Lägg till FAQ (vanliga svar och frågor)


I den här guiden kommer du att lära dig hur du lägger till en FAQ-sektion (Vanliga frågor och svar). Den här funktionen kan vara användbar när du vill visa dina besökare grundläggande inforamtion eller vill att visst innehåll ska vara kollapsbart på hemsidan.

1. Håll musen över utrymmet mellan två sektioner för att se plusknappen (den stora plusknappen i mitten av sidan). Välj sedan Frågor & Svar.


2. Det andra sättet att lägga till denna funktionen är att skapa en ny menysida och välja Frågor & Svar.

3. Använd plus- och minusknapparna för att komprimera eller expandera enskilda rutor. För att ta bort en ruta, klicka på papperskorgen. Du kan ändra formatet genom att välja Redigera text.

4. Vid formatering av en Fråga kan du välja fetstil, kursiv, textstorlek eller infoga en länk. Vid formatering av ett Svar kan du dessutom justera placeringen, ändra textfärg samt lägga till punktlistor.

5. För att lägga till en ny ruta, klicka på plustecknet mellan två rutor.

6. Du kan välja design genom att klicka på Stil-knappen.

TIPS: Funktionen kan också användas som en "visa vid klick"-ruta genom att bara inkludera en enda ruta.


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.