Google Consent Mode v2: co se mění pro váš web, analytiku a marketing?

1.3.2024
Google Consent Mode v2

Tápete v pojmech jako cookie lišta, Google Consent Mode v2 nebo Digital Markets Act? Pak čtěte dál. Pomůžeme vám zorientovat se v nich a vysvětlíme, proč jsou pro váš web důležité.

Na úvod dobrá zpráva: Webnode již nové technické parametry Google Consent Mode v2 implementoval. Vy tedy nemusíte dělat nic. Doporučujeme si však nastavení těchto nástrojů zkontrolovat v rozhraní vašeho webu podle návodu níže.

Co je Digital Markets Act?

Digital Markets Act (DMA) je evropský zákon, který vstoupil v platnost roku 2022 a reguluje ochranu soukromí uživatelů v online prostředí. Zároveň, je to jeden z právních dokumentů, který upravuje pravomoci největších digitálních společností.

Zabraňuje velkým online platformám, tzv. gatekeeprům (Google, Facebook, Amazon,…), aby nezneužívaly svoji tržní sílu, a dává pravomoc koncovým uživatelům rozhodnout se, jak budou jejich osobní údaje využívány.

Příklady hlavních povinností a regulací z DMA: 

 • Zákaz kombinování dat:  Gatekeepři nesmí kombinovat data shromážděná z různých služeb, která spadají pod jejich vlastnictví. Například společnost Meta nesmí kombinovat data z Facebooku a WhatsAppu. 
 • Ochrana uživatelů:  Gatekeepři musí chránit uživatele svých platforem, včetně inzerentů a vydavatelů. To zahrnuje ochranu soukromí, transparentnost a spravedlivé zacházení. 
 • Zákaz upřednostňování vlastních produktů: Gatekeepři nesmí upřednostňovat své vlastní produkty nebo služby na úkor jiných. Například Google nesmí ve svém vyhledávači preferovat produkty Google. 

Co je Google Consent Mode v2?

Google Consent Mode v2 je aktualizovaná verze nástroje, která reaguje na legislativní změny v oblasti ochrany osobních údajů vyplývajících ze zákona DMA. 

Pomáhá webovým stránkám sdělovat Googlu, zda a v jakém rozsahu jednotliví návštěvníci webu souhlasili s používáním cookies a se sdílením osobních údajů. Koncoví uživatelé tak mají vyšší kontrolu nad tím, jaká osobní data budou sdílet.

Dokdy musí mít web funkční Google Consent Mode v2?

Do 6. března 2024. Poté začne Google vyžadovat ve svých službách jako jsou Google Analytics 4 a Google Ads přísnější pravidla pro sběr dat v rámci cookie lišty. Tato změna zajistí soulad služeb Googlu s platnými regulacemi pro zpracování osobních údajů v digitálním marketingu.

Změny v praxi: 

 • Koncoví uživatelé budou mít větší kontrolu nad tím, jak Google využívá jejich data. 
 • Inzerenti budou muset sbírat souhlasy s cookies transparentnějším způsobem. 
 • Google Analytics 4 a Google Ads budou fungovat s ohledem na tato nová pravidla. 

Proč je cookie lišta nezbytností?

Cookie lišta a Google Consent Mode v2 jdou ruku v ruce. Cookie lišta slouží jako rozhraní pro získání souhlasu od uživatelů s ukládáním cookies a sledováním jejich aktivity na webových stránkách. Google Consent Mode v2 pak tento souhlas předává do jednotlivých služeb Google, jako je Google Analytics 4 a Google Ads.

Cookie lišta tedy komunikuje s návštěvníkem webu a umožňuje mu mít zpracování vlastních osobních dat pod kontrolou. Google Consent Mode v2 je technické řešení, které na pozadí komunikuje s Googlem a předává mu informace o uživatelském rozhodnutí z cookie lišty.  

V čem je Google Consent Mode v2 nový?

Google Consent Mode v2 dává návštěvníkům vašeho webu větší kontrolu nad tím, jak Google shromažďuje a používá osobní data koncových uživatelů. Hlavním rozdílem mezi starou a novou verzí režimu souhlasu je přidání dvou nových parametrů souhlasu:

 • ad_user_data: řídí, zda se neanonymizovaná data můžou používat v reklamních systémech (např. Google Ads). 
 • ad_personalization: určuje, zda se data o uživateli můžou shromažďovat do remarketingových publik. 

Dosavadní parametry (analytics_storage a ad_storage) se týkaly pouze shromažďování dat, zatímco nové parametry se týkají způsobu použití a sdílení dat.

Google dále nabízí dva režimy, z kterých si můžete vybrat:

1. Základní režim – Basic Mode 

 • Snadná volba pro uživatele „ano“ souhlasím, nebo „ne “ nesouhlasím se shromažďováním dat.  
 • Pokud nesouhlasíte, Google žádná data sbírat nesmí. 

2. Pokročilý režim – Advanced Mode 

 • Detailní nastavení, ve kterém může uživatel definovat jaká data může Google sbírat o koncových uživatelích. 
 • Návštěvník webu má možnost si sám určit jaká data a na jaké účely bude Google používat. 

Pro lepší přesnost vašich remarketingových kampaní se doporučuje používat Pokročilý režim souhlasu.

Webnode již nastavil oba parametry pro správné sbírání dat. Nastavení si můžete snadno zkontrolovat v rozhraní editoru.

Webnode nastavení souhlasu

Pokud hledáte přímo v kódu webu, hledejte parametry:  

 • ad_user_data 
 • ad_personalization 
consent mode parametry ad_user_data a ad_personalization

Zároveň si můžete nastavit i cookie lištu tak, abyste dávali svým návštěvníkům plnou kontrolu nad daty, které o nich sbíráte a případně posíláte do Google Analytics, Google Ads apod.

webnode nastavení cookies

Klikněte na Pokročilá nastavení cookies:

Webnode Pokročilá nastavení cookies

Zde můžete dále upravit nastavení vaší cookie lišty:

Webnode nastavení cookie lišty

Design cookie lišty může vypadat takto:

ukázka cookie lišty

Co se stane bez Google Consent Mode v2?

Při nesplnění legislativních podmínek může Google omezit některé funkce svých nástrojů pro online marketing.  

 • Nefunkčnost Google remarketingu: Bez souhlasu není možné uživatele zařadit do remarketingových publik. To znamená, že jim nemůžete zobrazovat reklamy na základě jejich předchozího chování na webu. 
 • Vypnutí modelování konverzí v Google Ads: Modelování konverzí umožňuje dopočítat konverze od uživatelů, kteří nesouhlasili s cookies. Bez Consent Mode v2 tato funkce nebude fungovat správně. 

Google výslovně neuvádí, které další funkce mohou být omezeny. Existuje ale riziko, že nezavedení Consent Mode v2 ovlivní i další data a fungování Google služeb.

Implementace Google Consent Mode v2 je nezbytnou změnou k zajištění správného fungování vašich marketingových aktivit zakladajícich se na sběru uživatelských dat. Bez Consent Mode v2 budou tato data významně omezená a zkreslená, což ovlivňuje přesnost některých funkcí analytických Google nástrojů (zejména Google Analytics a Google Ads).