Domännamns Policy

Webnode tillhandahåller registrering av domäner som en betaltjänst som beskrivs i punkt fyra i Villkor och Föreskrifter). På denna sida sida hittar du regler och föreskrifter om domänregistreringen och även domäninnehavarens skyldigheter.

Du blir en domäninnehavare genom att registrera en domän hos Webnode. Den registrerade domänen kopplas till ett Webnode-projekt. Det är inte möjligt att registrera en domän hos Webnode, utan ett Webnode-konto och minst ett aktivt Webnode-projekt (Personlig Hemsida, Företagssida eller Nätbutik).

Klagomål på ett registrerat domännamn

Klagomål på en registrerad domän samt eventuella missbruk kan och bör rapporteras till Webnode enligt beskrivningen på sidan https://www.webnode.se/kontakt/ i avsnittet "Rapportera missbruk". Efter ifyllt forumlär, kommer du att få en bekräftelse på leverans.

Mottagna klagomål hanteras av Webnodes anti-abuse team och om möjligt kommer du att få ett svar på ditt språk, standardkommunikationsspråket är dock engelska.

Efter att ha mottagit ett klagomål eller en rapport om missbruk kommer Webnode utvärdera innehållet i klagomålet. I fall klagomålet är motiverat, kommer Webnode kontakta ägaren av domänen (registrerade domäninnehavaren) och be honom att vidta åtgärder, nödvändiga för att lösa problemet. Vid allvarliga brott mot våra Villkor och Föreskrifter, kan Webnode inaktivera domännamnet omedelbart.

Om Webnode kommer att utvärdera klagomålet som obefogat eller om Webnode inte kommer att kunna utvärdera klagomålet, vidtags inga åtgärder mot domännamnet eller dess ägare.

I båda fallen kommer du att informeras via e-post om lösning på klagomålet eller missbruksrapporten. Om Webnode inte kommer att kunna utvärdera klagomålet eller missbruksrapporten, kommer den att avvisas och du får en förklaring och (i förekommande fall) även remiss till de behöriga parterna i den specifika frågan.

Ytterligare information för registrerade domännamnsinnehavare

De registrerade domännamnsinnehavarens rättigheter och skyldigheter bestäms av ICANN och uppges på deras hemsida Registrants' Benefits and Responsibilities.

Mer information om registratorns roll, domännamnet och förnyelse av domänen finns här - ICANN Educational Materials.

Registrantens rättigheter och skyldigheter enligt 2009 års Registrator Ackreditering avtal finns även tillgängligt på ICANN hemsida.

Förnyelse av Domän och radering policy

Då registreringen av domänen utgår, inaktiveras domänen och tas automatiskt bort från ditt Webnodekonto. Domänutgångsdatumet anges på administrationssidan av det Webnode-projekt som domänen är tilldelad till. Du kommer att få e-postmeddelanden om domänens utgångsdatum 45, 30, 14, 7, 3 och 1 dagar före förfallodatum och du kommer också att informeras via ett e-postmeddelande om radering av ditt domännamn om du beslutar att inte förnya domännamnet.

Beroende på vilket domännamn din domän är (toppdomäner) kan du begära en återupprättning av ett domännamn under en period efter dess radering (karantän). Karantänen varierar beroende på vilken toppdomän det är och är inte tillgänglig för vissa domännamn. Denna tjänst (domän ur karantän) är avgiftsbelagd. För toppdomäner är priset 888 SEK (150 USD eller 100 EUR) och för övriga domäner, är priset 888 SEK (150 USD eller 100 EUR) och uppåt.

Registrering med integritetsskydd

Webnode erbjuder integritetsskyddstjänst för domänregistreringar. Denna tjänst erbjuds under registrering av ett nytt domännamn. Om du köper integritetsskyddstjänsten kommer Webnode se till att dina personuppgifter inte är tillgängliga för allmänheten, även om du är ägare till domännamnet.

Den integritetsskyddstjänsten tillhandahålls av intressebolaget "Anonymouse Domains s.r.o.". Genom att köpa denna tjänst, godkänner du användningsvillkoren som finns på:  https://www.anonymousedomains.com/service-agreement/.

Denna tjänst är endast tillgänglig för toppdomäner.

Kundens förpliktelser

Kunden skall till fullo följa RAA 2013 som tillhandahålls av ICANN.