Pravidlá registrácie domén

Webnode poskytuje registráciu domén ako platenú službu (pozri odstavec 4 Zmluvných podmienok). Na tejto stránke nájdete pravidlá a zásady, ktoré sa vzťahujú na registráciu domén, a tiež práva a povinnosti registrovaných držiteľov domén.

Registrovaným držiteľom domény sa stanete zakúpením doménového mena od Webnode. Registrovaná doména je spojená s projektom na Webnode. Nie je možné stať sa registrovaným držiteľom domény bez používateľského účtu na Webnode a bez aspoň jedného aktívneho projektu na Webnode (osobný, firemný web alebo e-shop).

Sťažnosti na zaregistrovanú doménu

Stažnosti na zaregistrovanú doménu a taktiež akákoľvek správa o zneužití môže a mala by byť hlásená Webnode tak, ako je popísané na stránke https://www.webnode.sk/kontakt/ v sekcii "Nahlásenie nevhodného obsahu". O prijatí správy budete informovaný.

Prijaté sťažnosti budú riešené naším špeciálnym tímom, ktorý sa takýmto sťažnostiam venuje. Ak to bude možné, obdržíte odpoveď v slovenčine / češtine. Oficiálnym jazykom je však angličtina.

Po prijatí sťažnosti alebo nahlásení nevhodného obsahu Webnode preverí obsah sťažnosti. Ak bude sťažnosť oprávnená, Webnode kontaktuje majiteľa domény (registrovaného držiteľa domény) a požiada ho o vyriešenie vzniknutej situácie. V prípade závažného porušenia Zmluvných podmienok môže Webnode doménu okamžite deaktivovať.

V prípade, že sťažnosť bude vyhodnotená ako neoprávnená alebo Webnode nebude môcť sťažnosť vyhodnotiť, nebudú vykonané žiadne kroky proti doméne alebo jej majiteľovi.

V oboch prípadoch budete e-mailom informovaný o riešení sťažnosti alebo nahlásení nevhodného obsahu. V prípade, že Webnode nebude môcť sťažnosť vyhodnotiť alebo sťažnosť bude zamietnutá, obdržíte vysvetlenie a tiež kontakt na zodpovedné osoby v danej záležitosti.

Doplňujúce informácie pre registrovaných držiteľov domén

Práva a povinnosti registrovaných držiteľov domén sú definované organizáciou ICANN a sú uvedené na ich stránke Registrants' Benefits and Responsibilities.

Viac informácií o roli registrátora, doménových menách a obnovení domén je dostupných na stránke Registrant Educational Materials.

"The Registrant Rights and Responsibilities Under the 2009 Registrar Accreditation Agreement" (Práva a povinnosti registrátora) sú tiež uvedené na stránke organizácie ICANN.

Pravidlá obnovenia a predlžovania domén

V deň expirácie domény je doména automaticky deaktivovaná a odstránená z vášho účtu vo Webnode. Dátum expirácie domény je uvedený v administrácii toho projektu vo Webnode, s ktorým je doména spojená. Pred expiráciou domény obdržíte upozornenie na blížiacu se expiráciu domény e-mailom, a to 45, 30, 14, 7, 3 a 1 deň pred dátumom expirácie. V prípade nepredĺženia domény budete o zmazaní domény informovaný taktiež e-mailom.

V závislosti na type domény najvyššieho rádu TLD ("top level domain") je možné požiadať o obnovenie domény po jej expirácii počas ochrannej lehoty - tzv. karantény. Dĺžka tejto karantény závisí na type domény a pre niektoré domény nie je k dispozícii. Obnovenie domény počas tejto lehoty je spojené s mimoriadnym poplatkom. V prípade generických domén (gTLD - generic top level domain - napr. .com, .net, .org) je poplatok za obnovenie 100 EUR (alebo 150 USD / 2499 Kč). Ceny za obnovene iných typov domén sa môžu líšiť, začínajú však na sume 100 EUR (alebo 150 USD / 2499 Kč).

Registrácia so skrytím údajov

Webnode ponúka tzv. skrytú registráciu domén. Táto služba je ponúkaná počas procesu zakúpenia novej domény. Ak sa pre túto službu rozhodnete, tak Webnode zaistí, že vaše osobné údaje nebudú verejne dostupné. Aj naďalej však zostanete vlastníkom domény.

Skrytá registrácia je poskytovaná spoločnosťou "Anonymouse Domains s.r.o.". Zakúpením tejto služby súhlasíte s ich Zmluvnými podmienkami (dostupnými na stránke https://www.anonymousedomains.com/service-agreement-cz).

Táto služba je dostupná len pre vybrané typy domén.

Povinnosti zákazníka

Zákazník má dodržať RAA 2013, ktoré boli poskytnuté spoločnosťou ICANN.