Villkor och föreskrifter

Välkommen till Webnode!

Webnode är en webbaserad tjänst/produkt, som ägs och stöds av ”Webnode AG”, ett företag baserat i Badenerstrasse 47, 8004 Zurich, Schweiz.

De nuvarande villkoren och föreskrifterna reglerar användandet av alla Webnodes produkter och tjänster, inklusive hemsidan ”webnode.com” och dess innehåll. Den innehåller flera dokument så som Webnodes Användarvillkor, Domännamns Policy, Integritetspolicy, Databehandlingsavtal och Policy Automatisk säkerhetskopiering.

GENOM ATT ANVÄNDA WEBNODES HEMSIDA (INKLUSIVE DESS INNEHÅLL) OCH/ELLER DESS PRODUKTER OCH/ELLER TJÄNSTER, GODKÄNNER DU VILLKOREN OCH FÖRESKRIFTERNA SOM FÖLJER. OM DU INTE GODKÄNNER DESSA VILLKOR OCH FÖRESKRIFTER, ELLER OM DU INTE VILL BLI BUNDEN AV DEM, ANVÄND INTE WEBNODES HEMSIDA, PRODUKTER ELLER TJÄNSTER.

Användarvillkor

Webnodes hemsida, dess innehåll, produkter och tjänster är tillgängliga för alla individer i myndig ålder, vilka är legalt kapabla till att ingå avtal och skriva kontrakt (bindande). Bevis för samtycke av dessa kriterier kan komma att krävas vid tillgång till alla (eller några) tjänster och/eller produkter, i form av identifieringsuppgifter eller kontaktinformation.

Dessa användarvillkor är fastställda mellan Oss och Användare. Ingen annan person är berättigad att gagnas av dessa.

Om någon domstol eller regelrätt person dömer att några av dessa bestämmelser för dessa Användarvillkor inte är giltiga eller ej genombara, ska bestämmelsen/bestämmelserna avskiljas och tas bort från dessa Användarvillkor och återstående villkor och föreskrifter kommer att fortsätta vara i full kraft och verkan.

Om Användarvillkoren inte är i förenlighet med de villkor och föreskrifter som gäller för Din registrering med Webnode (om applicerbar) råder Användarvillkoren, om inte annat specificerats på ytterligare dokumentation tilldelad av Webnodes Kundtjänstavdelning.

1. Definitioner

Var man än ser ”Du”, ”Dig själv”, ”Ditt” och ”Användare” refererar till dig, användaren av Webnodes hemsida, dess innehåll, produkter och tjänster, och ”Din” ska tolkas i enlighet med detta. Dessutom, “Vi”, “Oss” och “Webnode” refererar till Webnode AG och “Vår” och “Webnodes” skall tolkas i enlighet med detta. “Användarinformation” innebär de personliga uppgifter som kan samlas av Oss på Webnode.com och/eller under registreringen och/eller vid köp av någon/några av Webnodes tjänster eller produkter. “Vår hemsida” hänför till hemsidan “webnode.com” och alla hemsidor som associeras till den. Däremot hänför “Webnodesida” till våra Användare, härav skapad för användandet av Webnodes system. “Tredje part” hänför till någon person/entitet/företag som inte associeras med Webnode AG.

Med hänvisning till existerande lagstiftning görs en separation mellan en Användare som en Konsument vilken inte agerar inom ramen för kommersiella eller andra företagsaktiviteter eller utanför ramen av sitt yrke när denna ingår ett kontrakt med oss, och en Användare som en Företagare. Genom att uppge organisationsnummer vid köptillfället av en tjänst hos Webnode tillkännager Du att dessa Användarvillkor för Konsument inte tillämpas dig.

2. Tillgängliga tjänster

2.1 Gratisversion

Webnodes grundverktyg för att skapa och vara värd för hemsidor är helt gratis för alla användare. Vår gratisversions egenskaper är specifika för typen av hemsida i fråga. Gratisversionen är begränsad till förbestämd mängd lagringsutrymme, trafik och e-postkonton samt andra begränsningar. För en exakt och uppdaterad beskrivning av våra tjänster, vänligen besök Vår prislista.

2.2 Premiumtjänster

När Du har identifierat ett specifikt behov så som att öka lagringsutrymmet, att äga en domän eller att ha en unik design skräddarsydd enligt dina instruktioner, kan Du köpa en eller flera av Våra Premiumtjänster. Just nu, inkluderar de funktioner nämnda ovan, men även Premium kundtjänst, säkerhetskopiering och återställning, företagsstatistik, kundanpassad sidfot, marknadsföringskampanjer på Internet, och många fler tjänster tillgängliga nu eller på väg att lanseras. För en exakt och uppdaterad beskrivning av våra tjänster, vänligen besök Vår prislista.

3. Betalda tjänster

3.1 Priser

Samtliga tjänster har ett fast pris som temporärt kan ersättas av speciella priser i t.ex. marknadsföringssyfte. För att se Vår prislista vänligen klicka här. Det slutliga priset är alltid synlig för Användaren under köpprocessen innan ordern slutförs och betalning genomförs. Vi tar inte ut några avgifter för leveransen av tjänster och produkter. När användaren väljer "Betala som företag" i kassan, ges samtycke till att om skyldigheten att rapportera och betala skatt uppstår kommer Användaren att fullgöra skyldigheten i registreringslandet för det företag för vilket tjänsten köps.

3.2 Köp av Premiumtjänster

Alla våra Premiumtjänster är tillgängliga under sidan för Administrering av ditt projekt. För ytterligare information eller för att köpa en av våra Premiumtjänster kan Du kontakta vår Kundtjänstavdelning.

4. Domännamn (en betaltjänst)

4.1 Registrering och Ägarskap av Domännamn

Personen eller entiteten som köper domänen är den regelrätta ägaren till den. Webnode griper endast in som en teknisk administratör och gränsyta (agent) mellan dig och organisationen som allokerar domännamnet.

Om Du (ägaren för domänen) däremot bestämmer dig för att förnya domänen, är Webnode inte ansvarig för några som helst problem eller konsekvenser som kan uppstå när domänen går ut. Om Du ej betalar förnyelse av domänen i tid kan Du permanent förlora domännamnet och Webnode kan inte hållas ansvarig. Registrerade domäner är låsta för överföring som standard. Domänen kan låsas upp på begäran av ägaren. Du finner aktuell lista över tillgängliga domän i denna domänprislista.

Generell information för gTLDs (generella top-level-domains – t.ex. .com, .net, .org) finns här: https://www.icann.org/resources/pages/educational-2012-02-25-en

Mer information om rättigheter och ansvar för gTLD finns här: https://www.icann.org/resources/pages/benefits-2013-09-16-en

4.2 Förlängning av domän

Domänen kan förnyas från det datum som den köptes till dagen innan dess utgångsdatum som uppges i projektets administrationssida. Förlängning av domän anses betald då Betalningsdatum föregår utgångsdatumet. Betalningsdatum anges då den valda betalningsmetodens leverantör bekräftar mottagning av betalning. Om förlängning av domänen inte betalas i tid, inaktiveras domänen och placeras i karantän. Det är möjligt att återställa en domän från karantän, men en avgift tillkommer för detta. Översikt av avgifter finns tillgängligt i Domännamns Policy.

Före utgångsdatumet notifierar Webnode den registrerade domänägaren om inaktiveringen minst två gånger. Först ungefär tre månader före utgångsdatumet, och en sista gång ungefär en vecka före utgångsdatumet. Webnode skickar även en notifikation om inaktiveringen av domänen inom 24 timmar efter utgångsdatumet.

4.3 Makulering av Registrering

Om Du är en Konsument har Du rätt att ångra ditt deltagande i kontraktet enligt perioden som specificeras i sektion 6.5 i dessa Användarvillkor. Du ger härmed samtycke till att Vi utför tjänsten före slutet av ångerperioden. Utför Vi den primära delen av kontraktet före ångerperioden har Du inte rätt att ångra ditt deltagande i kontraktet.

4.4 Privat registrering av domän

Du kan registrera ett domännamn och behålla din anonymitet/integritet för att på så sätt undvika att få SPAM (oönskade elektroniska meddelanden), eller hittas i databaser på nätet. Under registreringsprocessen är det nödvändigt för dig att ange dina kontaktuppgifter, men dessa kommer endast att användas i betalningssyfte, (d.v.s. att skapa ett kvitto). Vid privat registrering av domän kommer inte den angivna kontaktinformationen att avslöjas utan istället ersättas med kontaktuppgifter för företaget Anonymouse Domains, s.r.o., eller andra tredje parter. Tjänsten för privat domänregistrering tillhandahålls av och är i enlighet med Användningsvillkor för Anonymouse Domains, s.r.o., registreringsnummer 28296800, Hlinky 995/70, Staré Brno, 603 00 Brno, eller andra tredje parter. Användningsvillkor för tjänsten är listade här: https://www.anonymousedomains.com/service-agreement/

5. Kontrakt och återkallelse av kontrakt

5.1 Kontrakt

Ett köp av en produkt eller tjänst kan genomföras via en elektronisk order. Ett bindande kontrakt ingås mellan Dig och Webnode då Du beställer en tjänst och kommer att upprätthållas då betalningen är framgångsrik slutförd. “Framgångsrikt slutförd” är definierad som att hela beloppet betalades och att ett kvitto är tillgänglig under sidan för Administreringen av Ditt Webnodekonto, under ”Mina kvitton” i menyn till höger. Återkallelse av kontrakt följer en specifik uppsättning av kriterier och regler (vänligen se Paragraf 6.5).

5.2 Återkallelse av kontrakt

Återkallelse av någon som helst tjänst kan begäras när som helst om Du inte avser att erhålla återbetalning av betalda avgifter. Begäran av återkallelse eller ändring av köpta tjänster (dvs vad som än må påverka ditt projekts funktionalitet) måste presenteras av Dig (ägaren av projektet) i skriven form (via e-post), och från e-postadressen som användes för att registrera projektet.

5.3 Kontraktets varaktighet

Kontraktet för köp av Premiumtjänst har en varaktighet på 1 år och upp till 10 år. Domän har minimum 1-2 år (beroende på tillhandahållarens förhållanden) och maximum 10 års kontrakt. För återstående tjänster, om inte annat angetts vid betalning, slutar kontraktet när tjänsten har tillhandahållits. För en korrekt och aktuell beskrivning av våra tjänster, vänligen besök vår prislista.

5.4 Korrigering av Faktureringsinformation

Om Du angett felaktig information under skapandet av en elektronisk order ska Du omedelbart kontakta vår Kundtjänstavdelning. Vänligen notera att informationen endast kan korrigeras de två första timmarna efterföljande en slutförd order. Förfrågan av korrigering efter denna perioden kanske inte behandlas framgångsrikt.

5.5 Användarens samtycke av kommunikation på distans

Du ger oss härmed Ditt samtycke till bruk av medel för distanskommunikation vid avtalets ingående. Utgifter som uppkommer för användaren med hjälp av distanskommunikationsmedel (t.ex. internetanslutningskostnader, telefonkostnader) täcks av användaren.

6. Betalningar/Avgifter och Återbetalningar

6.1 Betalningsmetoder

Premiumtjänster kan betalas genom PayPal, Kreditkort, överföring via bank, överföring, och andra landspecifika betalningsmetoder som erbjuds till Användaren under orderprocessen och innan ordern slutförs.

Vid överföring via bank, är all nödvändig information tillgänglig på beställningsformuläret efter genomförd order. Vänligen notera också att de tilläggsavgifter som tillkommer vid överföring via bank täcks av Dig, kunden, inte av Webnode.

Notera: Du är ansvarig för att fylla i informationen på betalningsbegäran. Vänligen försäkra dig om att alla fält är ifyllda och att all angiven information är korrekt. Webnode är inte ansvarig för bristfälliga krav till följd av fel eller otillräcklig Användarinformation. Speciell uppmärksamhet måste ges till att OCR/ Referensnummer anges korrekt.

6.2 Betalningshantering

Om Du har betalat för en tjänst med kreditkort eller PayPal, tillåter Du Webnode (antingen direkt eller via dess affiliates, dotterbolag eller andra tredje parter) att dra betalning från ditt kreditkort eller kontot. Vi lagrar betalningsinformationen vid betalningen för framtida betalningar, som gör automatiska förlängningar och köp av tjänster snabbare och enklare. All betalningshantering är säker och uppfyller säkerhetsstandarden PCI.

6.3 Återkommande betalning (Automatisk förlängning)

Om Du har betalat för en tjänst med kreditkort eller PayPal kan din tjänst förnyas automatiskt. Beroende på betalningsmetoden Du valde kan frekvensen för förlängningen vara månadsvis eller årsvis. Vid årlig förlängning dras betalningen innan tjänstens utgångsdatum. Du blir informerad om den automatiska förlängningen och tillkommande betalningar i förväg enligt en period definierad av lag.

Den automatiska förlängning kan när som helst avbrytas på din hemsidas "Administrationssida". Tills Du avbryter den automatiska förnyelsen samtycker Du till att Webnode, eller leverantör av betalningsmetoden Du valde vid slutförandet av din order, att debitera betalning för tjänster från ditt kort eller bankkonto.

6.4 Betalningsdatum och Aktiveringsdatum

Betalningsdatumet är inställt på det datum då bekräftelsen för mottaget belopp i fråga av den betalningsentitet som valts (dvs tillhandahållare av betalningsmetod). När det gäller betalningar gjorda med kreditkort eller genom PayPal belastas ditt konto direkt. Betalningsdatum och aktiveringsdatum är därför detsamma, om inte den fullständigt betalda ordern behöver hanteras manuellt. I detta fall kan aktiveringen försenas med ett par dagar.

6.5 Återkalla kontraktet, begäran av återbetalning

Du har rätt att återkalla kontraktet under de första 15 dagarna från aktiveringsdatumet. Återkallelse av kontraktet är inte möjligt vid automatisk förnyelse av tjänster.

Du ger härmed samtycke till att Vi utför tjänsten före slutet av ångerperioden för domänregistrering, förnyelse av domän och andra Premiumtjänster. Utför Vi den primära delen av kontraktet före ångerperioden har Du inte rätt att ångra ditt deltagande i kontraktet.

Om Du fick en värdekupong för en gratis domän med det köpta Premium-paketet och Du begär återbetalning i enlighet med dessa Användarvillkor efter din domän registrerats kommer beloppet som återbetalas motsvara priset på Premium-paketet, minus värdet för domänen.

Om en tredje part (Google) väljer att blockera en annonskampanj på grund av tvivelaktig produkt eller tjänst, är det inte möjligt att begära återbetalning. I sådana fall är Webnode inte ansvarig för användarens eventuella ekonomiska förluster.

För att begära återkallelse av kontraktet, måste Du skicka ett elektroniskt meddelande till vår kundtjänstavdelning under återkallelseperioden (se Paragraf 5). Lathund för formulär av återkallelse finns här.

För makulering av Premiumtjänst inom 15-dagarsperioden, behövs ingen motivering; men det uppskattas eftersom Vi använder det som en informationskälla för att förbättra våra tjänster.

Vid andra Premiumtjänster, förutom Premiumpaket för hemsida och domänregistrering, kan Du begära återkallelse av kontraktet och återbetalning inom 15 dagar från aktiveringsdatumet även om Vi, med ditt samtycke, utförde tjänsten innan återkallelseperioden. Vid dessa fall måste Du ange en motivering. För alla fall nämnda ovan, kan skälen för återbetalning vara:

 • (a) Komplett upphörande av alla tjänster (inklusive gratisversioner);
 • (b) Återkommande tekniska problem med tjänster, som förvärrar den normala driften av Ditt projekt;
 • (c) Misslyckas att tillhandahålla den tjänst som var betald till fullo (med bekräftelse av betalning).

Notera: Webnode reserverar sig rätten att granska det skäl Du angett för makulering och bestämma sig för att acceptera eller förneka Ditt krav.

6.6 Datum och metod för återbetalning

Om Du är en Användare genomförs återbetalning inom 14 dagar från datumet Webnode mottog din begäran för återkallelse av kontraktet. Om Du är en Företagare genomförs återbetalning inom 60 dagar från datumet Webnode mottog din begäran för återkallelse av kontraktet.

Om Du är en Konsument hanteras återbetalningen genom samma betalningsportal såvida inte annat bestämts. För Företagare hanteras återbetalningar via banköverföring, samma betalningsportal som brukades vid betalning (om återbetalning är tillåtet) eller via en ej återbetalningsbar värdekupong. Inaktiveringen av tjänsten genomförs samtidigt som återbetalningen.

Vänligen notera att värdekuponger (kupongkod) inte kan återbetalas under några som helst omständigheter.

7. Acceptabel användning

“Acceptabel användning” av Webnodes hemsida, dess innehåll, produkter och tjänster är definierade i Paragraferna 7.1 till 7.8. Aktiviteter som inte stämmer överens med eller inte tolereras av dessa paragrafer strider därmed mot Användarvillkoren och gör dig mottaglig för disciplinära åtgärder och åtal. För mer information, se Paragraf 10.

7.1 Innehåll

Som en användare hos Webnode kommer Du inte att publicera eller genom Webnodes hemsida dela något material som är kränkande, hotande, oanständigt, skadligt, pornografiskt eller på annat sätt av olaglig natur. Allt material som på något sätt strider mot eller bryter mot, på något sätt, Våra rättigheter eller andras rättigheter (inklusive men inte begränsat till intellektuella ägarrättigheter, konfidentiella rättigheter och integritetsskydd) är absolut förbjudet, precis som aktiviteter som kan förorsaka ångest eller obehag för Oss eller andra. Dessutom får Du inte uttrycka åsikter som är vulgära, grova, sexistiska, rasistiska eller på annat sätt kränkande. Vi uppmuntrar Användare att behandla varandra på ett respektfullt och artigt sätt.

7.2 Ägarskap av innehåll

Du kommer inte att publicera eller på annat sätt på Webnodes hemsida göra tillgängligt något material som Du inte äger, utan medgivande av den regelrätta ägaren av materialet i fråga.

7.3 Medverkan i evenemang

Du kommer att lyda de regler som anges för någon som helst tävling, reklam eller marknadsföringskampanj som Du deltar i på Vår hemsida.

7.4 Ingripande

Du kommer inte att hänge dig åt beteende eller verksamhet som kan påverka Webnodes hemsidas drift eller säkerhet eller orsaka Våra anställda orimligt obehag.

7.5 Identitet

Du kommer inte att härma någon person/entitet, eller förvanska din anknytning till en person/entitet.

7.6 SPAM

Du kommer inte att göra reklam för din Webnode hemsida genom att skicka SPAM (dvs e-postmeddelanden skickade till konton utan tidigare överenskommelse med kontoägaren). Du kommer inte bruka våra mailadresser för att skicka SPAM (dvs e-postmeddelanden skickade till konton utan tidigare överenskommelse med kontoägaren).

7.7 Robot Software

Du kommer inte att använda robotmjukvara (eller annan mjukvara som inte är Webnode) för att skapa nya Webnodeprojekt eller för att gå in på eller ändra hemsidor på Webnode.

7.8 Temporära lösningar

Du kommer inte att använda temporära lösningar av något slag, för att övervinna paketbegränsningar eller begränsningar av några som helst av Webnodes tjänster eller funktioner.

8. Immateriella rättigheter

Allt material för upphovsrätt, varumärke och andra immateriella rättigheter och innehåll tillhandahållet som en del av Webnodes hemsida ska, för alltid, tillhöra Oss eller våra licensgivare. Du har inte rätt att bruka detta material såvida inte godkännande givits av Oss eller våra licensgivare. Dessutom är Du endast tillåten att använda sådant material i enlighet med vad som beskrivs i Användarvillkor, och på inget annat sätt. Du kommer inte att kopiera, reproducera, dela, exploatera eller på något sätt dra fördel av/profitera av något sådant material eller innehåll, och Du kommer inte heller att assistera/förenkla någon Tredje part genom att bedriva verksamhet beskriven ovan.

Dessutom, om Du upptäcker någon sådan spridning eller kommersiell exploatering, samtycker Du om att meddela Oss omedelbart.

9. Bristfällig Prestanda, Klagomålsinformation

Vi garanterar att Våra produkter eller tjänster inte har brister. Speciellt garanterar Vi att a) produkter eller tjänster har funktioner enligt överenskommelse. Om avtal saknas kommer även de funktioner som har beskrivits eller förväntats på grund av produktens natur eller tjänst och baserat på vår annonsering; b) produkterna eller tjänsterna är lämpliga för syftet angivet för dess användning eller enligt typ av användning som är vanlig för produkterna och tjänsterna; c) kvalitén eller designen av produkterna eller tjänsterna motsvarar godkänt urval eller mallar om kvalitén eller designen av godkänt urval eller mallar har etablerats; d) produkterna eller tjänsterna är av tillräcklig kvantitet, omfång eller vikt och överensstämmer med lagliga krav.

Om produkterna eller tjänsterna inte har ovan listade funktioner och Du är en Konsument så kan Du begära:

 • (a) leverans av ny produkt eller tjänst utan brister, såvida inte otillräcklig på grund av bristens natur och om bristen påverkar en komponent så kan Du endast begära ersättning av den komponenten;
 • (b) om en möjligt kan Du återkalla kontraktet.
 • (c) Men om det är en ej otillräcklig lösning på grund av bristens natur, speciellt om bristen kan åtgärdas utan orimlig försening har Du rätt till gratis reparation av bristen.
 • (d) Om Du inte återkallar kontraktet och inte brukar din rätt till en ny produkt eller tjänst utan brister eller mottar en ersättningstjänst eller ersättningstjänst eller reparation kan Du efterfråga en rimlig rabatt.
 • (e) Du har även rätt att motta en ny produkt eller tjänst eller ersättning av en komponent, även om Du har en brist som kan åtgärdas, om Du inte kan använda produkten eller tjänsten korrekt på grund av återkommande fel efter reparation eller på grund av flertaliga brister. I sådant fall har Du rätt att återkalla kontraktet.

Du är berättigad att utnyttja rättigheterna grundade i bristfällig prestanda på konsumentvaror inom 24 månader efter mottagandet. Om en brist sker inom 6 månader från kvittering antas varan som bristfällig vid mottagningstillfället. Om rätten till ansvar för brister inte utövas inom den tidsperiod som gör det möjligt att göra anspråk på brister blir de icke-verkställbara.

Om Du är en Konsument har Du rätt att utöva rätten till bristande prestanda som uppstår på konsumentvarorna inom 24 månader efter mottagandet; Om ett fel inträffar inom 6 månader efter mottagandet anses produkten / tjänsten ha varit defekt vid mottagandet. Om rätten till ansvar för brister inte utövas inom den tidsperiod som gör det möjligt att göra anspråk på brister blir de icke-verkställbara.

Klagomål kan lämnas in elektroniskt till e-postadressen support@webnode.se eller skriftligen till adressen Hlinky 70, 603 00 Brno, Tjeckien. Om Du är Konsument kommer Vi efter att ha mottagit ett klagomål utfärda en skriftlig bekräftelse på när Du har utövat dina rättigheter, vad innehållet i fordran är och vilken typ av lösning Du behöver, samt bekräftelse av datum och sätt att lösa påståendet.

Om Du är Konsument kommer Vi att besluta om klagomålet omedelbart, i komplexa fall inom tre arbetsdagar. Denna period inkluderar inte den tidsperiod som krävs för en expertbedömning av bristen tillräcklig för typen av produkt eller tjänst. Klagomål, inklusive borttagande av brister, måste hanteras utan onödigt dröjsmål, senast 30 dagar från dagen för fordran, såvida Vi inte enas om en längre period.

Vid klagomål måste Du samarbeta. Om Du inte tillhandahåller den nödvändiga dokumentationen eller assistansen kommer Vi inte att kunna bedöma påståendet eller besluta om det. För perioden för din försening med att leverera den saknade dokumentationen löper inte den period som fastställts för beslutet och avvecklingen av fordran enligt lagen.

Om Du är en Företagare regleras rättigheter och skyldigheter som är relaterade till bristfälliga prestationer av tillämpad lag.

10. Integritet

Du kan ombes att uppge personlig information på olika sidor hos Webnode. Vänligen se Vår Integritetspolicy för detaljer om hur personlig information hanteras.

Om Du, genom våra produkter eller tjänster, hanterar andra individers personliga information, oavsett som en kontrollant eller hanterare av personlig information, samtycker Du att efterfölja de regler som anges i nationella lagstiftningar gällande hantering av personlig information och, om tillämpningsbart, förordningen av Europaparlamentets och rådet (EU) 2016/679 den 27 april 2016 om skydd för individer med avseende till behandling av personuppgifter och om fri flytt av sådana uppgifter, upphävande direktiv 95/46 / EG (Generella dataskyddsförordningen).

11. Brott mot Våra Användarvillkor

Om Du inte följer de Användarvillkor som anges i Paragraf 7 och/eller deltagande i aktiviteter som strider mot eller annars inte tolereras av dessa Användarvillkor gör Dig föremål för disciplinära åtgärder och rättsliga påföljder. Beslutet att inleda disciplinära åtgärder (inklusive men inte begränsat till avbrott av alla tjänster) faller under Webnodes diskretion och kan genomföras utan att orsak uppges.

Vänligen rapportera överträdelser av nuvarande Användarvillkor, Våra Villkor och Föreskrifter eller av Dina lokala lagar. För att informera Oss om sådana aktiviteter, vänligen klicka här.

12. Avbrott/Uppsägning av tjänster

Vi reserverar oss rätten att omedelbart avbryta eller stänga av på obestämd tid Våra tjänster till Dig, om Du bryter eller Vi har rimliga grunder att tro att Du troligen kommer att bryta mot Våra Villkor och Föreskrifter. Vi kommer också att säga upp Våra tjänster till dig, för Vår egen skull, om Du ägnar Dig åt ett beteende som Vi avgör vara oacceptabelt. Beslutet att inleda disciplinära åtgärder (inklusive men inte begränsat till avbrott av alla tjänster) faller under Webnodes diskretion och kan genomföras utan att orsak uppges.

13. Ansvarsfriskrivning

VI ÄR INTE ANSVARIGA FÖR ANVÄNDARES ELLER TREDJE PARTERS SKADOR ELLER FÖR SKADOR AV HÅRDVARA SOM SKER DIREKT, INDIREKT ELLER AV OLYCKSHÄNDELSE SOM ETT RESULTAT AV ELLER I SAMBAND MED ANVÄNDNINGEN AV VÅRA TJÄNSTER OCH/ELLER PRODUKTER, INKLUSIVE NEDLADDNINGEN AV MATERIAL GENOM VÅRA TJÄNSTER. VI ÄR INTE ANSVARIGA FÖR SKADOR AV ANVÄNDARE ELLER TREDJE PARTER SOM ETT RESULTAT AV OFÖRMÅGAN ATT ANVÄNDA VÅRA TJÄNSTER OCH/ELLER VÅR HEMSIDA OCH/ELLER PRODUKTER, INTE DIREKT, INDIREKT ELLER I SAMBAND MED DENNA EVENT. DÄRMED SKER ANVÄNDNINGEN AV TJÄNSTERNA FÖR DITT EGET GOTTFINNANDE OCH PÅ EGEN RISK OCH DU ÄR ENSKILT ANSVARIG FÖR NÅGRA SOM HELST SKADOR AV DIN DATORS SYSTEM ELLER ANDRA DELAR ELLER FÖRLUST AV INFORMATION SOM ETT RESULTAT AV NEDLADDNINGEN AV NÅGOT SÅDANT MATERIAL.

DU FÖRSTÅR UTTRYCKLIGEN OCH SAMTYCKER ATT DITT ANVÄNDANDE AV WEBNODES HEMSIDA, VÅRA TJÄNSTER OCH PRODUKTER ÄR PÅ EGEN RISK OCH ATT WEBNODES HEMSIDA, TJÄNSTER OCH PRODUKTER ÄR TILLHANDAHÅLLNA ”SOM ÄR” OCH ”SOM TILLGÄNGLIGA”. DU BEKRÄFTAR OCH SAMTYCKER FORTSATT ATT VI INTE ÄR ANSVARIGA FÖR TILLGÄNGLIGHETEN OCH/ELLER FUNKTIONALITETEN AV NÅGON TREDJE PARTS HEMSIDA OCH/ELLER MATERIAL SOM DU KAN KOMMA ÅT GENOM EN WEBNODE HEMSIDA.

BEGRÄNSNINGAR I SKYLDIGHET ÄR TILLÄMPAT ENLIGT VAD SOM ÄR GODKÄNT ENLIGT NATIONELL LAGSTIFTNING.

13.1 Tredje parter

Vi bifaller inte och skall inte hållas ansvariga eller skyldiga för något innehåll, marknadsföring, produkt eller tjänst tillgänglig på eller genom en Tredje parts hemsida.

Transaktioner mellan Dig och en Tredje part på eller via Webnodes hemsida, inklusive betalning för eller frakt av produkter, tjänster eller några andra villkor, föreskrifter, garantier eller representationskostnader associerade med sådana affärer, görs mellan Dig och entiteten i fråga. Därför är Vi varken ansvariga för eller skyldiga för någon sorts förlust/skada som skett under sådana affärer.

13.2 Uteslutning av garanti

Webnode, dess dotterbolag, och dess licensgivare representerar eller garanterar Dig inte att:

 • (a) Ditt användande av tjänsterna och produkterna kommer att möta Dina krav;
 • (b) Ditt användande av tjänsterna och produkterna kommer att vara oavbrutna, i tid, säkra, eller fria från fel eller virus;
 • (c) Någon information erhållen av Dig som ett resultat av din användning av tjänsterna och produkterna kommer att vara exakta eller pålitliga;
 • (d) Defekter i drift eller funktionaliteten av någon mjukvara tillhandahållen dig som del av tjänsterna kommer att korrigeras;

enligt vad som är godkänt enligt nationell lagstiftning.

Inget råd eller ingen information, vare sig verbal eller skriven, erhållen av Dig från Webnode, genom Våra tjänster skall skapa någon garanti som inte uttryckligen angivits i Användarvillkor.

Webnode friskriver sig också från alla garantier och villkor av all sort, vare sig uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men inte begränsade till de antydda garantierna och villkoren för säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål och icke-intrång enligt vad som är godkänt enligt nationell lagstiftning.

14. Begränsning av skyldighet

Enligt bestämmelserna i Paragrafen för Ansvarsfriskrivning (Paragraf 13) ovan, FÖRSTÅR DU UTTRYCKLIGEN OCH SAMTYCKER ATT WEBNODE, DESS DOTTERBOLAG OCH DESS LICENSGIVARE INTE SKALL VARA SKYLDIGA TILL DIG FÖR VILLKOREN ANGIVNA I PARAGRAFERNA 14.1 TILL 14.3 enligt vad som är godkänt enligt nationell lagstiftning.

14.1 Allmänt

Några direkta, indirekta, oavsiktliga, speciellt följdriktiga eller exemplifierande skador som kan ha uppkommit av Dig, hur den än orsakats och under vilken som helst teori av skyldighet. Detta skall inkludera, men inte begränsas till, all förlust eller vinst (vare sig den uppkommit direkt eller indirekt), förlust av goodwill eller företagsrykte, förlust av data, förvärvningskostnad av substitutvara eller tjänst eller annan immateriell förlust.

All förlust eller skada som kan ha uppkommit av Dig, inklusive men inte begränsad till förlust eller skada som resultat av:

 • (a) Ditt förtroende för fullständigheten, noggrannheten eller existensen av marknadsföring, eller som ett resultat av något förhållande eller någon transaktion mellan Dig och annan marknadsförare eller sponsor vars marknadsföring visas för tjänsterna;
 • (b) Någon förändring som Webnode kan göra för tjänsterna, eller för permanent eller temporärt avbrott i bestämmelserna för tjänsterna (eller andra funktioner för tjänsterna);
 • (c) Borttagning av, korruption av, eller fel vid lagring av något innehåll och annan kommunikationsdata upprätthållen eller överförd av eller genom Din användning av tjänsterna;
 • (d) Du misslyckas med att tillhandahålla Webnode med exakt kontoinformation;
 • (e) Du misslyckas att hålla Ditt lösenord eller kontoinformation säker och konfidentiell.

14.2 Jurisdiktion

Begränsningarna av Webnodes skyldighet till Dig i paragraf 14.1 ovan skall tillämpas vare sig Webnode har upplysts om eller borde ha känt till möjligheten av några sådana förluster eller inte. Dessutom kommer begränsningar som är lagliga i din jurisdiktion tillämpas Dig.

14.3 Information tillhandahållen på Webnodes hemsidor

Vi är inte ansvariga för eller skyldiga för:

 • (a) Material skrivet av Användare, speciellt det som skrivits på bloggar och/eller forum. Dessutom stödjer Vi inte sådant material och reserverar oss rätten att kontrollerna sådana bidrag, liksom rätten att svara, kommentera, redigera, vägra att offentliggöra eller ta bort något innehåll från bloggar och/eller forum så som faller oss in. Däremot innebär ej borttaget material inte att Vi stödjer eller accepterar;
 • (b) Noggrannheten, samordning av tid eller pålitlighet av någon information/redogörelse på Webnodes hemsida, och inte heller skall Vi hållas ansvariga/skyldiga för redogörelser, råd och/eller åsikter genererade av Användare på bloggar och i forum (förutom i den utsträckning som lagen kräver). Om Du har något att göra anspråk på, som uppstår från en annan Användares handlingar och/eller redogörelser, samtycker Du att driva på ett sådant anspråk endast mot denna Användare och inte mot Oss;
 • (c) Kvaliteten, noggrannheten eller lämpligheten av Webnodes hemsida, förutom vad som krävs av lag. Däremot kommer Vi att delta i alla rimliga ansträngningar för att tillhandahålla Våra tjänster på det mest professionella sättet;
 • (d) All bedräglig förvrängning som Vi gör och för någon dödlig eller personlig skada orsakad av Vår vårdslöshet. Vi kommer inte att vara ansvariga för eller skyldiga till Dig eller någon annan förlust/skada som Du eller annan Tredje part kan vara del av som ett resultat av att använda eller i samband med Din användning av Webnodes hemsida.

15. Förlikning av konsumentklagomål

Användaren (Konsumenten) har rätt till förlikning av ett konsumentklagomål. Lämpligt ärende för förlikning av konsumentklagomål eller ett konsumentklagomål vid elektronisk kommunikation kan hittas här: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.adr.show2&lng=EN

16. Kontinuerlig förbättringsprocess

Kvaliteten på Våra tjänster och produkter är huvudfokus för Webnode; därför är Vårt system del av en Kontinuerlig förbättringsprocess (CIP) både när det gäller de tekniska aspekterna och produktens design.

17. Feedback

Som del av vårt engagemang för utmärkthet välkomnar Webnode Dina kommentarer och förslag till några eller alla villkor och policy angivna i nuvarande Villkor och Föreskrifter. För att bidra med dina kommentarer/förslag, kontakta vår kundtjänstavdelning, eller skicka ett meddelande till: support@webnode.se

18. Ändringar och uppdateringar på hemsidan

Webnode AG förbehåller sig rätten att när som helst och utan förvarning uppdatera, ändra eller ta bort vilket som helst del av vår hemsida, eller att på obestämd tid upphöra vår hemsida.

19. Hantering av klagomål

Klagomål hanteras av kundtjänstavdelningen på Webnode.

20. Regler för uppförande

Webnode är inte bundna till några reglar för uppförande i relation till dess Användare.

21. Ändringar och uppdateringar i Användarvillkor

Webnode AG förbehåller sig rätten att när som helst uppdatera dessa Användarvillkor, efter eget gottfinnande, för att ta hänsyn till juridiska, branschrelaterade eller andra ändringar i status quo. Du kommer informeras om ändringar till dessa Användarvillkor till din email minst 15 dagar före de nya uppdateringarna träder i kraft. Du kan neka eventuella ändringar i dessa Användarvillkor genom att kontakta vår Kundtjänstavdelning. Avslutningsperioden motsvarar antalet återstående dagar till utgången av produkten/tjänsten (ingen automatisk förnyelse sker). Om Du inte nekar uppdateringarna i Användarvillkoren som vederbörligen har annonserats kommer de nya Användarvillkoren vilka Du blivit informerad om att gälla. Den senaste uppdateringen av gällande regler finns tillgänglig på hemsidan webnode.com. Vi rekommenderar starkt alla våra Användare att läsa dessa regler och granska dem regelbundet.

Notera: För att förbättra din erfarenhet med våra tjänster, publicerar Vi översättningar av alla dokument i våra användarvillkor. Vid eventuella skillnader mellan denna och den engelska versionen, gäller den engelska versionen. Den finns tillgänglig på www.webnode.com.