Ako presunúť alebo skopírovať sekciu


V tomto návode sa dozviete, ako môžete kopírovať alebo presúvať časti na stránke.

TIP: V rámci editora sa rozlišuje medzi sekciami a obsahovými blokmi. Pod sekciami rozumieme väčšiu časť stránky. Ich nastavenia sa ovládajú pomocou ozubeného kolieska v pravej časti stránky. Obsahové bloky sú menšie časti stránky (napr. len formulár alebo text), ktorých nastavenia sa ovládajú tlačidlom "tri bodky" umiestneným priamo na bloku obsahu. Jedna sekcia môže obsahovať viacero obsahových blokov. Ak chcete presúvať len obsahové bloky, môžete postupovať podľa pokynov v časti Ako presunúť alebo skopírovať obsahový blok.

1. Pre vybranú sekciu kliknite na ozubené koleso.


2. Pomocou prvého tlačidla (šípky nahor a nadol) môžete presunúť časť stránky nahor alebo nadol.

3. Pomocou druhého tlačidla (ikona kopírovania - dva obdĺžniky nad sebou) skopírujete alebo presuniete časť.

4. Pri kopírovaní sa sekcia duplikuje priamo pod pôvodnú sekciu.

5. Pri presune sa zobrazí nasledujúce okno. Tu vyberte stránku, na ktorú sa sekcia presunie. Výberom položky Ponechať sekciu na tejto stránke sa sekcia zároveň skopíruje.

6. Môžete tiež vybrať viacero stránok, na ktoré sa má sekcia presunúť alebo skopírovať.

TIP: Sekcie môžete kopírovať na klasické webové stránky, ale aj do produktov alebo článkov na blogu.


Bola táto odpoveď užitočná? Áno Nie

Send feedback
Je nám ľúto, že sme vám nemohli pomôcť. Pomôžte nám vylepšiť tento článok svojou spätnou väzbou.