πως η ημερομηνία πληρωμής και η ημερομηνία ενεργοποίησης είναι ίδιες, εκτός από τις περιπτώσεις που η πληρωμή θα πρέπει για οποιονδήποτε λόγο να ολοκληρωθεί χειρωνακτικά. Στην περίπτωση αυτή, η ενεργοποίηση μπορεί να καθυστερήσει κάποιες ημέρες.

6.5 Ανάκληση Συμβολαίου, Αιτήσεις Αποζημίωσης

Δικαιούστε να ανακαλέσετε το συμβόλαιο εντός 15 ημερών από την ημέρα της ενεργοποίησης. Η ανάκληση δεν είναι δυνατή σε περίπτωση αυτόματης ανανέωσης μίας υπηρεσίας.

Αποδέχεστε πως συναινείτε στην ανάληψη από πλευράς μας γα την ολοκλήρωση του συμβολαίου πριν την περίοδο πιθανής ανάκλησης στην περίπτωση κατοχύρωσης ή ανανέωσης ενός domain ή άλλων Premium υπηρεσιών. Αν η ολοκλήρωση του συμβολαίου γίνει πριν το τέλος της περιόδου αναστολής, δε δικαιούστε να ανακαλέσετε το συμβόλαιο.

Στην περίπτωση που λάβατε έναν κωδικό για δωρεάν domain ως μέρος της αγοράς ενός Premium πακέτου και αιτηθείτε αποζημίωση σε συμμόρφωση με τους παρόντες Όρους μετά την κατοχύρωση του domain, το ύψος της αποζημίωσης θα είναι ίσο με το κόστος του πακέτου μείον την τιμή του domain.

Εάν - στην περίπτωση online διαφημιστικής καμπάνιας - οποιαδήποτε Τρίτη Οντότητα (λ.χ. η Google) αποφασίσει την απαγόρευση της καμπάνιας λόγω αμφιλεγόμενης διαφημιζόμενης υπηρεσίας/προϊόντος, η αποζημίωση δεν είναι εφικτή. Στην περίπτωση αυτή, η Webnode δε φέρει ευθύνη για τυχόν οικονομικές απώλειες του Χρήστη.

Για να αιτηθείτε αποζημίωση (ανάκληση συμβολαίου), θα χρειαστεί να στείλετε ένα email στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών μας εντός της περιόδου αναστολής (παρακαλούμε ανατρέξτε στο Άρθρο 5). Μπορείτε να βρείτε ένα πρότυπο φόρμας αίτησης για ανάκληση εδώ.

Για την ακύρωση πακέτων ιστοσελίδας εντός της περιόδου των 15 ημερών δεν απαιτείται αιτιολόγηση από την πλευρά Σας, ωστόσο ενθαρρύνουμε τους Χρήστες Μας να την παρέχουν για λόγους πληροφόρησης και βελτίωσης των υπηρεσιών μας.

Στην περίπτωση αιτήματος ακύρωσης άλλης Premium υπηρεσίας, εξαιρουμένων των πακέτων ιστοσελίδας και των domain names, μπορείτε να αιτηθείτε ανάκληση συμβολαίου και αποζημίωση εντός 15 ημερών από την ενεργοποίηση ακόμη και αν εμείς, με τη συγκατάθεσή σας, έχουμε υλοποιήσει το ζητούμενο του συμβολαίου πριν τη λήξη της περιόδου αναστολής. Θα χρειαστεί να παρέχετε αιτιολόγηση του αιτήματος. Για όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται παραπάνω, οι λόγοι που μπορούν να οδηγήσουν σε αιτήματα αποζημίωσης είναι:

 • (α) Πλήρης παύσης κάθε υπηρεσίας (συμπεριλαμβανομένης της δωρεάν έκδοσης)
 • (β) Επαναλαμβανόμενα τεχνικά προβλήματα που παρεμποδίζουν την ομαλή λειτουργία του project Σας
 • (γ) Αποτυχία παροχής υπηρεσίας για την οποία έχει καταβληθεί το απαιτούμενο ποσό (με επιβεβαίωση της πληρωμής).

Σημείωση: Η Webnode διατηρεί το δικαίωμα να εξετάσει τους λόγους αιτήματος ακύρωσης που έχετε υποβάλλει και να αποφασίσει για την αποδοχή ή την απόρριψη του αιτήματός Σας.

6.6 Ημερομηνία και Μέθοδος Αποζημίωσης

Εάν είστε Χρήστης, οι αποζημιώσεις λαμβάνουν χώρα εντός 14 ημερών από την ημερομηνία που η Webnode έλαβε το αίτημά Σας για ανάκληση συμβολαίου. Εάν είστε Επιχειρηματίας, η αποζημίωση λαμβάνει χώρα εντός 60 ημερών από την ημερομηνία που η Webnode έλαβε το αίτημά Σας για ανάκληση συμβολαίου.

Εάν είστε Καταναλωτής, η αποζημίωση θα γίνει με την ίδια μέθοδο πληρωμής που χρησιμοποιήσατε, εκτός αν οριστεί διαφορετικά. Οι Επιχειρηματίες λαμβάνουν τις αποζημιώσεις μέσω τραπεζικής μεταφοράς, την ίδια μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε για την πληρωμή (εφόσον η αποζημίωση επιτρέπεται) ή μέσω εκπτωτικού κωδικού στο ύψος της πληρωμής. Η απενεργοποίηση των υπηρεσιών λαμβάνει χώρα την ίδια ημέρα με την αποζημίωση.

Παρακαλούμε, έχετε υπ’ όψιν πως οι εκπτωτικοί κωδικοί (vouchers) δε γίνεται να αποζημιωθούν σε καμία περίπτωση.

7. Αποδεκτή Χρήση

Η “Αποδεκτή Χρήση” της ιστοσελίδας της Webnode, των περιεχομένων, προϊόντων και υπηρεσιών της καθορίζεται στις Παραγράφους 7.1 έως 7.8. Ενέργειες που αντιτίθενται ή ορίζονται ως απαγορευμένες στις παραγράφους αυτές θεωρούνται παραβίαση των Όρων Χρήσης και ενδέχεται να υπόκεινται ακόμη και σε πειθαρχική ή νομική δίωξη. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. ενότητα 10.

7.1 Περιεχόμενο

Ως Χρήστης της Webnode, αποδέχεστε πως δεν θα δημοσιεύσετε σε, ή διανείμετε μέσω ιστοσελίδων της Webnode, οποιοδήποτε περιεχόμενο μπορεί να θεωρηθεί δυσφημιστικό, απειλητικό, άσεμνο, βλαβερό, ή είναι πορνογραφικού ή άλλου παράνομου χαρακτήρα. Επίσης, περιεχόμενο που κατά κάποιον τρόπο παραβιάζει ή θίγει με οποιονδήποτε τρόπο τα δικαιώματά Μας ή τα δικαιώματα άλλων (συμπεριλαμβανομένων, αλλά μη περιορισμένων σε, δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, δικαιωμάτων απορρήτου και δικαιωμάτων προστασίας της ιδιωτικής ζωής) είναι απολύτως απαγορευμένο, όπως και κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο ή ενόχληση σε Εμάς ή σε άλλους. Επιπλέον, δε μπορείτε να εκφράζετε απόψεις που θεωρούνται χυδαίες, σεξιστικές, ρατσιστικές ή προσβλητικές. Ενθαρρύνουμε τους Χρήστες να συμπεριφέρονται μεταξύ τους με σεβασμό και ευγένεια.

7.2 Ιδιοκτησία Περιεχομένου

Δεν θα αναδημοσιεύετε ούτε και θα αναδιανέμετε με οποιοδήποτε τρόπο, υλικό σε ιστοσελίδα της Webnode, που δε σας ανήκει, χωρίς τη ρητή συγκατάθεση του νόμιμου ιδιοκτήτη του εν λόγω υλικού.

7.3 Συμμετοχή σε Εκδηλώσεις

Οφείλετε να τηρείτε τους κανόνες οποιουδήποτε διαγωνισμού, προωθητικής ή διαφημιστικής καμπάνιας λαμβάνει χώρα στην Ιστοσελίδα της Webnode και σας βρίσκει συμμέτοχους.

7.4 Παρέμβαση

Δεν θα επιδείξετε ή προκαλέσετε οποιαδήποτε συμπεριφορά ή ενέργεια που μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργικότητα ή την ασφάλεια της ιστοσελίδας της Webnode, ούτε θα προκαλέσετε αδικαιολόγητη ενόχληση και αναστάτωση στο προσωπικό Μας.

7.5 Ταυτότητα

Δεν θα υποδυθείτε άλλο πρόσωπο/οντότητα, ούτε και θα παρουσιάσετε ψευδώς τη σχέση που έχετε με κάποιο πρόσωπο/φορέα.

7.6 SPAM

Δεν θα προωθήσετε την ιστοσελίδα σας στη Webnode με την αποστολή spam (δηλ., μηνύματα που αποστέλλονται σε λογαριασμούς email χωρίς τη συγκατάθεση του κατόχου του λογαριασμού).Ομοίως, δε θα χρησιμοποιείτε τα email Μας για την αποστολή SPAM ( δηλ., email που αποστέλλονται σε λογαριασμούς email χωρίς τη συγκατάθεση του κατόχου του λογαριασμού).

7.7 Λογισμικό Robot

Δεν θα χρησιμοποιήσετε λογισμικό ρομπότ (ούτε και οποιοδήποτε άλλο λογισμικό δεν ανήκει στη Webnode) για τη δημιουργία νέων ιστοσελίδων Webnode ή για να αποκτήσετε πρόσβαση με σκοπό την τροποποίηση ιστοσελίδων της Webnode.

7.8 Εναλλακτικοί τρόποι λειτουργίας

Δεν θα χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε είδος παράκαμψης με σκοπό να ξεπεράσετε περιορισμούς πακέτων ή περιορισμούς οποιασδήποτε υπηρεσίας ή λειτουργίας της Webnode.

8. Πνευματική Ιδιοκτησία

Κάθε κατοχυρωμένο από πνευματικά δικαιώματα υλικό, εμπορικά σήματα καθώς και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας υλικών ή περιεχομένων που παρέχονται ως μέρος της Ιστοσελίδας της Webnode εξακολουθούν πάντα να βρίσκονται στην δικαιοδοσία Μας. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε αυτό το υλικό ή περιεχόμενο χωρίς την άδειά Μας ή των δικαιοπαρόχων Μας. Ωστόσο, επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τέτοιο υλικό μόνο με τον τρόπο που περιγράφεται στους Όρους και Προϋποθέσεις, και κανέναν άλλο. Δεν θα αντιγράφετε, αναπαράγετε, διαθέτετε, εκμεταλλεύεστε εμπορικά ούτε και θα έχετε οποιαδήποτε μορφής όφελος/κέρδος από τέτοιο υλικό ή περιεχόμενο, ούτε και θα βοηθήσετε/διευκολύνετε Τρίτους σε δράσεις, όπως αυτές που προαναφέρθηκαν.

Επιπλέον, εάν αντιληφθείτε οποιαδήποτε τέτοια προσπάθεια διανομής ή εμπορικής εκμετάλλευσης, αποδέχεστε ότι θα Μας ειδοποιήσετε αμέσως.

9. Ελαττωματική Απόδοση, Πληροφορίες για Καταγγελίες και Παράπονα

Εγγυώμαστε πως τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες μας δεν είναι ελαττωματικές. Συγκεκριμένα, εγγυώμαστε πως: α) τα προϊόντα ή υπηρεσίες περιλαμβάνουν τις δυνατότητες που έχουν συμφωνηθεί και σε περίπτωση απουσίας συμφωνίας, οι δυνατότητες που περιγράφηκαν ή αναμένονται σε σχέση με τη φύση του προϊόντος ή υπηρεσίας και σύμφωνα με τις διαφημίσεις, β) τα προϊόντα ή υπηρεσίες είναι κατάλληλα για τους σκοπούς που ορίζονται για τη χρήση τους ή για τους οποίους τα προϊόντα ή υπηρεσίες συνήθως χρησιμοποιούνται, γ) η ποιότητα ή ο σχεδιασμός των προϊόντων ή υπηρεσιών ταιριάζουν με το εγκεκριμένο δείγμα ή υπόδειγμα, εφόσον η ποιότητα ή ο σχεδιασμός του εγκεκριμένου δείγματος ή υποδείγματος έχουν καθοριστεί, δ) τα προϊόντα ή υπηρεσίες επαρκούν σε ό,τι αφορά την ποσότητα, τη μέτρηση ή το βάρος και βρίσκονται σε συμμόρφωση με νομικές προϋποθέσεις.

Εάν το προϊόν ή η υπηρεσία δεν περιλαμβάνει τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται και είστε Καταναλωτής, δικαιούστε να αιτηθείτε:

 • (α) την παράδοση νέου προϊόντος ή υπηρεσίας χωρίς ελαττώματα, με εξαίρεση τις περιπτώσεις ανεπάρκειας λόγω της φύσης του ελαττώματος και εφόσον το ελάττωμα επηρεάζει μόνο ένα στοιχείο, μπορείτε να αιτηθείτε την αντικατάσταση του στοιχείου αυτού
 • (β) εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό, δικαιούστε να ανακαλέσετε το συμβόλαιο.
 • (γ) Ωστόσο, σε περίπτωση ανεπαρκούς επίλυσης λόγω της φύσης του ελαττώματος, και ειδικά εάν το ελάττωμα μπορεί να αφαιρεθεί χωρίς καθυστέρηση, δικαιούστε δωρεάν επιδιόρθωσή του.
 • (δ) Εάν δεν ανακαλέσετε το συμβόλαιο, δεν εξασκήσετε το δικαίωμά σας να αποκτήσετε ένα νέο μη ελαττωματικό αντικείμενο, αντικατάσταση ή επιδιόρθωσή του, διατηρείτε το δικαίωμα να αιτηθείτε μία έκπτωση σε λογικά πλαίσια.
 • (ε) Διατηρείτε επίσης το δικαίωμα να λάβετε ένα νέο προϊόν ή υπηρεσία, ή αντικατάσταση ενός στοιχείου, ακόμη και όταν υπάρχει ένα ελάττωμα που μπορεί να αφαιρεθεί, εφόσον δε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το προϊόν ή υπηρεσία λόγω επαναλαμβανόμενων ελαττωμάτων μετά την επιδιόρθωση ή σε περίπτωση πολλαπλών ελαττωμάτων. Στην περίπτωση αυτή, δικαιούστε να ανακαλέσετε το συμβόλαιο.

Δικαιούστε να εξασκήσετε τα δικαιώματα που προκύπτουν από ελαττωματική απόδοση στα καταναλωτικά αγαθά εντός 24 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόδειξης. Εάν ένα ελάττωμα παρουσιαστεί εντός 6 μηνών από την έκδοση της απόδειξης, τα αγαθά θεωρούνται ελαττωματικά κατά την παραλαβή. Εάν τα δικαιώματα αυτά δεν ασκηθούν εντός της προθεσμίας που επιτρέπει την ικανοποίηση των απαιτήσεων που αφορούν ελαττώματα, καθίστανται ανεφάρμοστες.

Εάν είστε Καταναλωτής, δικαιούστε να εξασκήσετε τα δικαιώματα που προκύπτουν από ελαττωματική απόδοση στα καταναλωτικά αγαθά εντός 24 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόδειξης. Σε περίπτωση εμφάνισης ελαττώματος εντός 6 μηνών από την παραλαβή, το προϊόν / υπηρεσία θεωρείται ελαττωματικό κατά την παραλαβή. Εάν τα δικαιώματα ευθύνης για ελαττώματα δεν ασκηθούν εντός της προθεσμίας που επιτρέπει την ικανοποίηση των απαιτήσεων για ελαττώματα, καθίστανται ανεφάρμοστες.

Καταγγελίες ή παράπονα, μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση support@webnode.gr ή εγγράφως στη διεύθυνση Hlinky 70, 603 00 Brno, Τσεχία. Εάν είστε Καταναλωτής, αφού υποβάλετε μια καταγγελία, θα εκδώσουμε γραπτή επιβεβαίωση για το πότε έχετε ασκήσει τα δικαιώματά σας, ποιο είναι το περιεχόμενο της αξίωσης και ποιο είδος απόφασης χρειάζεστε, καθώς και την επιβεβαίωση της ημερομηνίας και του τρόπου διευθέτησης του ισχυρισμού.

Αν είστε Καταναλωτής, θα αποφασίσουμε αμέσως για την καταγγελία, ενώ σε περίπλοκες περιπτώσεις θα απαντήσουμε εντός τριών εργάσιμων ημερών. Η περίοδος αυτή δεν περιλαμβάνει την απαιτούμενη χρονική περίοδο για την εκτίμηση των ελαττωμάτων από τους ειδικούς, ανάλογα με το είδος του προϊόντος ή της υπηρεσίας. Τα παράπονα, συμπεριλαμβανομένων των αιτημάτων επιδιόρθωσης, πρέπει να διεκπεραιώνονται χωρίς καθυστέρηση, το αργότερο εντός 30 ημερών από την ημερομηνία της αξίωσης, εκτός εάν συμφωνηθεί μεγαλύτερη περίοδος.

Σε περίπτωση καταγγελίας, απαιτείται η συνεργασία σας. Εάν δεν προσφέρετε την απαιτούμενη τεκμηρίωση ή βοήθεια, δεν θα μπορέσουμε να αξιολογήσουμε το αίτημα και να αποφασίσουμε επ’ αυτού. Σε περίπτωση καθυστέρησης κατά την παράδοση των ελλειπόντων εγγράφων, η προθεσμία που ορίζεται για την απόφαση και την εκκαθάριση της απαίτησης σύμφωνα με το νόμο δεν προσμετράται.

Εάν είστε Επιχειρηματίας, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που σχετίζονται με την ελαττωματική απόδοση διέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

10. Προσωπικά Δεδομένα και Ιδιωτικότητα

Ενδέχεται να σας ζητηθεί να συμπληρώσετε προσωπικές πληροφορίες σε διάφορες ιστοσελίδες της Webnode. Παρακαλούμε να ανατρέξετε στην Πολιτική Απορρήτου για πληροφορίες σχετικά με το πως διαχειριζόμαστε προσωπικά δεδομένα.

Εάν, μέσω των προϊόντων ή των υπηρεσιών μας, επεξεργάζεστε προσωπικά δεδομένα ατόμων, είτε ως υπεύθυνος επεξεργασίας είτε ως επεξεργαστής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμφωνείτε πως συμμορφώνεστε με τους κανόνες που ορίζονται από την εθνική νομοθεσία που διέπει την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και, κατά περίπτωση, τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, για την κατάργηση της οδηγίας 95/46 / ΕΚ (Γενικός κανονισμός για την προστασία των δεδομένων).

11. Παραβίαση των Όρων Μας

Η μη συμμόρφωση με τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 7 και / ή η συμμετοχή σε δραστηριότητες που αντιτίθενται σε, ή απαγορεύονται από, τους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών Σας καθιστούν υπεύθυνους για πειθαρχική και νομική δίωξη. Η απόφαση κίνησης πειθαρχικών μέτρων (συμπεριλαμβανομένου αλλά όχι περιοριζόμενου σε διακοπή όλων των υπηρεσιών) εμπίπτει στη διακριτική ευχέρεια της Webnode και μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς να περιληφθεί σχετική αιτιολόγηση.

Παρακαλείστε να μας αναφέρετε τυχόν παραβιάσεις των παρόντων Όρων Παροχής Υπηρεσιών, των Όρων και Προϋποθέσεών μας ή της τοπικής Σας νομοθεσίας. Για να μας ενημερώσετε για τέτοιες δραστηριότητες, παρακαλούμε κάντε κλικ εδώ.

12. Διακοπή/Τερματισμός υπηρεσιών

Διατηρούμε το δικαίωμα να τερματίσουμε αμέσως ή να διακόψουμε επ' αόριστον τις υπηρεσίες Μας προς Εσάς, αν παραβιάσετε -ή εάν έχουμε βάσιμους λόγους να πιστεύουμε ότι είναι πολύ πιθανό να παραβιάσετε- τους Όρους και Προϋποθέσεις Μας. Επίσης, θα τερματίσουμε τις υπηρεσίες Μας προς Εσάς, αν κατά την απόλυτη κρίση Μας, επιδίδεστε σε συμπεριφορές που μπορούν να χαρακτηριστούν ανεπίτρεπτες. Η απόφαση κίνησης πειθαρχικών μέτρων (συμπεριλαμβανομένου αλλά όχι περιοριζόμενου σε διακοπή όλων των υπηρεσιών) εμπίπτει στη διακριτική ευχέρεια της Webnode και μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς να περιληφθεί σχετική αιτιολόγηση.

13. Αποποίηση Ευθυνών

ΔΕ ΦΕΡΟΥΜΕ ΚΑΜΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ Ή ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ Ή ΣΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥΣ (HARDWARE) AΜΕΣΑ, EΜΜΕΣΑ Ή ΤΥΧAIΑ, ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ή/ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΑΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΛΗΨΗΣ (DOWNLOADING) ΥΛΙΚΟΥ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΣ. ΔΕ ΦΕΡΟΥΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ ΧΡΗΣΤΕΣ Ή ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΩΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΣ Ή/ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΑΣ Ή/ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΑΣ, ΑΜΕΣΑ Ή ΕΜΜΕΣΑ. ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ, Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΣ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΕΙΣΤΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ Ή ΑΛΛΗ ΣΥΣΚΕΥΗ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΛΗΨΗ (DOWNLOADING) ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΥΛΙΚΟΥ.

ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΤΕ ΡΗΤΩΣ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΗΣ WEBNODE, ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΟΤΙ Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ WEBNODE, ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΟΥΝ" ΚΑΙ "ΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ". ΕΠΙΣΗΣ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΔΕ ΦΕΡΟΥΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ Ή/ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Ή ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΧΕΤΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΗΣ WEBNODE.

Η ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΙΣΧΥΕΙ ΣΕ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

13.1 Τρίτα Πρόσωπα

Δεν υποστηρίζουμε και δε φέρουμε καμία ευθύνη για οποιοδήποτε περιεχόμενο, διαφήμιση, προϊόν ή υπηρεσία που διατίθεται μέσω Τρίτων Ιστοσελίδων.

Οποιεσδήποτε συναλλαγές μεταξύ Εσάς και Τρίτων που βρέθηκαν σε Ιστοσελίδα της Webnode ή μέσω αυτής, συμπεριλαμβανομένης της πληρωμής και παράδοσης των προϊόντων, των υπηρεσιών και οποιωνδήποτε άλλων όρων, διατάξεων, εξουσιοδοτήσεων ή αντιπροσωπεύσεων σχετίζονται με τέτοιες συναλλαγές, γίνονται μεταξύ Εσάς και της εν λόγω οντότητας. Επομένως, δεν είμαστε ούτε αρμόδιοι ούτε υπεύθυνοι για απώλειες/ζημιές οποιουδήποτε είδους, που συνέβησαν εν μέσω τέτοιων συναλλαγών.

13.2 Εξαιρέσεις Εγγύησης

Η Webnode, οι θυγατρικές της και οι δικαιοπάροχοι της δεν αντιπροσωπεύουν ούτε εγγυώνται ότι:

 • (α) Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες και τα προϊόντα θα καλύψετε τις απαιτήσεις σας
 • (β) Η χρήση των υπηρεσιών και των προϊόντων θα είναι συνεχής, έγκαιρη, ασφαλής ή απαλλαγμένη από σφάλματα ή ιούς
 • (γ) Οποιεσδήποτε πληροφορίες λαμβάνονται από Εσάς ως συνέπεια της χρήσης των υπηρεσιών και των προϊόντων της Webnode, θα είναι εξακριβωμένες ή αξιόπιστες
 • (δ) Τυχόν ελαττώματα στη λειτουργία ή τη λειτουργικότητα οποιουδήποτε λογισμικού που Σας παρέχεται ως τμήμα των υπηρεσιών θα διορθωθούν

σε βαθμό που επιτρέπεται από την εθνική νομοθεσία.

Καμία συμβουλή ή πληροφορία –είτε προφορική είτε γραπτή- που έχετε λάβει από τη Webnode, μέσω των, ή από τις υπηρεσίες Μας δεν αποτελεί εγγύηση, εφόσον δεν αναφέρεται ρητά στους όρους.

Η Webnode επιπλέον αποποιείται ρητά τις εγγυήσεις και τους όρους κάθε είδους, είτε ρητούς είτε συνεπαγόμενους, που συμπεριλαμβάνουν -αλλά δεν περιορίζονται σε- τις εγγυήσεις και όρους εμπορευσιμότητας, τη δυνατότητα συγκεκριμένου σκοπού και τη μη-παραβίαση, σε βαθμό που επιτρέπεται από την εθνική νομοθεσία.

14. Περιορισμός της Ευθύνης

Αναφορικά στη συνολική διάταξη της Αποποίησης Ευθυνών (άρθρο 13) παραπάνω, ΚΑΤΑΝΟΕΙΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ Η WEBNODE, ΟΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ ΤΗΣ ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥΣ 14.1 ΩΣ 14.3, σε βαθμό που επιτρέπεται από την εθνική νομοθεσία.

14.1 Γενικά

Οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες, τυχαίες, πρόσθετες επακόλουθες ή υποδειγματικές ζημιές μπορεί να προκληθούν από Εσάς, όπως και αν προκληθούν, και υπό οποιαδήποτε θεωρία της ευθύνης. Αυτό περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε, οποιαδήποτε απώλεια κέρδους (είτε άμεση είτε έμμεση), οποιαδήποτε απώλεια καλής θέλησης ή επιχειρησιακής φήμης, οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων, καθώς και το κόστος της προμήθειας των αγαθών ή των υπηρεσιών ή άλλης άυλης απώλειας.

Οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που μπορεί να προκληθεί από Εσάς, συμπεριλαμβανομένης αλλά μη περιορισμένης στην απώλεια ή τη ζημιά ως αποτέλεσμα από:

 • (α) Οποιαδήποτε εμπιστοσύνη εκ μέρους Σας στην πληρότητα, την ακρίβεια ή την ύπαρξη οποιασδήποτε διαφήμισης, ή ως αποτέλεσμα οποιαδήποτε σχέσης ή συναλλαγής ανάμεσα σε Σας και οποιονδήποτε διαφημιστή ή χορηγό, του οποίου οι διαφημίσεις εμφανίζονται στις υπηρεσίες
 • (β) Οποιεσδήποτε αλλαγές που η Webnode μπορεί να κάνει στις υπηρεσίες, ή για οποιαδήποτε μόνιμη ή προσωρινή διακοπή στην παροχή των υπηρεσιών (ή οποιωνδήποτε στοιχείων εντός των υπηρεσιών)
 • (γ) Διαγραφή, αλλοίωση, ή αποτυχία αποθήκευσης οποιουδήποτε περιεχομένου και άλλων δεδομένων επικοινωνίας που διατηρούνται ή διαβιβάζονται από ή μέσω της χρήσης των υπηρεσιών
 • (δ) Αποτυχία Σας να παρέχετε στη Webnode ακριβείς πληροφορίες λογαριασμού
 • (ε) Αποτυχία Σας να κρατήσετε τον κωδικό ή τις λεπτομέρειες του λογαριασμού σας ασφαλείς και εμπιστευτικές

14.2 Δικαιοδοσία

Οι –αναγραφόμενοι στην παράγραφο 14.1- περιορισμοί της ευθύνης της Webnode προς Εσάς, θα εφαρμόζονται είτε η Webnode έχει ενημερωθεί είτε όχι, είτε όφειλε να γνωρίζει τη πιθανότητα οποιονδήποτε τέτοιων απωλειών. Επίσης, περιορισμοί που είναι νόμιμοι ως προς την δικαιοδοσία Σας θα αφορούν Εσάς.

14.3 Παρεχόμενες Πληροφορίες στις Ιστοσελίδες της Webnode

Δεν είμαστε και ούτε μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για:

 • (α) Υλικό που γράφεται από τους Χρήστες, ιδιαίτερα εκείνου που δημοσιεύεται στα blogs ή/και fora. Επιπλέον, δεν εγκρίνουμε τέτοιου είδους υλικό και διατηρούμε το δικαίωμα να ελέγχουμε τέτοιες δημοσιεύσεις, καθώς επίσης και να ανταποκριθούμε, σχολιάσουμε, επεξεργαστούμε, αρνηθούμε να δημοσιεύσουμε ή να αφαιρέσουμε οποιοδήποτε περιεχόμενο από τα blogs ή/και τα fora κατά την απόλυτη κρίση μας. Ωστόσο, η αποτυχία της αφαίρεσης τέτοιου υλικού δεν υποδεικνύει ούτε την έγκριση ούτε την αποδοχή του από Εμάς
 • (β) Την ακρίβεια, το συγχρονισμό ή την αξιοπιστία οποιασδήποτε πληροφορίας/δήλωσης σε Ιστοσελίδες της Webnode, ούτε και θα καταστούμε υπόλογοι/υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε δηλώσεις, συμβουλές ή/και απόψεις που εκφράζονται από τους χρήστες στα blogs και τα fora (εκτός από περιπτώσεις στις οποίες επιβάλλεται/απαιτείται από το νόμο). Εάν έχετε οποιοδήποτε απαίτηση ή αντίθεση που προκύπτει από τις ενέργειες ή/και τις δηλώσεις ενός άλλου χρήστη, συμφωνείτε να φέρεστε εναντίον του εν λόγω χρήστη και όχι εναντίον Μας
 • (γ) Την ποιότητα, την ακρίβεια της επίδοσης των Ιστοσελίδων της Webnode, εκτός από περιπτώσεις που επιβάλλονται/απαιτούνται από το νόμο. Ωστόσο, θα προβούμε σε κάθε εύλογη προσπάθεια παροχής των υπηρεσιών μας με τον πιο επαγγελματικό τρόπο
 • (δ) Οποιεσδήποτε ψευδείς διαστρεβλώσεις κάνουμε και για οποιοδήποτε θάνατο ή προσωπικό τραυματισμό προκλήθηκε από την αμέλειά Mας. Δεν είμαστε ούτε αρμόδιοι ούτε υπεύθυνοι και δεν φέρουμε ουδεμία ευθύνη σε Εσάς για οποιαδήποτε άλλη απώλεια/ζημιά που Εσείς ή οποιοδήποτε Τρίτο Πρόσωπο μπορεί να υποστείτε ως αποτέλεσμα της χρήσης, ή της σύνδεσης με τη χρήση, των Ιστοσελίδων της Webnode.

15. Εξώδικη επίλυση καταναλωτικών διαφορών

Ο Χρήστης (καταναλωτής) διατηρεί το δικαίωμα εξώδικης επίλυσης διαφορών που αφορούν στα καταναλωτικά αγαθά. Τα θέματα τα οποία μπορούν να επιλυθούν εξωδικαστικά ή εμπίπτουν στην κατηγορία καταναλωτικής διαμάχης στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών μπορούν να εντοπιστούν εδώ: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.adr.show2&lng=EN

16. Συνεχής Διαδικασία Βελτίωσης

Η ποιότητα των υπηρεσιών και των προϊόντων Μας είναι το επίκεντρο της προσοχής της Webnode, συνεπώς το σύστημά μας υπόκειται σε Συνεχή Διαδικασία Βελτίωσης (CIP) τόσο στις τεχνολογικές πτυχές όσο και σε ό,τι αφορά στο σχεδιασμό του προϊόντος μας.

17. Σχόλια και Προτάσεις

Ως μέρος της δέσμευσής Μας για βελτίωση, η Webnode AG ενθαρρύνει και καλοσωρίζει σχόλια και προτάσεις Σας για συγκεκριμένες ή όλες τις προϋποθέσεις και τις πολιτικές που αναφέρονται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Για να συνεισφέρετε με το σχόλιο/πρότασή σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών Μας , ή στείλτε μας ένα email στη διεύθυνση: support@webnode.gr

18. Αλλαγές στις Ιστοσελίδες Μας

Η Webnode διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να αφαιρέσει οποιοδήποτε τμήμα του περιεχομένου της Ιστοσελίδας Μας ανά πάσα στιγμή χωρίς ειδοποίηση ή να παύσει τη λειτουργία της Ιστοσελίδας μας για αόριστο χρονικό διάστημα.

19. Διαχείριση Καταγγελιών ή Παραπόνων

Τα παράπονα ή καταγγελίες εξετάζονται μέσω του Τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών της Webnode.

20. Κώδικας Δεοντολογίας

Η Webnode δεν δεσμεύεται από κανέναν κώδικα δεοντολογίας όσον αφορά τους Χρήστες της.

21. Αλλαγές και Ανανεώσεις των Όρων Χρήσης

Η Webnode AG διατηρεί το δικαίωμα να ανανεώσει τους Όρους και Προϋποθέσεις οποιαδήποτε στιγμή, λαμβάνοντας υπ΄όψιν νομικές, βιομηχανικές ή άλλες αλλαγές του ισχύοντος καθεστώτος. Θα ενημερωθείτε για οποιαδήποτε αλλαγή στους παρόντες Όρους μέσω email στη διεύθυνσή σας τουλάχιστον 15 ημέρες πριν την εφαρμογή της νέας έκδοσης. Διατηρείτε το δικαίωμα να αρνηθείτε αλλαγές στους Όρους Χρήσης ενημερώνοντας το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών Μας. Η περίοδος ακύρωσης είναι ίση με τον αριθμό των ημερών που απομένουν έως τη λήξη της υπηρεσίας/προϊόντος (δε θα γίνει αυτόματη ανανέωση). Αν δεν αρνηθείτε τις αλλαγές που έχουν ανακοινωθεί, η σχέση που προκύπτει από τους Όρους θα ορίζεται από τη νέα έκδοσή τους, όπως σας γνωστοποιήθηκαν. Η πιο πρόσφατη ενημέρωση της συμφωνίας είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα “webnode.com”. Ενθαρρύνουμε όλους τους Χρήστες να διαβάσουν πλήρως αυτή τη συμφωνία και να την επανεξετάζουν τακτικά. Τα έγγραφα ισχύουν από την ημερομηνία της τελευταίας ενημέρωσής τους.

Σημείωση: Για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας με τις υπηρεσίες μας, δημοσιεύουμε μεταφράσεις όλων των εγγράφων των Όρων Χρήσης. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ της παρούσας και της αγγλικής έκδοσης, επικρατεί η αγγλική έκδοση, στην οποία μπορείτε να ανατρέξετε μέσα από τη σελίδα www.webnode.com.