Jak změnit doplňkovou barvu stránek


Vaše stránky využívají jednu doplňkovou barvu, která se projevuje například ve zbarvení loga, ikon, tlačítek, podtržení odkazů, nadpisech v ceníku služeb či u e-shopu v nadpisech názvu produktů. Tato doplňková barva je přednastavena s ohledem na zacílení zvolené šablony a zachování celistvého designu. Pokud si tuto barvu přejete dodatečně změnit, postupujte prosím následujícím způsobem. 

1. Přejděte do Nastavení.

2. V levém sloupci vyberte Vzhled a následně přejděte na Změnit barvy 

3. Otevře se prostředí pro změnu doplňkové barvy Vašeho webu.
POZOR: V tomto prostředí není dostupná editace obsahu webu. Do editace je možné se vrátit křížkem, nebo uložením změn v pravém horním rohu. 

4. V pravém horním rohu najdete Pokročilé nastavení, ve kterém lze vybrat, jakých prvků se bude změna doplňkové barvy týkat. Pokud tlačítko ponecháte u daného prvku vypnuto, prvky budou v základní barvě. 

5. U nabídky Doplňková barva lze rozbalit nabídku barev. Změna barvy se projeví u všech prvků, které byly na stránce provedeny doplňkovou barvou a byly zvoleny jako aktivní v pokročilém nastavení. Pokud zvolíte první nabídku barvy zleva (v původních barvách šablony), stránky nebudou mít žádnou doplňkovou barvu.  

6. Výběr doplňkové barvy je třeba v pravém horním rohu uložit. Nebo je možné prostředí nastavení doplňkové barvy zavřít křížkem vedle tlačítka Uložit změny. 

TIP: Pro nastavení je možné také postupovat podle tohoto video návodu

U běžného textu je možné barvu měnit přímo v editaci textového pole. Také v případě, že jste barvu nadpisu, podnadpisu či titulku změnili přímo v textovém poli, změna doplňkové barvy se u těchto textů neprojeví, bude třeba barvu změnit opět ručně.Byla tato odpověď užitečná? Ano Ne

Send feedback
Je nám líto, že jsme vám nemohli pomoci. Pomozte nám zlepšit tento článek a napište nám zpětnou vazbu.