Jak sestavit podnikatelský záměr v 6 krocích + vzor

27.7.2022
6 kroků, jak vytvořit podnikatelský záměr

Podnikatelský záměr (podnikatelský plán či byznys plán) popisuje jednotlivé části podnikání, definuje jeho cíle a prostředky, jak jich dosáhnout. Naučte se, jak napsat jednoduchý podnikatelský plán, který vás bude motivovat, a povede vaši firmu k růstu.

Proč je dobré mít podnikatelský plán?

Jak řekl podnikatel Rob Adams:

Sestavení business plánu je důležitější, než snaha porazit konkurenty!

Více než 20% podniků zkrachuje v prvním roce a přes 50% nepřežije pátý rok (Bureau of Labor Statistics, 2021). Důvodem je mimo jiné to, že nemají business plán.

Podnikatelský záměr: proč podniky selhávají

Hlavní důvody, proč podniky selhávají

Nenechte se odradit skličujícími statistikami. Business plán vám pomůže:

 • Držet se svých cílů
 • Objevit a plně projevit váš potenciál
 • Představit vaši společnost budoucím partnerům a zaměstnancům
 • Vytvořit návrh pro investory
 • Rychle nalézt vaši pozici na trhu

Stručný a čtivý

Přečetli byste si trilogii Pána prstenů více než jednou? Váš business plán nemusí skončit jako podložka na květiny nebo zapomenutá složka v kartotéce.

Čím jednodušší a výstižnější plán bude, tím snadněji ho sestavíte a upravíte podle dynamiky trhu. Krátký výhled (6 měsíců – 1 rok) prezentovaný na 10 stranách je realističtější a čtivější. K vytvoření návrhu vašeho plánu stačí postupovat podle těchto 6 kroků.

Plán B pro každého

Než se ponoříte do níže uvedených pokynů, zhluboka se nadechněte. Odložte kalkulačku a pochybnosti. Prozatím nezáleží na tom, zda podnikatelský plán vytváříte pro sebe nebo pro investory. Každý podnik je jiný. Váš podnikatelský plán je tedy jedinečný. Neexistuje žádné dobře nebo špatně. Existuje však rámec nezbytných prvků. V následujících sekcích najdete hlavní složky stručného business plánu.

Plán v 6 krocích

Kliknutím na tlačítko níže si stáhnete šablonu business plánu. Díky tomu si budete moci zapsat poznámky, zatímco budete pokračovat v dalších krocích.

Doporučujeme začít s kapitolami 2-6 a vrátit se ke shrnutí později. Investoři rádi vidí shrnutí nahoře. Je to vaše (prodejní) hřiště.

1) Shrnutí

Komu je určeno?

Investorům, partnerům, zaměstnancům nebo korporaci, která vás v budoucnu vyplatí.

Slouží jako afirmace pro vás, váš tým a vaši firmu.

Požadavky:

Uveďte shrnutí na jedné působivé stránce.

Zvýrazněte své pozitivní stránky, např.:

 • Výhody investování do vašeho podnikání
 • Jak váš podnik pomůže zlepšit kvalitu života

Uveďte následující sekce s tím, že pro každý bod napíšete pouze jednu větu:

MISE

Popisuje váš business nápad a důvod, proč vaše společnost existuje, zde např. IKEA:

„Nabízet širokou škálu dobře navržených, funkčních výrobků pro vybavení domácnosti za takové ceny, že si je bude moci dovolit co nejvíce lidí.“

VIZE

Ukazuje, k jaké podobě světa vaše společnost přispěje, např. IKEA:

„Vytvořit lepší každodenní život lidí.“

HODNOTA

Zaměřte se na činy podporující vaši misi a vizi a popište, jaký budou mít dopad, zde IKEA:

„Jít příkladem silou vůle a pokorou, diferenciací, touhou po inovacích a kreativitě, nadšením a pospolitostí s ohledem na náklady.“

Extra tip:

Nerozdávejte příliš mnoho, ale vzbuďte zájem. Mluvte jednoduše a laicky.

2) Popis podnikání

K čemu je dobrý?

K prezentaci detailů vašeho podnikání a popisu jeho účelu.

Požadavky:

 • Co?
  • Název vaší společnosti, umístění a značka

 • Proč začínáte podnikat?
  • Napište důvody jako příběh, váš příběh
  • Podrobněji vysvětlete účel svého podnikání, poslání a hodnotu

 • Jak vyděláte peníze?
  • Prezentujte svůj business model popisem toho, jak konkrétně vaše firma vydělá peníze
  • Pojmenujte svůj cíl (cílovou skupinu)
  • Poskytněte přehled o aktuální situaci na trhu
  • Ukažte, jaké produkty nebo služby chcete poskytovat, jak je budete dodávat a jaká bude jejich cena

 • Jaké máte cíle?
  • Kde se vidíte za 3-5 let, například: Za 3 roky chceme otevřít další pobočku ve větším městě.
  • Vaše výstupní strategie: Popište, jak dosáhnete prodeje své firmy

3) Organizace & Management

Culture is who you are. Brand is what you are.

Michael Chernow (The Meatball Shop)

K čemu slouží?

K prezentaci silných stránek lidí, kteří se podílejí na vašem podnikání. Jejich silné stránky navíc ideálně odrážejí vaše základní hodnoty, poslání a motto. Vše je o lidech. Jim investoři půjčí své peníze.

Požadavky:

 • Struktura podnikání

Vysvětlete svou obchodní strukturu a vlastnictví. Spoluvlastníte společnost, nebo jste startup? Definujte právní strukturu svého podnikání, zda se například jedná o společnost s ručením omezeným (s.r.o.) nebo holdingovou skupinu.

 • Představte své zaměstnance

To zahrnuje všechny zúčastněné, i činnosti, které outsourcujete. Zapište jména všech účastníků, role, zkušenosti a dovednosti. Zahrňte životopisy klíčových osob (bez ohledu na to, zda jsou akcionáři nebo ne). Zobrazte jejich hierarchii v organizačním schématu.

Příklad organizačního schématu restaurace

Příklad organizačního schématu restaurace

Extra tip:

Starejte se o firemní kulturu. Váš tým musí být na prvním místě. Pokud váš tým stojí za vaším posláním a je plně motivovaný, lidé zvenčí (zákazníci a nováčci) si toho všimnou a budou vám více nakloněni.

4) Analýza trhu

K čemu je dobrá?

42% amerických podniků zkrachuje kvůli nedostatečné poptávce na trhu (CB Insights, 2019). Nechcete zmeškat poslední vlak, proto pro nalezení nejrychlejší cesty na nádraží používáte Google mapy. Topografie trhu vás navede, jakým směrem se orientovat. Díky tomu budete vy i čtenáři vašeho business plánu vědět, kam vaše společnost zapadá.

Topografie trhu s pivem a zmrzlinou

Topografie trhu s pivem a zmrzlinou

Požadavky:

Vytvořte průvodce topografií trhu se zodpovězením těchto otázek:

Kdo je vaše cílová skupina nebo zákazník?

Příklad osobnosti zákazníka

Příklad osobnosti zákazníka

Kdo jsou vaši konkurenti?

 • Definujte své konkurenty
 • Popište, co dělají a jak řeší stejný problém, na který se chcete zaměřit
 • Zjistěte, co by stálo za to vylepšit

Jaká je vaše pozice?

Možná bude potřeba váš výběr umístění podniku zdůvodnit, například pokud jste náhodou další kosmetický salon poblíž stávajícího kadeřnictví na hlavní ulici. Definujte také svůj virtuální dosah. Pokud máte například online cvičební program, budete používat YouTube a/nebo vytvoříte aplikaci?

Extra tip:

Nesnažte se pouze napodobovat ostatní, soustřeďte se na to, v čem je váš záměr jedinečný.

5) Marketing & prodej

Marketing is a lot of trying.

Robin& Jesper (Best-Selling Instructors)

Matoucí marketingová strategie

K čemu je to dobré?

Na základě analýzy trhu vám tato kapitola řekne:

• Jak definovat vaši pozici na trhu
• Jak si udržet zákazníky

Požadavky:

Především vysvětlete a popište 7 bodů níže:

PRODUKT

Co je váš produkt a k čemu slouží. Jaké jsou skutečné výhody, díky kterým dá zákazník přednost vašemu produktu před některým z výrobků vašich konkurentů? Zdůrazněte, v čem váš produkt potenciálním zákazníkům pomůže. Pokud nabízíte mnoho produktů nebo služeb, rozdělte je do kategorií a zde je popište.

Uveďte, zda je váš nápad patentován a zda máte ochrannou známku nebo jiné duševní vlastnictví, které je třeba chránit.

CENA

Jakmile uvedete hodnotu vašeho produktu nebo služby, je snazší odůvodnit cenu. Jaký bude formát např. fixní poplatek, předplatné? Pokryje cena všechny vaše náklady (od výroby po dodání)?

Kolik prodejů (na produktovou řadu nebo jednotku) vytvoříte se svým produktem nebo službami v příštích měsících? V případě, že vaše firma funguje již několik měsíců, ukažte svůj pokrok ve formě grafu prognózy prodeje. Pokračujte ve sledování prodejů i nadále.

Graf prognózy prodeje. Na ose y je počet produktů, na ose x čas, přerušovaná čára ukazuje předpokládaný prodej.

Graf prognózy prodeje. Na ose y je počet produktů, na ose x čas, přerušovaná čára ukazuje předpokládaný prodej.

PROPAGACE

Jak budete propagovat svůj produkt nebo službu? Které offline a online kanály, metody a nástroje budete používat?

UMÍSTĚNÍ

Ujistěte se, že se nacházíte v zásobovací oblasti vašeho trhu a podrobně popište, jak distribuujete své produkty zákazníkům. Bude se například jednat o online nakupování s výdejními místy a doručením expedičními společnostmi nebo budete prodávat i v obchodě na hlavní ulici?

BALENÍ

Rozbalování výrobků je součástí zákaznické zkušenosti. Mělo by být stejně příjemné, jako je protažení nohou na gauči. Zero-waste obchody jsou skvělý koncept, ale ne nutně vyhovující. Vyváženost mezi bezpečnou přepravou a balením šetrným k životnímu prostředí vyžaduje další inovace.

POZICE ZNAČKY

Jak ukotvíte svůj produkt nebo službu v myslích zákazníků? Je klíčové znát stav informovanosti vašich zákazníků, např. pokud:

 • Nevědí, že mohou potřebovat vaši službu nebo produkt, a proto nehledají řešení

 • Uvědomují si problém (vědí o situaci a hledají řešení)

 • Hledají řešení (vědí, že existují řešení, ale neví, že nějaká nabízíte)

 • Znají produkt (ví, že existují řešení a že nějaká nabízíte, ale nejsou si jisti, zda jsou ta správná)

 • Znají řešení a jsou zaměření na konkrétní značku (přesně ví, kde najít řešení, a dál nehledají. Lidé závislí na Apple by nikdy nesáhli po telefonu Samsung).

LIDÉ

Vaše marketingové sdělení a značka by měly rezonovat s vaší cílovou skupinou. Lidé nakupují od lidí.

Poskytněte také popis toho, jak se vaše podnikání dokáže přizpůsobit (náhlým) změnám na trhu. Příklad situace: na trhu stoupá počet konkurentů a vy potřebujete rozšířit svou cílovou skupinu. Smyslem je zůstat flexibilní a podporovat inovace.

Extra tipy:

Bláznivé nápady produktů
 • Nebojte se přijít s bláznivými nápady, jako je deštník na vodítko pro psy.

 • Snažte se porozumět svým zákazníkům. Trénujte svůj tým tak, aby všichni byli v interakci se zákazníky na stejné vlně. Další tipy, jak si udržet zákazníky.

6) Finance a řízení rizik

K čemu je to dobré?

29% amerických podniků zkrachuje kvůli nedostatku financí (CB Insights, 2019). Finanční přehled je rozhodující pro vaše přežití. Kromě toho zajistí, že vaše podnikání bude řádně zdaněno. Investoři chtějí vědět, jak ziskový váš podnik je. Čísla jsou studnicí pravdy.

Požadavky:

 • Vysvětlete, kolik peněz podnik potřebuje
  • Zapisujte si všechny výdaje na podnikání (zařízení, zaměstnanci, nájem, programy, outsourcing)

 • Odbyt
  • Zapište si všechny své zisky z prodeje (bez dopravy)

 • Na jaké období jsou finance potřeba?
 • Na co finance využijete?
 • Shrňte předpoklady pro váš business plán. Zmiňte rizika a jejich dopady, a pokud jste ochotni riziko přijmout, zmírněte ho nebo ho sdílejte.

Další dokumenty:

Rozvaha

Ilustrace rozvahy. Celková aktiva se rovnají pasivům plus vlastnímu kapitálu. Vlastní kapitál se vypočítá odečtením závazků od celkových aktiv.

Ilustrace rozvahy. Celková aktiva se rovnají pasivům plus vlastnímu kapitálu. Vlastní kapitál se vypočítává odečtením závazků od celkových aktiv.

Rozvaha zobrazuje vaše celková aktiva. Ty se musí rovnat vašim závazkům a vlastnímu kapitálu. Závazky jsou to, co někomu ze zákona dlužíte. Vlastní kapitál je něco, co někomu částečně dlužíte. Představte si, že jezdíte ve starém kabrioletu Audi z 90. let v hodnotě 38 000 USD, ale zaplatili jste za něho půjčkou ve výši 20 000. Zde je rozdíl 18 000 USD ve vlastním kapitálu. Pro podrobnější výpočet rozvahy lze využít Excel. Pro rychlý přehled jsou užitečné rozvahové kalkulačky.

Přehled peněžních toků

Shrnuje celkovou částku v hotovosti, která vstupuje a opouští společnost ve formě tabulky. Ta zahrnuje každý jednotlivý výdaj. Microsoft Office vám poskytuje šablony pro výkazy peněžních toků.

Výkaz zisků & ztrát

Také známý jako výkaz příjmů shrnuje vaše příjmy, výdaje, zisky a ztráty za daný čas. Má stejnou funkci jako výkaz peněžních toků, řekne vám, zda vyděláváte nějaké peníze a zda dokážete spravovat své výdaje. Zahrnuje ale pouze provozní náklady bez půjček nebo účtů za kreditní karty. Šablony naleznete zde.

Definujte měsíce do bodu zvratu

Příklad grafu bodu zvratu

Příklad grafu bodu zvratu

Jde o okamžik, kdy vaše podnikání již není ve ztrátě. Investorům ukazuje, jak cenné je vaše podnikání. Nemá smysl investovat do podniku, který bude ve ztrátě déle než rok, než dosáhne zisku, že? Pro výpočet tohoto bodu existují různé online metody. Následující metoda vysvětluje, jak provést výpočet v Excelu.

Extra tipy:

1) Investoři vás nebudou financovat, pokud jste sami neinvestovali

Budou

 • Pravděpodobněji investovat, pokud investovali ostatní
 • Vyhněte se investicím, pokud nemáte jasnou rozvahu nebo pokud je společnost insolventní

Chtějí

 • Vědět, zda se finanční prostředky používají k odměňování akcionářů
 • Vidět udržitelný růst podnikání
 • Vědět, jak bude vypadat potenciální výstupní plán
 • Vidět dobře sestavený business plán

2) Přehled oblíbených podnikatelských půjček v USA.

3) Sledujte všechny příjmy a výdaje a nechte si pomoci od účetní.

Máme pro vás vzor podnikatelského záměru, který vám usnadní začátek.

Vytvořte si vlastní web a podpořte své podnikání