Hvordan kan jeg flytte Premium-tjenester og domener


Denne artikkelen beskriver hvordan du kan flytte Premium-pakker og domener mellom Webnode prosjekter. Denne funksjonen er kun tilgjengelig for prosjekteieren -  det er e-postadressen som prosjektet ble opprettet med eller administreres under. Overføringen er bare mulig innenfor kontoen som er knyttet til den oppgitte e-postadressen.


Om du har automatisk fornyelse aktiv på dine tjenester må du være oppmerksom på at flytting av Premium-pakker eller domener vil deaktivere automatisk fornyelse.


Følg denne fremgangsmåten:


1. I nettsidens administrasjon til prosjektet ditt, klikk på Administrasjon, og deretter på Premium-tjenester og kvitteringer

Premium-tjenester og kvitteringer

2. Alternativt kan du gå gjennom redigeringsverktøyet ved å klikke på Innstillinger i øvre høyre hjørne
Innstillinger

3. og deretter klikke på Premium-tjenester og kvitteringer.

 Premium-tjenester og kvitteringer

Flytt Premium-pakke


Som en del av pakkebevegelsen, så flyttes også alltid alle domener som er registrert ved prosjektet.  I det opprinnelige prosjektet vil premiumtjenester som e-postbokser, avansert trafikkstatistikk eller muligheten for nettbutikk være slått av. Dataene vil bli slettet til grensen for gratisversjonen dagen etter overføringen av tjenester - for mulig databevaring og fornyelse av Premium-funksjoner er det nødvendig å gjenkjøpe Premium-tjenesten på det opprinnelige prosjektet.

1. Klikk på Flytt pakken i delen Flytte Premium pakken til et annet prosjekt.

Flytt pakken

2. Velg mål-prosjektet og klikk på Flytt.
Velg mål-prosjektet

OBS: Premium pakken kan kun flyttes til et prosjekt som er i gratisversjonen.  Andre prosjekter vises gråtonet i utvalget.

Hvis du ikke har opprettet andre prosjekter under kontoen din vil dette feltet vises tomt og pakken kan ikke flyttes. Hvis du vil flytte Premium pakken din til et prosjekt utenfor kontoen din, kan du  kontakte vår kundestøtte.

3. Kontroller at fra og til - prosjektet er riktig, og bekreft med Flytt - knappen.

Kontroller fra og til - prosjektet

4. Du vil nå motta denne bekreftelsemeldingen.

Bekreftelse melding
Domener som administreres av Webnode vil være aktive innen 24 timer. Hvis du imidlertid flyttet et domene som bare peker til prosjektet ditt må du tilbakestille  DNS - innstillingene hos leverandøren din. Hvis domenet peker til prosjektet ditt vil du få opp informasjonen om dette i meldingen sammen med bekreftelsen på overføring av Premium-pakken.

Flytt på domene


Et domenet kan kun flyttes til et prosjekt der en Premium-pakke er aktiv. Hvis du vil flytte den nåværende Premium pakken din gjør du det i henhold til veiledningen over. Domenet ditt vil bli flyttet sammen med Premium pakken.Om du vil flytte kun på domenet ditt følg veiledningen under:


1. Klikk på Flytt domene i delen Flytt domenet til et annet prosjekt.
Flytt domene

2. Velg mål-prosjektet og klikk på Flytt.

Velg mål-prosjektet

OBS: Domenet kan kun flyttes til et prosjekt som har Premium-pakke. Andre prosjekter vises gråtonet i utvalget.


Hvis du ikke har opprettet andre prosjekter under kontoen din vil dette feltet vises tomt og domenet kan ikke flyttes. Hvis du vil flytte domenet ditt til et prosjekt utenfor kontoen din, kan du  kontakte vår kundestøtte.


1. Kontroller at fra og til - prosjektet er riktig, og bekreft med Flytt - knappen.
Kontroller fra og til - prosjektet er riktig

2. Du vil nå motta denne bekreftelsemeldingen.Bekreftelse melding

Domener som administreres av Webnode vil være aktive innen 24 timer. Hvis du imidlertid flyttet et domene som peker til prosjektet ditt må du tilbakestille  DNS - innstillingene hos leverandøren din. Hvis domenet bare peker til prosjektet vil du få opp denne informasjonen i meldingen.


TIPS: Hvis du har aktive e-posttjenester på domenet ditt (enten det administreres av Webnode eller andre leverandører), flyttes postbokser sammen med domenet ditt.


Kvitteringer for Premium-pakker og domener flyttes alltid til det nye prosjekt, hvor de kan lastes ned i henhold til veiledning her.


Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Vi beklager at denne ikke var nyttig for deg. Hjelp oss å forbedre denne artikkelen ved å gi oss din tilbakemelding.