Integritetspolicy

Vänligen notera att bilder, videor eller annat innehåll som lagts till av Användare på Webnodes hemsidor blir publicerat innehåll, och därav inte betraktat som “personlig information”, vilket innebär att de inte är föremål för denna Integritetspolicy.

Verksamhetsställe för personuppgiftsansvarig:

Webnode AG, ID CH - 170.3.036.124-0, Badenerstrasse 47, 8004 Zurich, Switzerland, e-postadress: support@webnode.com.

(även kallat "Webnode" eller "vi"),

1. Webnode som personuppgiftsansvarig

Webnode agerar som personuppgiftsansvarig för personuppgifter för användare och personer som besöker Webnodes hemsida.

Varför behandlar vi personuppgifter? För att uppfylla kontraktet eller uppfylla lagliga skyldigheter, samlar Webnode in personuppgifter från användaren, då de fyller i kontakt-, registrerings-, order-, betalnings- och faktureringsformuläret på vår hemsida.

Webnode behandlar uppgifter från användare och andra personer som använder Webnode eller besöker vår hemsida via:

  • cookies (Cookies är små textfilersom lagras i din webbläsare på din enhet för att spara nödvändig information som krävs för att säkerställa korrekt funkionallitet av vår teknilogi. Vi brukar ett antal cookies till användarverifikation, användarpreferenser och för bevakning av våra marknadsföringskampanjer. Du kan ta bort eller inaktivera dina cookies, men notera att detta innebär att detta hindrara dig från att utnyttja våran teknilogi.)
  • loggfiler (IP-adresser eller andra online-identifierare).

Hur länge behandlar vi personuppgifter? Användarens personuppgifter behandlas under avtalets löptid och därefter för den tid som är nödvändig för att säkerställa tjänstens säkerhet och uppfyllandet av skyldigheter enligt de särskilda lagbestämmelserna.

2. Webnode som personuppgiftsansvarig

Webnode ger användaren datautrymme för att lagra data på Webnodes servrar. Användarens uppgifter kan också innehålla personuppgifter för andra fysiska personer (registrerade). I förhållande till dessa personuppgifter, fungerar Webnode som en personuppgiftsansvarig. Användaren agerar som registeransvarig för personuppgifterna. Enligt artikel 28 i GDPR ingår registeransvarig och personuppgiftsansvarig (Webnode) i ett databehandlingskontrakt som finns tillgängligt här.

Vad är syftet med behandlingen och hur hanterar vi uppgifterna? Webnode påverkar inte användarens data, ändrar inte dem, avslöjar inte dem, ger inte tillgång till dem eller överlämnar dem till tredje part (förutom att göra dem tillgängliga för statliga myndigheter i enlighet med lagen), förutom lagring på Webnode servrar, om inte annat anges i kontraktet. Det enda syftet med att hantera dessa personuppgifter, är deras lagring och att göra dem tillgängliga för användaren.

3. Registrering och behandling av personuppgifter

Webnode överför inte personuppgifter till andra kontrollanter.

Personuppgiftsansvariga är:

  • företag eller fysiska affärsenheter som bedriver redovisning;
  • företag eller IT-entreprenörer som ansvarar för implementering av IT-administration och utveckling av program som används av Webnode;
  • företag eller enskilda företag som tillhandahåller servertjänster som ansvarar för lagring av data;
  • företag som tillhandahåller betalningstjänster;
  • företag som tillhandahåller e-postmeddelandetjänster;
  • företag som tillhandahåller domänregistreringstjänster;
  • företag som tillhandahåller verifieringstjänster via sociala medier

Personuppgifter kan göras tillgängliga för statliga myndigheter under vissa förutsättningar.

4. Registrerade personers rättigheter

Som registrerad har du rätt till: a) rätten till tillgång; b) rätten till rättelse; c) rätten att radera; d) rätten att begränsa behandlingen; e) rätten att invända mot bearbetning; f) rätten till dataöverförbarhet; g) rätten att inkomma med ett klagomål till tillsynsmyndigheten; h) rätten till information om rättelse eller radering av personuppgifter eller bearbetningsrestriktioner; i) rätten att bli informerad i händelse av brott mot säkerheten för personuppgifter; j) rätten att återkalla samtycke till behandling av personuppgifter.

Dina rättigheter som registrerad beskrivs i detalj i EU-förordningen 2016/679 (GDPR)

Du kan återkalla ditt samtycke när som helst skriftligen och genom att skicka din begäran till e-postadressen support@webnode.se.