Podmienky automatického zálohovania stránok

Webnode poskytuje Automatické zálohovanie stránok ako platenú službu, ktorú je možné zakúpiť spoločne s ktorýmkoľvek balíčkom prémiových služieb.

Po jej zakúpení vám každý deň o 5:00 automaticky vytvoríme zálohu, z ktorej môžete stránky kedykoľvek bezpečne obnoviť do pôvodnej podoby. K dispozícii budete mať zálohy z troch rôznych dní, z aktuálneho rána, z predchádzajúcej nedele a nedele pred dvomi týždňami. Tieto zálohy budú dostupné v sekcii “Zálohovanie a obnova dát” v administrácii konkrétneho projektu.

Automatické zálohy zahrňujú všetky nastavenia a obsah stránok, dáta z formulárov, registráciu používateľov na stránkach a objednávky dostupné k dátumu a času vytvorenia zálohy. Automatické zálohy nezahrňujú obsah e-mailových účtov vytvorených na vlastnej doméne.

Automatické zálohovanie je možné kedykoľvek prerušiť a znovu zapnúť.

Obsah automatických záloh sa nezapočítava do priestoru na disku, ktorý je k dispozícii v rámci jednotlivých balíčkov. Automatické zálohovanie preto funguje nezávisle na dostupnom priestore na disku.

Ak nebude na disku dostupný priestor, automatická záloha neprebehne a vy obdržíte e-mailové upozornenie. Ak systém nebude môcť zálohu vytvoriť počas siedmich po sebe idúcich dní, službu vám prerušíme, a opäť pošleme e-mailové upozornenie.

Akonáhle vyčerpáte dostupný priestor na disku, môžete nepotrebné zálohy zmazať, alebo zakúpiť vyšší balíček služieb, kde budete mať k dispozícii viac priestoru.

Ak vyčerpáte priestor na disku dostupný v rámci balíčku Profi, kontaktujte prosím našu zákaznícku podporu. Tá vám ponúkne individuálne riešenie v závislosti na vašich potrebách.

Web môžete zo zálohy obnoviť kedykoľvek to budete potrebovať. Podrobný návod, ako na to, nájdete v našej Nápovede. Obnova zo zálohy je nezvratný proces a Webnode nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadnú stratu novších dát. Odporúčame preto pred vytvorením zálohy skontrolovať všetky dôležité dáta (novšie objednávky, dáta z formulárov a ďalšie).