Upprätta e-postprofil på en Windows-mobil


Denna artikel beskriver hur du synkar din webbmejl med din mobil med Windows 8.1. Innan du kan synka e-postkontot med din enhet, måste du först skapa ett e-postkonto hos Webnode.


VIKTIGT: För att du skall korrekt kunna upprätta e-postprofilen, måste du veta på vilken mejlserver din e-postadress ligger på. Du tar reda på det i det mejl du mottog då du upprättade e-postkontot hos Webnode. Öppna mejlet och se om kontot ligger på mail1.webnode.com eller mail2.webnode.com.


E-postmeddelandet ser ut så här:

Du kan nu synka din mobil med Windows 8.1 enligt instruktionerna nedan:

 1.  Gå in på din mobils inställningar. Under Konton, välj E-post.
 2.  Klicka Lägg till konto. 
 3.  Välj alternativet Andra E-postkonton.
 4.  Ange e-postadressen du skapade med Webnode och lösenordet.
 5.  Klicka Logga in och sen Prova igen.
 6.  Knappen Specificera visas.
 7.  Välj alternativet Internetbaserat e-postkonto och ange följande information:

  • Kontonamn.
  • Namn.
  • Server för inkommanden e-post, ange mail1.webnode.com eller mail2.webnode.com.
  • Kontotyp är POP3 eller IMAP.
  • Ditt användarnamn är e-postadressen du skapade med Webnode.
  • Lösenordet är för e-postadressen du skapade med Webnode..
  • Server för utgående e-post är antingen mail1.webnode.com eller mail2.webnode.com.
  • Serverport för inkommande ska vara 995 (för POP) eller 993 (för IMAP), samt för utgånede 465.
  • Kryssa för Servern kräver autentisering och Använd samma användarnamn och lösenord för att skicka e-post.
  • Klicka Advancerade inställningar.


   Kryssa för:
   • Kräv SSL för inkommande e-post 
   • Kräv SSL för utgående e-post
 8. Stäng inställningarna för e-post.

E-postklienten är nu upprättad. Standardinställningarna för din webbmejl sparar en kopia av e-postmeddelanden på Webnodes servrar. Observera att då vidarebefordring av e-post är upprättad för ditt e-postkonto, levereras inte e-posten till Webnodes webbmejl.


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.