Policy automatisk säkerhetskopiering

Webnode tillhandahåller automatisk säkerhetskopiering som en betaltjänst vilken kan köpas i samband med beställning av en Premiumtjänst.

Efter ditt köp kommer vi automatiskt att säkerhetskopiera din hemsida 05.00 dagligen så du kan återställa hemsidan säkert när som helst. Du kommer ha säkerhetskopior från tre separata tillfällen: den specifika dagens morgon samt förra och förrförra söndagen. Säkerhetskopiorna finns tillgängliga i sektionen "Säkerhetskopior och återställning" via administrationen på ditt konto.

Automatisk säkerhetskopiering inkluderar allt hemsidans innehåll, inställningar på hemsidan, ifyllda formulär, medlemsregistreringar och beställningar tillgängliga då säkerhetskopian skapades. Automatisk säkerhetskopiering inkluderar inte innehåll från e-postadresser skapade för din domän.

Du kan pausa och återuppta automatisk säkerhetskopiering när som helst.

Automatisk säkerhetskopiering brukar en del av det lagringsutrymmet du har tillgängligt för din Premiumtjänst. Automatiska säkerhetskopior skapas därför endast så länge din Premiumtjänst är aktiv och ditt lagringsutrymme har plats.

Om lagringsutrymmet tar slut stoppas den automatiska säkerhetskopieringen och du mottar ett email. Om systemet inte kan skapa en säkerhetskopia flera dagar i följd pausas funktionen och du mottar återigen ett email.

Om ditt lagringsutrymme tar slut kan du radera oönskade säkerhetskopior eller uppgradera till en Premiumtjänst med mer lagringsutrymme tillgängligt.

Om ditt lagringsutrymme tar slut och du har Premium Pro, vänligen kontakta vår kundtjänst som kan hjälpa dig baserat på dina individuella behov.

Du kan återställa hemsida när som helst du behöver. Kolla på vår Användarguide för att se hur. Återställning av din hemsida är en oåterkallelig process, och Webnode är inte ansvariga för eventuell förlust av senare skapat innehåll. Vi rekommenderar att du kontrollerar all relevant data (beställningar, formulär med mera) innan du återställer en säkerhetskopia.