SEO: Optimalizace webu krok za krokem

21.10.2020
SEO: Optimalizace webu

Co je SEO?

Ať už máte firemní stránky, e-shop, blog či osobní web, přirozeně si přejete být vidět na internetu. V souvislosti s tím se často skloňuje termín SEO. Tato anglická zkratka znamená Search Engine Optimization, v překladu optimalizace pro vyhledávače.

SEO se dá definovat jako marketingová disciplína, která zlepšuje zobrazení vašich stránek v organických výsledcích vyhledávání. To jsou odkazy na stránky, které se objeví, když zadáte svůj dotaz do prohlížeče.

neplacené výsledky vyhledávání

Jak vypadají organické (neplacené) výsledky ve vyhledávání

Vidíte, že některé odkazy mají štítek Reklama – jsou zaplacené. Do výsledků vyhledávání se tedy vaše stránka může dostat přirozeně, pomocí SEO. Nebo si můžete investovat do placených pozic pomocí PPC.

PPC je model online reklamy. Inzerent se účastní aukce, aby mohl umístit svou reklamu do výsledků vyhledávání. Pokud je inzerent v aukci úspěšný, jeho reklama se zobrazí uživatelům. Inzerent pak však platí nabídnutou cenu pouze pokaždé, když uživatel klikne na jeho online reklamu. Jedná se o způsob nákupu návštěv vašeho webu, spíše než pokusu o „vydělávání“ těchto návštěv organicky

Obě metody mají svá pro i proti:

VÝHODY SEO VÝHODY PPC
Za návštěvníky stránek nemusíte platit Výsledky se dostavují okamžitě
Organická návštěvnost je stabilnější Placenou návštěvnost lze snadno ovlivnit
NEVÝHODY SEO NEVÝHODY PPC
Výsledky se dostavují až po delší době Za každého návštěvníka je nutno zaplatit
Výkon ovlivňuje více faktorů a je proto hůře předvídatelný Udržení výkonu je podmíněno penězi

Tabulka srovnání výhod a nevýhod SEO vs PPC

Pro snazší porozumění lze SEO dělit několika způsoby:

On-page, Off-page SEO faktory

  • On-page SEO zahrnuje ty úpravy a nastavení, které můžete provést na svém webu. Například nastavení titulků a popisků. Off-page SEO jsou naopak aktivity mimo web. Sem patří budování zpětných odkazů nebo aktivita na sociálních sítích.
  • U On-page faktorů je výhoda, že je máte zcela pod kontrolou. Off-page faktory není možné tak snadno ovlivnit. Získat zpětný odkaz nelze tak jednoduše jako nastavit titulek. Na druhou stranu však mohou mít Off-page faktory větší vliv na hodnocení stránky. Relevantní zpětný odkaz z autoritativního webu ocení vyhledávače více než vhodně nastavený titulek stránky.

Webová stránka je autoritativní pokud ji vyhledávače považují za důvěryhodnou, poskytující kvalitní, pravdivé a aktuální informace. Autoritativní stránka je velmi navštěvovaná, referovaná na ostatních webech a sdílená na sociálních sítích. Obvykle má bohatou webovou historii a je snadno nalezitelná.

Technické a obsahové SEO

  • Technické SEO zahrnuje činnosti, které se snaží udělat váš web bezpečný a snadno průchodný. To ještě neznamená, že budou vaše stránky pro uživatele zajímavé. Správně zvládnuté technické SEO však umožní, aby uživatel vůbec mohl web navštívit. Chyby proto mohou být fatální. Mezi úkoly technického SEO patří například registrace a nastavení domény nebo optimalizace chybové rychlosti načítání webu.
  • Obsahové SEO zahrnuje činnosti, které se snaží zvelebit obsah webu. Pomáhá přilákat uživatele a dostat vaše stránky na první místa ve vyhledávání. Mezi úkoly obsahového SEO patří například optimalizace titulků a popisku či analýza klíčových slov.
  • Technické i obsahové SEO je pro web důležité. Je proto potřeba rozvíjet obě oblasti. S Webnode ale máte náskok: O technické SEO se totiž postará za vás. Můžete se tedy plně věnovat obsahu.

White hat nebo Black hat SEO

  • SEO činnosti se také někdy dělí dle legality. White hat techniky jsou ty, které podporuje Google a které by měly prospívat vašemu webu dlouhodobě.
  • Pojem Black hat SEO naopak sdružuje činnosti, které se snaží obejít hodnotící algoritmus a uměle vylepšit dojem ze stránky v očích vyhledávačů. Při praktikování Black hat SEO hrozí webu penalizace.
  • Existuje též Grey hat SEO. To jsou techniky, které Google nepodporuje, ale zároveň je není schopen detekovat a tudíž postihovat

Jak vlastně SEO funguje?

Poslání vyhledávačů, jako je Google, je prosté. Najděte veškerý obsah, který je k tématu vytvořen, a seřaďte jej podle jeho relevance a kvality, abyste mohli odpovídat na otázky uživatelů.

Když na svém webu provádíte SEO, snažíte se vlastně „přesvědčit“ vyhledávače, že váš obsah je relevantnější, má vyšší kvalitu a je přístupnější než obsah jiných webů se stejným tématem.

Pokoušíte se zlepšit viditelnost svého webu ve výsledcích vyhledávání. Čím více frází pokryjete a čím lépe se umístíte ve výsledcích vyhledávání, tím více návštěvníků získáte. K tomuto účelu se používá řada metod a aktivit SEO, například:

 • analýza klíčových slov
 • obsahová analýza konkurence
 • optimalizace rychlosti webu
 • optimalizace pro mobilní zařízení
 • budování zpětných odkazů

SEO je dlouhodobý a soustavný proces, proto je vhodné zvolit strategii. To znamená naplánovat si postupnou aplikaci SEO metod krok za krokem dle priority. Postup je pak následující:

Vyberete SEO metodu >> aplikujete ji na web >> vyhodnotíte jak se zlepšila organická návštěvnost.

Strategie vám usnadní práci a určí směr optimalizace. Každý web je jedinečný, nachází se v jiné fázi vývoje. SEO strategie proto bude vždy odlišná a bude se postupně vyvíjet. Takto by například mohla vypadat SEO strategie pro nově vznikající blog:

 1. Analýza klíčových slov
  • Zjistíte témata, o kterých psát
 2. Analýza TOP stránek ve výsledcích vyhledávání
  • Zjistíte, jaký nejlepší obsah existuje
 3. Tvorba článků pro pokrytí TOP klíčových frází
  • Vyprodukujete obsah, který je lepší než konkurence, nebo se od něj odlišuje
 4. Nastavení interních odkazů
  • Vylepšíte navigaci a pomůžete zvýšit autoritu nových článků
 5. Optimalizace CTR
  • Zvýšíte proklikovost ve výsledcích vyhledávání vylepšením titulků a popisků nebo optimalizací rich snippetů.
 6. Tvorba audio či video obsahu
  • Vytvoříte unikátní druh obsahu
 7. Propagace článků na sociálních sítích
  • Podpoříte návštěvnost článků
 8. Získání zpětných odkazů pro publikované články
  • Zvýšíte autoritu nových článků
 9. Update článků
  • Aktualizujete a vylepšíte obsah na základě nových trendů ve vyhledávání

Rich snippet je prvek na stránce vyhledávání, který vizuálně obsahuje klasický organický výsledek, např. hvězdy pro hodnocení.

Proč optimalizovat svoje stránky

Proč by pro vás měla být optimalizace pro vyhledávače důležitá? Nejedná se totiž pouze o další zdroj návštěvnosti. SEO podporuje růst všech vašich kanálů a ovlivňuje podobu a kvalitu vašeho webu. Co všechno vám správná optimalizace může přinést?

 • Vaše stránky se umístí lépe ve výsledcích vyhledávání.
 • Vylepšíte přístupnost stránek a uživatelský zážitek. Ať už návštěvníci používají PC nebo mobil, jsou v místě s nekvalitním připojením nebo se jedná o uživatele se zrakovým postižením.
 • Usnadníte uživatelům průzkum vašich stránek – aby se na kliknutí dostali kam potřebují, mohli efektivně vyhledávat a orientovali se v obsahu webu.
 • Přesvědčíte lidi, aby na webu strávili delší dobu, protože jim poskytnete požadované informace a zdroje na jednom místě.

Z těchto výhod budou profitovat všichni návštěvníci stránek. Pomůžou vybudovat autoritu vaší domény a dobré jméno webu.

Co je cílem SEO (optimalizace pro vyhledávače)

Mnoho lidí si myslí, že cílem SEO je zalíbit se Googlu nebo ostatním vyhledávačům. Ve skutečnosti je ale důležité zalíbit se lidem. Vyhledávače totiž pouze reagují na jejich chování. Snaží se uhodnout uživatelské potřeby a řadí výsledky podle toho, co se jim líbí.

Google vytvořil hodnotící algoritmus. Jedná se o množství metrik a faktorů, kterými vyhledávač stránky měří. Podle vyhodnocení pak uživateli seřadí nabídku stránek ve výsledcích vyhledávání. Tento neveřejný algoritmus se neustále vyvíjí a zdokonaluje a prakticky každý měsíc projde větším či menším updatem..

Na základě zkušeností a praxe však vznikl seznam faktorů, které souvisí s hodnotícím algoritmem Google. Jedná se o tzv. Ranking factors (= hodnotící faktory). Je jich mnoho a upravují se stejně jako algoritmus. Některé faktory jsou vlivné a prokazatelně fungují. Jiné mají sporný vliv. My vám ukážeme ty skutečně důležité.

Seznam 10 nejdůležitějších faktorů, které SEO zaručeně ovlivňují:

 1. Zpětné odkazy
  • Důležitá je kvalita odkazů a počet domén, které odkazují na váš web
 1. Obsahový kontext
  • Google hodnotí, zda obsah dostatečně uspokojuje otázky uživatelů. Zda na stránce nalezli, co potřebovali nebo museli hledat jinde.
 1. Rychlost načtení stránek
  • Průměrná rychlost načtení stránky jsou 3 sekundy. Delší doba načtení způsobuje negativní hodnocení. Kratší doba je naopak hodnocena pozitivně.
 1. Přívětivost stránek k mobilním zařízením
  • Pokud stránka nedokáže přizpůsobit své zobrazení menším displejům, obdrží negativní hodnocení.
 1. Bezpečnost stránek
  • Stránky které nejsou zabezpečeny protokolem HTTPS obdrží negativní hodnocení.
 1. Důvěryhodnost stránek
  • Google hodnotí, zda je obsah aktuální, zda je uveden autor či jak často je obsah aktualizován. Tento faktor je důležitý především u obsahu, který se týká zdraví nebo peněz (například stránky o lécích, půjčkách atd.).
 1. Autorita domény a stránek
  • Autorita se odvíjí především od stáří domény a počtu zpětných odkazů (viz 1. bod).
 1. Komplexnost a přesnost obsahu
  • Google váš obsah porovnává s ostatními stránkami. Ověřuje, zda dostatečně pokrýváte téma a uvádíte přesné či pravdivé informace.
 1. Uživatelská zkušenost
  • Hodnotí se, zda uživatelé neopouští vaše stránky například kvůli pop-upům či intenzivní reklamě
 1. Sociální signály
  • Google zkoumá, jak se o vašem obsahu nebo značce mluví na sociálních sítích

Je zřejmé, že tyto faktory se týkají obsahu nebo uživatelské zkušenosti při návštěvě vašeho webu. Cílem SEO optimalizace je tedy usnadnit přístup ke kvalitnímu obsahu.

Ke splnění tohoto cíle sledujte 3 základní kroky:

 1. Udělejte přístupný web
  • Umožněte bezpečný a rychlý přístup na web z jakéhokoliv zařízení. Přístupný web umí zajistit každá Webnode šablona.
 1. Nabídněte kvalitní obsah
  • Pište blog. Zjistěte, na co se uživatelé často ptají. Vytvořte sekci častých dotazů, kde je zodpovíte.
 1. Umožněte snadnou orientaci
  • Vytvořte jednoduché a přehledné navigační menu. Vkládejte do obsahu odkazy na související stránky. Webnode šablony vám usnadní práci.

Pokud jste své webové stránky vytvořili pomocí editoru, jako je Webnode, přístupnost a zabezpečení již budou pokryty. Vy se můžete zaměřit přímo na tvorbu kvalitního obsahu.

Pokud tyto cíle splníte, budou vaši návštěvníci spokojenější a pravděpodobněji splní cíle vašeho webu. Ať už půjde o nákup produktu nebo služby, vyplnění kontaktního formuláře nebo trávení času nad vaším obsahem.

Za jak dlouho SEO přinese výsledky

SEO se nedá nastavit jedním kliknutím. SEO je proces, který můžete rozvíjet. Výsledky se dostaví pokud:

 • Budete pravidelně produkovat obsah.
 •  
 • Budete udržovat web průchodný – pravidelně kontrolujte zda fungují vaše odkazy a nevedou na chybové stránky 404
 •  
 • Vybudujete své doméně autoritu – získejte zpětné odkazy, propagujte se na sociálních sítích, komunikujte na diskuzních fórech

V SEO je obtížné vyhodnocovat výkon. Každý web je originál. Proto je užitečné vytyčit si milníky. Pomohou vám vytvořit časový rámec a určit priority. Milníkem může být například:

“V horizontu 6 měsíců dosáhnout stabilního provozu 100 organických návštěv denně.”

Díky tomuto milníku nyní víte:

 1. Co je priorita
  • V našem příkladu potřebujete přilákat návštěvníky. Soustřeďte se proto na obsah. Ideální by byly blogové články. Potřebujete nápady o čem psát? Zaměřte se tedy na analýzu klíčových slov.
 1. Kdy by se měly dostavit výsledky
  • Díky milníku můžete odhadnout a naplánovat produkci obsahu. Např. si dáte za cíl publikovat články pro 5 nejhledanějších témat.
 1. Jak vyhodnotit úspěšnost
  • Milník vám pomůže určit, které metriky sledovat. Díky tomu můžete zvolit vhodné analytické nástroje. Zde by byl užitečný přehledem výkonnosti v Google Search Console. Můžete v něm sledovat, jaká fráze vám přinesla kolik prokliků. Nebo jako alternativu můžete zdarma využít Ahrefs Webmaster Tools. V Google Analytics v přehledu Akvizice zároveň můžete sledovat, kolik návštěvníků vám denně přináší vytvořené články.

Google Search Console je bezplatný nástroj od společnosti Google, který vám pomáhá sledovat, udržovat a vyhodnocovat přítomnost vašeho webu ve výsledcích vyhledávání Google.

Ahrefs Webmaster Tools je bezplatný nástroj SEO, který nabízí diagnostická data pro webové stránky. Umožňuje skenovat webové stránky a hlásit nalezené problémy, stejně jako sledovat klíčová slova a zpětné odkazy na webu.

Google Analytics je bezplatná služba pro webovou analýzu od společnosti Google, která analyzuje údaje o návštěvnících na vašem webu.

Přehled Akvizice v Google Analytics poskytuje data o tom, odkud návštěvníci přicházejí na vaši stránku: z vyhledávačů, ze sociálních sítí nebo na doporučení z jiných webových stránek. Přehled pomůže určit, která taktika online marketingu přivádí na váš web nejvíce návštěvníků.

  • Nyní dokážete vyhodnotit úspěšnost. 120 návštěvníků denně z organického vyhledávání znamená 120% úspěšnost. Zároveň zjistíte, jakou mírou přispěly k dosažení cíle vytvořené články. Zvolili jste vhodnou strategii nebo byla vaše očekávání nerealistická?

Milníků si můžete vytyčit více. Můžete díky nim reálně zhodnotit, jak dlouho trvá, než SEO začne přinášet požadované výsledky. Pomůže vám to do budoucna lépe plánovat, nastavit cíle i očekávání.

SEO a Webnode

Jak vám Webnode pomůže optimalizovat web

Pokud se rozhodnete vytvořit si stránky s Webnode editorem, ušetříte v SEO spoustu času a peněz. Webnode vyřeší řadu věcí za vás. Nejedná se přitom o žádné maličkosti. Přečtěte si, které položky ze svého SEO seznamu můžete díky Webnode odškrtnout jako vyřešené:

1. Webnode vytvoří responzivní web

Výzkumy uvádějí, že více než 51 % všech uživatelů nyní sleduje stránky výhradně na svých mobilních zařízení. Prognózy uvádí, že toto číslo bude každým rokem narůstat. Google proto přešel na tzv. mobile-first indexing. Znamená to, že se vyhledávač chová jako mobilní zařízení a upřednostňuje mobilní zobrazení. Pokud stránky nemají mobilní verzi, udělí jim negativní hodnocení. Jedná se o důležitý hodnotící faktor.

Web může mít buď mobilní verzi stránek nebo responzivní design. Mobilní verze je samostatný web, který je přizpůsoben pro mobilní zařízení. Responzivní web je naprogramován tak, aby se přizpůsobil velikosti displeje. Použité obrázky, nadpisy, texty i další prvky zůstávají stejné, mění se pouze jejich uspořádání a velikost. Obě metody jsou rovnocenné. Pro Google je důležité, aby zvolené řešení správně fungovalo.

S Webnode nemusíte nic řešit. Všechny šablony jsou plně responzivní a mobile-first indexing bereme vážně. Proto je mobilní také webnode editor, když můžete obsah tvořit i upravovat přímo v telefonu či tabletu.

2. Webnode zabezpečí váš web

Varoval vás někdy Google, že stránka kterou chcete navštívit není bezpečná? Zabezpečení je jedním z hodnotících faktorů google algoritmu. Pokud chybí, jsou stránky znevýhodněny ve výsledcích.

zabezpečené připojení

Ikona zabezpečeného připojení ke stránkám

Webnode používá HTTPS zabezpečení webu pomocí tzv. SSL certifikátu. Nemusíte se tedy o nic starat. Váš web bude nabízet bezpečné připojení. Zdarma SSL certifikát vygenerujeme i pokud u svého projektu používáte vlastní doménu.

HTTPS (= HyperText Transfer Protocol Secure) je šifrovanou variantou internetového protokolu HTTP pro přenos webových stránek. Protokol umožňuje chráněný přístup k webovému serveru tím, že veškerou přenášenou komunikaci šifruje algoritmem SSL nebo TSL. To je důležité při přenášení citlivých informací (např. čísla kreditní karty).

3. Webnode vytvoří uživatelsky přívětivé URL adresy

Každá stránka webu má unikátní URL adresu. Pokud tuto adresu napíšeme do adresního řádku, dostaneme se rovnou na stránku. Mnozí uživatelé takto navštěvují své oblíbené stránky. Co když je ale URL adresa dlouhá nebo obsahuje nesrozumitelná čísla a znaky? Takovou adresu si rozhodně nezapamatujete a nepůsobí ani profesionálně.

SEO URL stránky

Nastavení vlastního URL stránky

Webnode naštěstí vytváří pouze srozumitelné URL a nastaví adresu automaticky podle názvu nově založené stránky. Tvar URL adresy lze navíc dodatečně upravit. Máme pro vás pár tipů pro vytváření:

 • Adresa by měla být především trvalá, protože každá URL si buduje autoritu. Nová adresa vždy hůře konkuruje starším. Obsah na stránce se může časem měnit, ale URL bychom se však měli snažit zachovat.
 •  
 • Uživatelsky přívětivé URL by mělo být snadno čitelné, zapamatovatelné a působit věrohodně. URL adresa blogového článku by například mohla vypadat takto: https://www.mojedomena.cz/prirozeny-a-zapamatovatelny-nazev-clanku/
 •  
 • Správně zvolenou strukturou URL adres můžete uživatelům usnadnit navigaci. URL článku totiž může vypadat následovně: https://www.mojedomena.cz/nazev-kategorie-clanku/prirozeny-a-zapamatovatelny-nazev-clanku/

Buďte však obezřetní. Možná budete v budoucnu kategorie měnit. Pak by navigace v URL přestala být aktuální.

4. Webnode optimalizuje rychlost webu

Rychlost načítání stránky je jedním z důležitých hodnotících faktorů Google. Šablony Webnode jsou proto vytvořeny s důrazem na rychlost a plynulost načítání.

Vy sami můžete k výkonu webu ovlivnit tím, že budete optimalizovat datovou velikost obrázků a dalšího obsahu jako jsou videa apod. Zároveň se vyvarujte velkého množství reklam, bannerů a pop-up oken. Pokud se budete držet těchto doporučení, nemusíte rychlost webu vůbec řešit.

5. Webnode se vypořádá s duplicitami

Jedním z obvyklých problémů, které SEO řeší, je duplicita obsahu. Totožný obsah vyhledávače hodnotí negativně. Za duplicitu mohou považovat i obsah, který není 100% kopií. Pokud vyhledávač narazí na duplicitní obsah, vybere vždy nejstarší či nejvíce autoritativní variantu. Ostatní duplicitní stránky pak ignoruje nebo zobrazuje hluboko ve výsledcích vyhledávání. Existují 2 základní druhy duplicity:

 1. Externí duplicita – obvykle se jedná o zkopírovaný obsah od někoho jiného. S externí duplicitou se musíme vypořádat sami. Stačí nekopírovat cizí obsah.
 1.  
 1. Interní duplicita – nastává, když na webu vznikne více stránek s totožným obsahem. Může se jednat například o podobné produkty či kategorie, jinou jazykovou verzi téže stránky apod. Webnode pomáhá vypořádat se s interními duplicitami.

Díky interním duplicitám se mohou některé stránky přestat zobrazovat a mohou mít problémy s indexací. Velké množství interních duplicit může penalizovat celý web. Různé druhy interních duplicit se řeší odlišnými způsoby:

Aby byl obsah vašeho webu zahrnut do výsledků vyhledávače, musí být obsažen v jeho indexu. Indexace je proces procházení a uložení obsahu webových stránek do databáze vyhledávače. Index vyhledávače je podobný indexu v knihovně. Obsahuje informace o knihách, které má knihovna k dispozici. Místo knih však index vyhledávače uvádí všechny webové stránky, které navštívil a které považuje za originální, bezpečné a důvěryhodné. Když vyhledávač navštíví váš web, zjistí nové a aktualizované stránky a aktualizuje index.

 1. Přesměrování
  • Duplicitní obsah na staré stránce se pomocí stavového kódu 301 přesměruje na aktuální verzi.
 1. Rozlišení jazykové verze
  • Pomocí tagu “hreflang” se rozliší stránky s totožným obsahem v jiném jazyce.
  • Webnode umožňuje jednoduše vytvářet různé jazykové verze webu a hreflang tag nastaví za vás.
 1. Kanonická verze
  • Při větším množství totožných stránek (např. různé barvy produktu) se pomocí tagu “rel canonnical” určí preferovaná stránka.
  • Webnode editor dokáže vytvářet různé varianty a správně nastavit kanonickou verzi.

Stavové kódy jsou odpovědi serveru na požadavky, které zasíláte prostřednictvím prohlížeče či vyhledávače. Stavový kód 301 je odpověď znamenající, že požadovaný obsah byl trvale přesunut na jinou konkrétní URL adresu.

Atribut hreflang říká Googlu, jaký jazyk používáte na konkrétní stránce a pro jaký region je určen. Vyhledávač tedy může tento výsledek poskytnout uživatelům vyhledávajícím v příslušném jazyce a z příslušného regionu. Je užitečný zejména pokud máte stránky se stejným obsahem avšak v jiném jazyce či určené pro jiný region (například jednu německou stránku pro Německo a druhou pro Rakousko).

Kanonická značka je způsob, jak vyhledávačům sdělit, že konkrétní adresa URL je primární verzí stránky. Použití kanonické značky zabrání problémům způsobeným identickým obsahem, který se může objevit na více adresách (například u produkt nabízíme výběr velikosti balení – každá varianta může mít vlastní URL). Kanonická značka sděluje vyhledávačům, jakou verzi adresy URL chcete zobrazit ve výsledcích vyhledávání.

Můžete se spolehnout, že Webnode zabrání vytváření interních duplicit.

6. Webnode se postará o doménu i hosting

Doména tvoří adresu webu. Je to název, pod kterým budou lidé vaše stránky znát a vyhledávat. Webnode zdarma poskytuje možnost vytvořit si web na subdoméně tzn. “nazevwebu.webnode.cz”. Jedná se o jednoduchý, rychlý a levný způsob jak rozjet web.

Chcete aby váš web působil profesionálně a byl lépe zapamatovatelný? Zaregistrujte si vlastní doménové jméno, které přináší řadu výhod:

 • Web s vlastní doménou působí důvěryhodně na lidi i vyhledávače.
 • Vlastní doména je jednodušší a snáze zapamatovatelná.
 • Vlastní doména působí profesionálně. Pomáha s propagací i budováním brandu.
 • Vlastní doménové jméno můžete použít pro svou e-mailovou adresu.

Webnode vám zajistí hosting a hladce vás provede celým procesem nákupu, registrace i nastavením domény. Nemusíte tedy řešit žádné externí hostingové služby.

Webhosting je pronájem prostoru pro webové stránky na cizím serveru. Díky hostingu můžete své webové stránky umístit na internet, aniž byste museli mít vlastní server.

A pokud již nějakou doménu vlastníte, pomůžeme vám ji jednoduše převést pod technickou zprávu Webnode. Můžete se tedy plně soustředit na výběr ideálního názvu. Ten by měl být snadno zapamatovatelný a případně souviset se zaměřením vašeho webu.

Optimalizace webu krok za krokem

Webnode editor spoustu věcí profesionálně optimalizuje za vás. Důležitá rozhodnutí však budete mít stále ve svých rukou. Podívejte se, čemu věnovat pozornost a jak nejlépe optimalizovat svou stránku.

1. Vytvořte navigaci a obsahovou strukturu

Navigace a struktura webu je základním kamenem každých stránek a zásadně ovlivňuje uživatelskou zkušenost.

 • Umožňuje uživatelům rychle nalézt informace a orientovat se v obsahu.
 • Návrh navigační struktury vám pomůže vytvořit vytvořit obsahový plán, umístit témata i klíčová slova a vytvořit systém interních odkazů.

Nevíte si rady, jak postupovat při vytváření navigační struktury? Sledujte 4 jednoduché kroky:

 1. Rozmyslete si, jaké sekce webu chcete vytvořit – domovská stránka, kontakty, sekce “o nás”, produktové stránky, blog atd.
 1. Zamyslete se, jak budou stránky vzájemně propojeny – jedná se o navigaci ale i odkazy v textu.
  • Dejte odkazové struktuře jasný směr. Zorganizujte stránky do skupin dle témat. Snažte se tok odkazů namířit směrem od méně důležitých stránek k prioritním.
  • Zlaté pravidlo zní, že na každé místo webu byste se odkudkoliv měli dostat maximálně na 3 kliknutí. Na druhou stranu není žádoucí zahltit stránky velkým množstvím odkazů.
  • Mezi stránkou a cílem odkazu by měl existovat vztah, zejména pokud se jedná o odkaz v textu.
 1. Představte si, jak bude vypadat navigace – kolik bude mít úrovní? Budete kromě hlavního potřebovat například i menu v patičce?
SEO struktura webu

Příklad vizualizace navigační struktury

 1. Vyberte si Webnode šablonu, která nejvíce odpovídá vašim plánům a upravte si ji.

Tvorba navigační struktury je kreativní proces. Nebojte se však inspirovat konkurencí či oblíbeným webem. Neocenitelným pomocníkem je tužka a papír. Skvěle se dají využít i programy pro tvorbu myšlenkových map.

2. Optimalizujte obsah vašich stránek

Obsah je základem úspěšné optimalizace pro vyhledávače. Nastavení titulků a popisků nikdy nebude mít dostatečný efekt bez kvalitního obsahu. Mějte na paměti, že stránky tvoříte pro návštěvníky, nikoliv pro roboty.

Vyhledávače dokáží hodnotit kvalitu obsahu podle chování uživatelů. Pokud obsah nebude dostatečně přitažlivý, uživatelé budou stránky opouštět a přestanou je navštěvovat. To je signál pro vyhledávače, aby přestaly stránky ukazovat ve výsledcích vyhledávání.

Vždy je důležité určit cílovou skupinu čtenářů, pro které váš web tvoříte a zjistit jejich potřeby. Zkuste si položit a odpovědět na podobné otázky:

 • Pro koho je vaše stránka určená? Pro mladší generaci nebo starší čtenáře, pro odbornou veřejnost, nebo je pro široké spektrum čtenářů?
 • Jaký jazyk vaše publikum používá? Mluví spisovně nebo naopak neformálně?
 • Očekávají vaši návštěvníci obsah plný obrázků či videí nebo upřednostní čistý text bez zbytečných výplní?
 • Budou vaše stránky navštěvovat lidé primárně z mobilních zařízení nebo upřednostní klasické PC?

Při tvorbě obsahu pak vycházíte z navigační struktury webu. Pro zjednodušení práce si můžete vytvořit TO-DO list s různými typy obsahu. Připomene vám, co vše do textu zařadit a pomůže udržet strukturu i úroveň. TO-DO list pro blogový článek by mohl vypadat například takto:

 • Délka textu: min. 1000 – max. 3000 slov
 • Min. počet odstavců: 15
 • Max. délka odstavce: 5 řádků
 • Použít nadpisy H2 a H3
 • Použít číslovaný seznam nebo odrážky
 • Vložit úvodní obrázek
 • Vložit min. 2 interní odkazy
 • atd.

Obsah by měl být vždy unikátní a souviset s účelem webu a cílovou skupinu. Určitě se však můžete inspirovat některými obecnými tipy:

 1. Kontext – Jaký obsah uživatelé hledají? Potřebují návod, recenzi nebo porovnání? A jaké vyhledávací dotazy používají? Naštěstí existuje jednoduchá finta, jak to zjistit. Napište klíčovou frázi do vyhledávání. Prozkoumejte TOP 10 výsledků. Nyní víte, jaký typ obsahu tvořit. Zároveň máte přehled o konkurenci. Můžete se inspirovat nebo se naopak snažit odlišit.
 1. Originalita – vždy vytvářejte vlastní texty. Můžete se inspirovat obsahem konkurence. Nikdy ale nekopírujte slovo od slova z jiných stránek. Je to ilegální a vyhledávače to dovedou rozpoznat. A pokud si kopie všimnout sami autoři, mohou vás žalovat. Někdy naopak můžete konkurenci předstihnout tím, že se odlišíte.
 1. Kvalita – Vyjadřujte se rovnou k věci a přineste důležité informace. Klíčová slova vkládejte v kontextu a zbytečně neopakujte. Použijte raději jejich synonyma či varianty. Dbejte na srozumitelný a přirozený jazyk. Snažte se vyhnout stop slovům bez významu jako předložky, spojky atd.
 1. Vhodná struktura textu – používejte krátké odstavce, nadpisy a podnadpisy. Text bude přehlednější. Dnes nikdo nechce informace hledat v dlouhém odstavci. Důležité informace můžete zvýraznit tučným písmem. Pro citace můžete použít kurzívu. Podtržený text používejte jedině pro odkazy. Uživatelé jsou na to zvyklí.
 1. Přiměřená délka textu – pokud bude text příliš dlouhý, ztratí čtenář pozornost. Mohou mu pak uniknout důležité informace. Nebojte se text segmentovat. Používejte vyčty či číslované seznamy. Obsah může též oživit či dokonce nahradit tabulka, obrázek nebo jiný druh obsahu. Nezapomeňte jej však správně optimalizovat.
 1. Jednotný styl – odlište velikostí písma nadpisy i podnadpisy od normálního textu. Zvolte čitelný font. Nedoporučujeme kombinovat různé fonty, text je pak méně přehledný. Barevně odlišujte pouze odkazy a zbytek textu by měl zůstat jednotný.
 1. Jednoduchá navigace – uživatelé často nepotřebují číst celý článek. Usnadněte jim proto orientaci v textu. Používejte resumé.Je užitečné zejména ve výpisu článků. Pomůžete čtenáři rychle zjistit, o čem obsah je. Delšímu textu přidejte obsah. Můžete použít kotvy. To jsou odkazy, které přenesou uživatele na konkrétní místo na té samé stránce. Nabídněte uživateli relevantní interní i externí odkazy na související témata.
 1. Výzvy k akci – pokud chcete uživatele přesvědčit, aby na stránce podnikl nějakou akci (objednávka nebo vyplnění formuláře), maximálně mu to usnadněte:
  • Poskytněte jasné pokyny, co má dělat.
  •  
  • Ujistěte se, že výzvu k akci nepřehlédne. Odlište ji pozadím, barvou, velikostí či typem textu. Osvědčená jsou například tlačítka.
  •  
  • Snažte se, aby měl výzvu k akci stále na očích. Můžete ji na stránce umístit několikrát nebo ji dát do hlavičky a zajistit, aby rolovala spolu s uživatelem.

3. Najděte a použijte relevantní klíčová slova

Klíčová slova mají dvě důležitá poslání:

 1. Jsou základem vyhledávacích frází
  • Uživatelé se takto ptají vyhledávačů a snaží se najít informace. Odhadněte, jaká témata budou uživatelé vyhledávat. Uveďte relevantní fráze s klíčovými slovy v textu. Vaše stránky se dostanou do výsledků vyhledávání. Pozici vašich stránek ve výsledcích ovlivňuje řada dalších faktorů. Obsah a správná klíčová slova však hrají důležitou roli.
 1. Jsou jádrem obsahu a popisují o čem je
  • Nalákali jste uživatele na své stránky? Zaujměte ho. Uhodněte, jaký obsah očekává a poskytněte mu ho. Vyhledávače zkoumají, jak lidé reagují. Opustí rychle stránku a jdou ihned jinam? Nebo zůstávají a prochází obsah? Pokud lidé vaše stránky často opouštějí a hledají jinde, je to signál, že váš obsah není dostatečný. Příště budete na nižší pozici ve výsledcích vyhledávání.

Tak zní obecná teorie. Jak toho však využít při tvorbě obsahu pro váš web?

Dejte přednost long-tail klíčovým slovům s kontextem

 • Obecná klíčová slova mají obrovský objem vyhledávání. Jsou však vysoce konkurenční a nelze odhadnout, jaký obsah uživatel hledá. Zaměřte se raději na konkrétní víceslovné fráze. Takzvaný long-tail zahrnuje méně hledané, ale také málo konkurenční fráze. Je snazší odhadnout, co návštěvníci z long-tailových frází hledají. Nabídněte jim požadovaný obsah a snadno je proměníte v zákazníky.

Long tail klíčová slova

Zbytečně klíčová slova neopakujte.

 • Vyhledávače jsou nyní inteligentní. Čtou obsah jako uživatel. Dokážou rozpoznat varianty slova. Není proto již nutné uvádět klíčové slovo ve všech tvarech nebo jej několikrát opakovat. Použijte ten nejvhodnější tvar pro svůj text. Pokud téma popisujete podrobně, použijte dál v textu synonyma či zkratky klíčového slova.

Rozprostřete klíčová slova po celém textu

 • Dříve se klíčová slova vkládala jedno za druhým bez kontextu. Záměrem bylo obelstít vyhledávací roboty a uměle zvýšit relevanci textu. Dnes za to hrozí penalizace, proto pište přirozeně. Vyhledávače zajímá, kde v obsahu je slovo umístěno a co se nachází okolo. Proto nejdůležitější a nejhledanější klíčová slova umísťujte do titulku a nadpisů. Ostatní uveďte v textu. Důležitá jsou také klíčová slova v textu odkazu.

Na klíčové slovo cilte pouze jednou stránkou

 • Internet je silně konkurenční prostředí. Nevytvářejte si proto konkurenci na vlastním webu. Na každé důležité klíčové slovo byste měli optimalizovat pouze jednu stránku. Ne vždy je to možné. Některé obecné klíčové fráze bude obsahovat více vašich stránek, konkrétním klíčovým frázím však můžete vyčlenit pouze jedinou stránku.

Diverzifikujte pokrytí klíčových slov

 • Nesnažte se vytvořit superstránku, kde zmíníte všechna klíčová slova. Pokud nemáte jednostránkový web, tak raději klíčová slova rozdělte podle témat a každému věnujte jednu stránku.

Kde získat klíčová slova?

Abychom zjistili, jaké fráze a klíčová slova do obsahu použít, je nutné provést průzkum, takzvanou analýzu klíčových slov. Jejím cílem je identifikovat používaná spojení, ohodnotit je a roztřídit. To nám pak pomůže při tvorbě textu, abychom věděli, kde jaké klíčové slovo použít.

Analýzu můžeme provádět pro celý web, abychom dostali všechna relevantní klíčová slova pro všechny stránky, což je skvělé také pro návrh navigační struktury. Nevýhodou je časová náročnost a obtížnost. Je proto možné provést malou analýzu. Zaměříme se pouze na část obsahu, kterou aktuálně vytváříme. Výhodou je rychlost a snadnost, analýzu však musíme opakovaně pro každou část obsahu.

Naštěstí však existuje řada nástrojů, které nám práci ulehčí. Díky nim nemusíme klíčová slova a fráze vymýšlet nebo hádat. Vlastní nápady jsou však také důležitým zdrojem a často prvním krokem.

Využít vlastně můžeme už samotný vyhledávač, protože vyhledávací pole má funkci našeptávání. Řekněme, že píšete článek o přestavbě elektrokola. Položte tedy dotaz “elektrokolo přestavba”:

automatické doplňování Google

Funkce automatického doplňování ve vyhledávači Google.

Vyhledávač nám začne nabízet varianty. Jedná se o časté dotazy uživatelů, ale i vaše dotazy z minulosti. Pokud tedy chcete našeptávač použít jako zdroj klíčových slov, otevřte anonymní okno. Zabráníte tomu, aby vám našeptával vaše minulé dotazy.

Google vám někdy také nabídne související dotazy. Naleznete je na konci stránky pod výsledky vyhledávání. Jedná se o tematicky příbuzné typy dotazů, které Googlu uživatelé pokládají.

Google - související dotazy

Související dotazy, které nabízí Google pod výsledky vyhledávání. Pro dotaz v češtině google související dotazy nenabídl, proto je dotaz položen v angličtině.

Google také k některým dotazům poskytne box s častými otázkami, na které se lidé ptají. Při rozkliknutí pak nabízí odpověď i s odkazem na stránku. Díky tomu získáte nejen uživatelské dotazy, ale také představu o konkurenci.

Chcete znát tajný trik?

Když začnete rozklikávat odpovědi, začnou se objevovat nové a nové otázky. Můžete tak pro svoji analýzu získat mnoho dotazovacích frází.

Google časté dotazy

Časté dotazy, které Google poskytuje k některým dotazům. Pro dotaz v češtině google box s častými dotazy nenabídl, proto je dotaz položen v angličtině.

Nevýhodou dat z vyhledávačů je, že ke klíčovým slovům nejsou žádné metriky. Víte, že fráze byly vyhledávané, ale nevíte jak často nebo jaká je míra konkurence. Je pak obtížné vyhodnotit důležitost klíčové fráze.

Tyto metriky většinou přináší až placené nástroje. Využít však můžete například nástroj Google Trends. Ten přináší data o aktuálně nejvyhledávanějších dotazech včetně metriky o objemu vyhledávání a trendovosti. Obtížně se zde však vyhledává. Nástroj navíc zobrazuje pouze krátké obecné fráze.

Google trends

Rozhraní nástroje Google Trends

Pokud používáte placenou reklamu ve vyhledávání a používáte Google Ads, můžete využít nástroj Keyword planner. Čím víc za reklamy platíte, tím budou data v keyword planner přesnější. Pamatujte však, že nástroj spojuje příbuzná klíčová slova dohromady a sčítá hledanost. Data jsou tedy hodně nepřesná.

Keyword planner

Rozhraní nástroje Keyword planner

Na českém internetu naštěstí existuje ještě další užitečný a bezplatný nástroj od Seznamu. Stačí si vytvořit účet na Seznam.cz a otevřít si rozhraní reklamního systému Sklik. Zde se v nástrojích nachází “Návrh klíčových slov”.

Návrh klíčových slov: Seznam

V rozhraní nástroje Návrh klíčových slov od Seznam.cz bezplatně získáte klíčová slova z vyhledávače seznam včetně dat o hledanosti, trendovosti a míry konkurence.

Už se vám podařilo shromáždit dostatek klíčových slov a frází? Pro další krok analýzy je potřeba nahrát jejich seznam do excelu nebo podobného tabulkového editoru. Zde můžete fráze abecedně seřadit a vymazat duplicity.

analýza klíčových slov

Tabulka se shromážděnými klíčovými slovy pro analýzu.

Pokud je frází hodně, můžete je sloučit do skupin dle významu. Hlavně je však můžete začít třídit a klasifikovat. Bohužel neexistuje univerzální postup. V zásadě však vždy potřebujete zjistit:

 1. Určit kontext
  • Účelem je odhadnout, s jakým záměrem uživatel dotaz položí. Frázi “přestavbová sada na elektrokolo 350w” uživatel pravděpodobně použije když již hledá konkrétní sadu na přestavbu. Naopak frázi “přestavba na elektrokolo zkušenosti” použije člověk, který teprve zjišťuje možnosti přestavby.
 1. Pro jaký typ obsahu chcete klíčové slovo použít: kategorie, blog, produkt apod.
  • Určení typu obsahu úzce souvisí s kontextem. U zmiňovaného článku by byla fráze “přestavbová sada na elektrokolo 350w” pravděpodobně použita jako položka v nějakém seznamu o výkonu motorů. Naopak fráze “přestavba na elektrokolo zkušenosti” by mohla být nadpisem samostatné kapitoly.
 1. Určit prioritu klíčového slova
  • Například dle objemu hledanosti. Nezapomínejte však také na konkurenci a relevanci. Klíčové slovo “přestavba na elektrokolo” má téměř 400 hledání měsíčně. “Přestavba na elektrokolo středový pohon” však mnohem přesněji vyjadřuje, co uživatel hledá. Long-tailová fráze má jen 25 hledání, ale za to nižší konkurenci. Článek optimalizovaný na tuto frázi se snáze dostane na 1. pozici. Uvidí jej sice menší počet návštěvníků. Existuje však mnohem větší šance, že stránku navštíví a budou spokojeni s obsahem.
 1. Kde v obsahu by se mělo slovo objevit
  • Obecná a vyhledávaná klíčová slova jako například “přestavba na elektrokolo” použijete především v nadpisu H1 či titulku. Synonyma nebo specifické fráze jako “přestavba horského kola na elektrokolo” můžete vložit do podnadpisů H2 – H6 nebo textu. Nezapomeňte, že prostor je také v popiscích obrázků nebo textech odkazů. Důležitá klíčová slova lze zvýraznit tučným textem.

Excel nebo další podobné programy vám pomohou vytvořit přehlednou klasifikaci, která v našem příkladu může vypadat následovně:

klasifikace klíčových slov

Ukázka klasifikace klíčových slov. Pro potřeby článku o přestavě elektrických kol jsou slova klasifikována dle priority a umístění v textu.

4. Vytvořte kvalitní titulky

Titulek reprezentuje první kontakt s vaší stránkou. Je to první část obsahu, kterou lidé uvidí ve výsledcích vyhledávání. Funguje jako odkaz. Napovídá, čím se vaše stránka zabývá a zda je pro potřeby uživatele relevantní. Může uživatele přesvědčit, aby ve výsledcích vyhledávání klikli právě na vaši stránku. Obsah titulku berou v potaz též indexační roboti a jedná se tedy o ideální prostor pro vložení nejdůležitějších klíčových slov.

SEO titulek stránky

Titulek stránky ve výsledcích vyhledávání

 

SEO titulek v prohlížeči

Zobrazení titulků na kartě prohlížeče

Kromě toho se titulek zobrazuje v náhledech příspěvků na sociálních sítích, kdykoliv někdo sdílí váš web. Dále jej uvidíte na kartě prohlížeče. Usnadňuje tedy navigaci mezi jednotlivými kartami.

 • Titulek by měl srozumitelně vystihovat obsah. Vytvořte jej unikátně pro každou stránku webu.
 • Titulek tvořte primárně pro uživatele. Nezapomínejte, že cílem je především nalákat čtenáře k návštěvě stránky. Text by měl proto upoutat pozornost a přimět uživatele kliknout na něj.
 • Délka titulku záleží na použitých znacích. Maximální délka je 600 px, což odpovídá cca 60 běžným znakům. Pokud je titulek delší, nezobrazí se ve vyhledávání úplný. Doporučujeme tedy používat spíše kratší a dobře čitelné titulky.
 • Text se snažte optimalizovat zleva doprava. Klíčová slova nebo výzvy k akci tedy ideálně uvádějte na začátku, kde upoutají pozornost. Použití klíčových slov ale nepřehánějte. Ideálně použít jedno max dvě vysoce hledaná klíčová slova, která jsou maximálně relevantní k obsahu.
 • Pokud vám v titulku zbývá místo, můžete zmínit název své značky. Stačí jej přidat na konec titulku.
 • Buďte kreativní. V titulku můžete použít čísla či emotikony.

Příklad titulku: “Znáte 1 5 2 revolučních nástrojů ? 3 pro tvorbu vašeho webu? | BRAND 4

1 Otázka a výzva k upoutání pozornosti a vyvolání zvědavosti.

2 Číslo šetří místo v titulku a vzbudí více pozornosti než text.

3 Emotikon zaujme pozornost.

4 Zmínka o brandu zvýší šanci, že si jej lidé zapamatují.

Co se stane, pokud titulek nevyplníte? Potom se zobrazí pouze hlavní nadpis stránky. Věnujte proto tvorbě titulků patřičnou pozornost. Ve Webnode editoru je snadno nastavíte. Stačí kliknout na tlačítko „Stránky“, které se nachází vpravo nahoře na editační liště, a zde vybrat příslušnou stránku. V sekci „SEO nastavení stránky“ najdete položku „Titulek stránky“, který můžete libovolně upravit.

SEO změna titulku

Změna titulku v editoru Webnode

5. Vytvořte kvalitní meta popisky

Popisek plní podobnou funkci jako titulek. Objevuje se ve výsledcích vyhledávání, případně na sociálních sítích a snaží se zaujmout uživatele. Jedná se o rozšiřující text, který má čtenáři více přiblížit obsah, který při návštěvě stránky nalezne.

SEO meta popisek

Co když popisek nevyplníte? Google zobrazí úryvek z obsahu stránky. Googlem vytvořený popisek však nemusí být ideální. Může se totiž jednat o úryvky z různých míst v obsahu a text tak nebude souvislý. Pamatujte však, že Google může zobrazit vlastní text i v případě, že máte popisek vytvořen. Může totiž vyhodnotit, že úryvky z obsahu jsou k vyhledávacímu dotazu relevantnější, než manuálně vytvořený popisek.

 • Popisek tvoříte pro uživatele. Nezapomínejte, že cílem je především přesvědčit čtenáře k návštěvě stránky a zvýšit míru prokliku.
 • Popisek se snažte optimalizovat na konkrétní vyhledávací dotaz nebo skupinu příbuzných dotazů.
 • Limit popisku je cca 160 znaků, v praxi to jsou dvě až tři krátké věty. Pokud je popisek delší, nezobrazí se celý.
 • V popisku prezentujte výhody, výzvy k akci či důležité informace například o produktu, nabídce, kontakty apod.
 • Pro zvýšení atraktivity zkuste v textu použít čísla či emotikony.

Příklad meta popisku:

“Vytváříte vlastní web? 1 Poznejte 5 2 nástrojů ? 3, které způsobí revoluci v tvorbě vašeho webu. Ušetříte čas 3 a vaše stránky budou profesionální. 4

1 Výzva pomocí otázky. Vzbudí zvědavost uživatele.

2 Číslo šetří místo v popisku a vzbudí více pozornosti než text.

3 Emotikon zaujme pozornost.

4 Prezentace hlavních výhod.

Popisek stránky nastavíte v editoru Webnode na stejném místě jako titulek – v „SEO nastavení stránky“.

SEO popisek stránky

Kam vložit popisek stránky v editoru Webnode

6. Optimalizujte obrázky

Stále více lidí vyhledává na internetu pomocí obrázků. Buď hledají obrázky samotné nebo podle obrázku hledají podrobnější obsah. Byla by škoda tuto příležitost ignorovat a nepřizpůsobit tomu svůj web. V obrázkovém vyhledávání se lze dostat na přední pozice i s využitím relativně obecných klíčových slov. Konkurence je zde totiž menší než ve fulltextovém vyhledávání.

Před vložením obrázku na web, optimalizujte jeho datovou velikost. To se dělá dvěma kroky:

 1. Pokud je to potřeba, zmenšete obrázek na maximální velikost, kterou využijete na webu. Pro PC displeje obecně bohatě postačí velikost cca 1400 x 800 px. Můžete to provést v libovolném obrázkovém editoru.
 1. Použijte SW pro kompresi datové velikosti obrázků. Komprese může mírně zhoršit kvalitu obrázku. Pro lidské oko však rozdíl není rozpoznatelný. Na internetu existuje množství aplikací, které kompresi provedou zdarma. Stačí zadat to vyhledávání dotaz ”image compressor”.

Díky snížení datové velikosti obrázku zvýšíte rychlost svého webu. Jedná se o jeden z důležitých hodnotících faktorů. Datovou optimalizaci obrázků proto nepodceňujte.

Nyní je potřeba optimalizovat informace o obrázku:

 1. Důležitou roli hraje už samotný název. Před nahráním do editoru Webnode proto pojmenujte soubor s obrázkem. V názvu vyjádřete, co je na obrázku. Vyplatí se použít i klíčová slova.
 1. Zároveň nezapomeňte vyplnit popisek obrázku v editoru, který Google i Seznam indexují jako alternativní popis obrázku, tzv. alt text. Ten se uživatelům zobrazuje jako náhrada v případě, že se samotný obrázek nepodaří načíst nebo pomáhá nevidomým uživatelům při procházení obsahu.
SEO úprava obrázku

Jak upravit obrázek v editoru Webnode

 

SEO popisek obrázku

Nastavení popisku u obrázků

Proč tyto popisky vůbec zadávat? V současnosti vyhledávače ještě nedovedou přesně identifikovat, co se na konkrétním obrázku nachází. Pro potřeby indexace proto analyzují texty související s obrázkem. Kromě názvu a alternativního popisku vyhledávací robot zkoumá také okolní text. Proto je dobré obrázky vkládat do kontextu s obsahem a ne pouze hromadně na konec stránky.

7. Získejte zpětné odkazy

Linkbuilding je důležitá SEO disciplína. Jedná se o strategii, jak získat externí zpětné odkazy pro svou stránku. Množství a kvalita zpětných odkazů je totiž jedním z nejdůležitějších faktorů při hodnocení stránky:

 1. Zpětné odkazy pomáhají vyhledávačům nalézt vaši stránku.
 1. Když jiné weby citují vaši stránku, je to pro vyhledávače znamení, že je důležitá.
 1. Ze zpětných odkazů mohou uživatelé navštěvovat vaše stránky. Návštěvnost z tohoto zdroje je většinou nižší, ale za to bývá více relevantní.

Linkbuilding je obtížný protože externí odkazy nemáte plně pod kontrolou. Nemůžete je jednoduše přidávat či upravovat jako obsah. Musíte přesvědčit ostatní weby, aby odkazy na vaše stránky umístili a udržovali.

Pokud vybudujete kvalitní obsah, nabídku nebo službu a silný brand, můžete získávat množství odkazů přirozeně. Lidé na vás budou odkazovat, protože je to užitečné. Vytvořit kvalitní obsah a stát se odkazovanou autoritou však trvá. Konkurence se přitom snaží o to samé. Existuje proto řada taktik, které se snaží aktivně získávat zpětné odkazy a vylepšit váš odkazový profil:

Využijte stávající vztahy:

 • Máte podnikání a spolupracujete s jinými společnostmi nebo dodavateli? Požádejte je, aby uvedli odkaz na váš web. Mohou zmínit třeba úspěchy dosažené díky vzájemné spolupráci? Pomožte jim vytvořit promo článek. Oni získají zajímavý obsah a vy zpětný odkaz.

Unlinked mentions

 • Naleznete relevantní obsah zaměřený na konkrétní téma, který však neodkazuje na důležitý zdroj informací, který vytvoříte nebo již se nachází na vašem webu. Upozorníte autora na tento zdroj a navrhnete mu umístit odkaz. Obvykle se tato taktika uplatňuje na zmínky vašeho brandu.

Broken link building

 • Naleznete odkaz který nefunguje nebo odkazuje na zastaralý či nekvalitní obsah. Upozorníte na to autora webu. Na oplátku mu nabídnete vlastní relevantní obsah, na který by mohl odkaz přesměrovat.

Guest posting

 • Jedná se o dohodu s autorem webu, že pro jeho web vytvoříte obsah. Do tohoto obsahu můžete na oplátku umístit odkaz na svůj web. Téma by mělo souviset s obsahem na vašem webu.

Případové studie

 • Vytvořte analýzu o aktuálním stavu nebo trendech svého oboru s daty a novinkami. Kontaktujte další profesionály a ptejte se jich na aktuální otázky týkající se vašeho oboru. Odpovědi zahrňte do obsahu. Pokud jsou data zajímavá, obdržíte odkazy z jiných webů ve vašem oboru. Pokud se vám podařilo zapojit profesionály, pomohou vám s propagací na sociálních sítích.

Community link building

 • Procházíte tematicky zaměřené diskuse. Snažíte se odpovídat na dotazy uživatelů. Můžete přitom vložit odkaz na relevantní zdroje informací na vašem webu. Je důležité zvolit kvalitní diskuzní vlákno, které je aktivní a bez spamu.

Existuje mnoho dalších linkbuildingových taktik. Uvedli jsme zde ty nejznámějších. Najděte proto vhodné stránky pro umístění zpětného odkazu. Zvolte tu správnou taktiku a navažte kontakt. Nejde jen o získání odkazu, měli byste se pokusit budovat vztahy a myslet ve střednědobé / dlouhodobé strategii. Pro úspěch je zásadní přinést hodnotu druhé straně.

Řekněme, že například chcete nějakými zpětnými odkazy podpořit váš článek o přestavbě elektrokol. Nejprve zkuste najít článek, který se zabývá elektrokoly. Ideálně by se neměl věnovat přímo přestavbám, ale jinému souvisejícímu tématu. Například “Jak vybrat elektrokolo” nebo “Výhody elektrokol”.

Pokud se vám podařilo najít vhodný článek, můžete najít kontakt na autora a oslovit jej. Pochvalte jeho obsah a zmiňte, že jste vytvořil článek na související téma o přestavbě elektrokol. Nabídněte mu, že by mohl na váš článek v textu odkázat, protože pokrývá související oblast a mohl by čtenáře zajímat.

Na oplátku můžete autorovi poskytnout odkaz ze svého webu. Nebo mu nabídněte, že vytvoříte zajímavý obsah pro jeho web. Důležité je navázat kontakt a nebát se odmítnutí. Nemusíte přitom cílit pouze na text. Prozkoumejte i videa. Zjistěte, zda neexistují nějaká tématická diskuzní fóra pro domácí kutily. Zkontrolujte i skupiny a diskuze na sociálních sítích. Buďte kreativní.

Linkbuilding může být časově náročný a drahý. Existuje řada nástrojů, které vám pomohou najít stránky a příležitosti vhodné pro umístění odkazu na vaši stránku. Zpravidla jsou však placené. Nejjednodušší variantou je proto hledat příležitosti manuálně.

Můžete pokládat dotazy do vyhledávače a procházet stránku po stránce. To však zabere množství času. Proto je důležité umět vyhodnotit kvalitu zpětných odkazů. Pomůže vám to identifikovat vhodné příležitosti. Také lépe odhadnete, kolik času a prostředků můžete pro získání odkazu obětovat. Snáze se též vyhnete nezdravým odkazům. Hodnotí se faktory:

Autorita domény

 • Jedná se o číselné skóre vyjadřující, jak vysoce je doména hodnocena vyhledávači. Čím autoritativnější doména, tím bude mít odkaz webu větší hodnotu. Z každé domény vám většinou stačí pouze jeden relevantní odkaz na váš web.
 •  
 • Maximální hodnota authority je 100. Silné domény dosahují hodnoty nad 60. V rozmezí 20 – 60 se nachází středně silné domény. Hodnoty do 20 mají slabé domény. Zde se například ověřuje autorita návodu na přestavbu elektrokola. Výsledek 45 je dobrý. Jedná se o vhodnou doménu pro umístění odkazu
 •  
 • Některé placené nástroje mají vlastní hodnotící algoritmus. Lze však najít i neplacené aplikace. Stačí zadat do vyhledávače “domain authority checker” Nemůžete si však u nich být jistí kvalitou. Je proto vhodné pro ověření používat konzistentně alespoň 2 zdroje.
SEO autorita domén a stránek

Rozhraní nástroje Smallseotools pro hodnocení autority domén a stránek

Autorita stránky

 • Jedná se o číselné skóre vyjadřující, jak vysoce je stránka hodnocena vyhledávači. Funguje tedy podobně jako autorita domény. Vztahuje se však pouze k jediné konkrétní stránce.
 •  
 • Většinou je hodnotnější odkaz z vysoce autoritativní stránky i když se na doméně s nižší autoritou než naopak.
 •  
 • Skóre funguje stejně jako v případě domén. V našem příkladě vidíme page autority 33. Hodnocení samotné stránky s návodem je tedy také dobré.

Relevance

 • Pro vyhledávače je důležité, aby téma odkazující stránky či webu souviselo s vaším obsahem.
 •  
 • Důležitý je také text odkazu, tzv. anchor text. Ideálně by měl obsahovat váš brand nebo klíčová slova související s odkazovanou stránkou.
 •  
 • Je užitečné také vyhodnotit, jaký typ uživatelů odkazující stránky navštěvuje. Může být pro tyto uživatele váš obsah zajímavý?

Umístění odkazu

 • vyhledávače vyhodnocují, kde se odkaz v obsahu stránky nachází. Odkaz přímo v textu, v obrázku nebo dokonce v nadpisu bude mít větší hodnotu než odkaz v patičkovém menu nebo v komentářích.
 •  
 • Také je důležité, kolik dalších odkazů odkazující stránka obsahuje. Čím méně odkazů ze stránky vede, tím větší budou mít sílu.

Druh odkazu

 • Odkaz může mít atribut nofollow nebo dofollow. Nofollow atribut říká vyhledávačům, že nemají na odkaz brát ohled při hodnocení stránky. Pro potřeby linkbuildingu jsou tedy hodnotné zejména dofollow odkazy, protože dokáží přenášet část autority z odkazující stránky.

Získávání zpětných odkazů je náročné. Nezapomeňte se proto starat o vaše existující odkazy. Pravidelně kontrolujte váš odkazový profil a ověřujte, zda vaše odkazované stránky fungují a nevedou na chybovou stránku. Pomoci vám k tomu může Google Search Console v sekci “Links”:

SEO zpětné odkazy

Uvidíte zde přehled vašich stránek a kolik na ně vede zpětných odkazů.

 

SEO zpětně odkazující domény

Dále zde naleznete přehled domén, které na vás odkazují.

 

SEO zpětně odkazující text

A je tady také přehled nejčastějších anchor textů, které odkaz nesou.

Místo Google Search Console můžete též využít bezplatný nástroj Ahrefs Webmaser Tools.

Ahrefs - odkazující domény

V přehledu “Backlink profile” můžete sledovat odkazující domény.

 

Ahrefs zpětné odkazy

Nebo sledujte přímo konkrétní zpětné odkazy.

 

Ahrefs nefunkční odkazy

Důležitou sekcí je též přehled nefunkčních odkazů, které byste měli opravit.

Shrnutí

Náš komplexní SEO průvodce vám odhaluje celý proces optimalizace. Pokud používáte Webnode editor, tak navíc víte, jakým SEO činnostem se krok za krokem věnovat. Jestli se teprve rozhodujete, kde své stránky vytvořit, znáte teď i výhody Webnode a víte, kolik práce vám v SEO ušetří.

Jak nastavit SEO ve Webnode editoru