Databehandlingskontrakt


mellem Webnode som databehandler og Bruger som dataansvarlig i overensstemmelse med artikel 28 i GDPR.

Emnet for behandling: Vi behandler de data, du gemmer på vores servere. Dette kan indeholde personlige data for personer, der besøger websteder, du har oprettet med Webnode i henhold til reglerne i denne kontrakt.

Behandlingstid: Webnode behandler personoplysninger i kontraktens løbetid, indtil brugeren annullerer sin konto og derefter for den tid, der er nødvendig for at sikre tjenestens sikkerhed og opfyldelsen af de forpligtelser, der følger af de særlige lovbestemmelser. Derefter slettes alle gemte brugerdata.

Formålet med behandlingen: Formålet med behandlingen er at opfylde forpligtelserne i henhold til kontrakten, især levering af lagerplads til opbevaring af brugerdata via Webnode.

Type og kategori af behandlede personoplysninger: Vi behandler personlige oplysninger, du gemmer på vores servere.

Vores ansvar som databehandler af personoplysninger: Vi forpligter os til at:

a) Behandle kun personlige data baseret på brugerens dokumenterede instruktioner;

b) Sørge for, at vores autoriserede medarbejdere, der er i kontakt med personoplysninger, er forpligtet til fortrolighed;

c) Lave passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre et sikkerhedsniveau, der passer til den pågældende risiko. Ved vurderingen af et passende sikkerhedsniveau tager vi især hensyn til risiciene ved forarbejdning, utilsigtet eller ulovlig destruktion, tab, ændring, uautoriseret offentliggørelse eller adgang til overførte, lagrede eller på anden måde behandlede personoplysninger. Teknisk datasikkerhed er beskrevet i Fortrolighedspolitik;

d) Tage hensyn til behandlingens art og hjælpe brugeren med passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til opfyldelse af brugerens forpligtelse til at reagere på anmodninger om udøvelse af registrerede rettigheder i henhold til kapitel III i GDPR (databeskyttelsesrettigheder);

e) Hjælpe brugeren til at overholde forpligtelserne i henhold til artikel 32-36 i GDPR (Beskyttelse af personoplysninger) under hensyntagen til arten af behandlingen af de tilgængelige oplysninger til Webnode;

f) Rapportére til brugeren ethvert brud på personoplysninger uden unødig forsinkelse;

g) Give brugeren alle de oplysninger, der er nødvendige for at påvise, at ovenstående forpligtelser er opfyldt og gøre det muligt for brugeren at kontrollere overholdelse af ovenstående forpligtelser. Alle oplysninger om behandling af personoplysninger fra Webnode er angivet i Fortrolighedspolitik.

Andre behandlere: Brugeren er enig i, at Webnode involverer andre behandlere i behandlingen af personoplysninger, du gemmer på vores servere. Listen over behandlere er angivet i Fortrolighedspolitik.