Ändra sidhuvudet


I denna artikeln hittar du information om hur du ändrar bakgrunden för sidhuvudet, och även hur du ändrar det generella utseendet på sidhuvudet.

För att öppna inställningarna för sidhuvudet, klicka på kugghjulet längst till höger i sidhuvudet.


Typ av sidhuvud

Här kan du ange vilken typ av sidhuvud du vill att din hemsida skall ha. Du kan välja mellan alternativen Menyrad, Menyrad & slogan eller Menyrad & innehåll. Inställningarna för sidhuvudet kan göras på alla sidor på din hemsida, förutom sidor från en blogg då dessa är en annorlunda typ av sidor.

Menyrad

Med detta alternativet så är det bara loggan och menyn som visas i sidhuvudet, direkt följt av hemsidans innehåll. Du kan ändra bakgrunden och inställningar för menyraden. Inställningar som görs för menyraden kommer att påverka menyraden på alla sidor på din hemsida.


För att ändra bakgrunden på menyraden, så klickar du på alternativet Bakgrund på menyraden.

Du kan välja mellan en av dom föreslagna bakgrunderna, och för att välja en annan bild eller ladda upp en egen bild så klickar du på plus-knappen.

I menyn som öppnas kan du välja en bakgrund från vårt galleri, eller ladda upp egen bild som skall användas som bakgrund genom att klicka på Ladda upp bild.


Om en annan bakgrund än någon av dom monokroma bakgrunderna har valts, så går det även att välja Bakgrundseffekter för menyraden, effekterna som finns att välja är Färgöverläggning och Animering. 

 

Inställningar menyrad

Menytyp

Denna inställningen låter dig ändra placeringen och typen av meny som används på din hemsida. Dom menytyper som finns att välja mellan är Klassisk, Centrerad, I botten, Boxad hamburgarmeny, Hamburgarmeny.


Menystil

Menystilen ändrar hur formateringen för menyvalen på din hemsida. Menyvalen kan exempelvis vara avdelade med linjer, genomstrukna eller använda använda större mellanrum. Menystilen går inte att ändra om man använder menytypen Hamburgarmeny eller Boxad hamburgarmeny.


Bredd på innehåll

Denna inställningen justerar avstånden mellan din hemsidas logga och menyvalen.


Scrollbar meny

När alternativet Scrollbar meny är aktivt, så fortsätter menyn att vara synlig längst upp på hemsidan även när man scrollar ned.


Avgränsning

Med detta alternativet aktivt så avgränsas menyraden från resten av hemsidan meden tunn linje.

Menyrad & slogan

Denna typen av sidhuvud är den mest vanliga i våra mallar. Du kan med denna ha upp till tre rubriker (Rubrik, Underrubrik och Titel över rubrik) och en knapp i sidhuvudet. Bakgrunden kan ändras både för sidhuvudet och för menyraden när man har denna typen av sidhuvud.


Menyradens bakgrund ändras via alternativet Bakgrund på menyraden och själva sidhuvudets bakgrund ändras via Sektionens bakgrund.


Den rekommenderade upplösningen för bilden som används i sidhuvudet är 1920 x 1280 pixlar, och filen bör inte vara större än 600kB. Större bilder än detta kan resultera i långsammare laddningstid för hemsidan, och att mer bandbredd än nödvändigt används.


Avancerade inställningar
Placering av innehåll

Detta alternativet justerar placeringen av innehållet i sidhuvudet. Ändrar du exempelvis placeringen till vänster, så kommer rubrikernas placering att vänsterjusteras.


Bredd på innehåll

Detta alternativet justerar bredden på innehållet i sidhuvudet.


Minimum höjd

Detta alternativet justerar sidhuvudets storlek. Detta är användbart för att justera hur mycket av bakgrundsbilden för sidhuvudet som skall synas.


Dekorativ kant

Detta alternativet aktiverar en mörk kant runt rubrikerna i sidhuvudet.
 

Inställningar menyrad för denna typen av sidhuvud fungerar likadant som för dom andra typerna av sidhuvud.

 

Menyrad & innehåll

I denna typen av sidhuvud så kan du lägga in innehåll så som t.ex. bilder och formulär, direkt i sidhuvudet. Bakgrunden för sidhuvudet och menyraden kan ändras separat. Du ändrar bakgrunden för menyraden och sidhuvudet på samma vis som du gör för sidhuvudstilen Menyrad & slogan.

 

Avancerade inställningar

Bredd på innehåll

Detta alternativet justerar bredden på innehållet (t.ex. bilder och formulär) som placeras i sidhuvudet.

Medium höjd

Med detta alternativet justerar du höjden och det utrymme som finns för innehåll i sidhuvudet.

 
Inställningar menyrad för denna typen av sidhuvud fungerar likadant som för dom andra typerna av sidhuvud.


TIPS:  Glöm inte att publicera ändringarna du har gjortHjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.