Lägg till ett kommentarsfält


  1.  I hemsideredigeraren, öppna sidan där du vill lägga till kommentarsfältet.

  2. Klicka på "Annat" - "Widgets" och välj "Forum" i verktygsfältet.
  3. Fyll i "Ämne" med namnet på forumet. Bekräfta genom att klicka "OK".
  4.  Publicera ändringarna så att besökarna kan se dem.

    TIPS: Om du vill ändra inställningarna för forumet, klicka på "Inställningar". Här kan du ändra titeln, ange antalet meddelanden som visas, ange ordningen på meddelanden, etc.

    Förutom Webnodes forum-funktion, kan du också använda en extern tjänst som till exempel Disqus som du enkelt lägger till din hemsida som en widget.
Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.