Contract de prelucrare a datelor


Între Webnode ca și persoană împuternicită de operator și Utilizator ca și operator în conformitate cu articolul 28 al GDPR.

Subiectul prelucrării: Vom prelucra datele pe care le stocați pe server-ele noastre. Aceste date pot include date personale ale persoanelor care vizitează site-uri create de dvs. cu Webnode conform regulilor din acest Contract.

Timpul de prelucrare: Webnode procesează date cu caracter personal pe durata contractului până când utilizatorul își anulează contul și ulterior pe durata necesară asigurării siguranței serviciilor și împlinirii obligațiilor ce reies din reglementările legale speciale. Ulterior toate datele salvate ale utilizatorilor sunt șterse.

Natura și scopul prelucrării: Scopul prelucrării este de a îndeplini obligațiile din Contract, în particular furnizarea de spațiu de stocare cu scopul de a stoca datele utilizatorilor via Webnode.

Tipul și categoria de date cu caracter personal prelucrate: Prelucrăm datele cu caracter personal pe care le stocați pe serverele noastre.

Responsabilitățile noastre ca și persoană împuternicită de operator cu privire la datele cu caracter personal:

Ne obligăm să:

a) Prelucrăm date cu caracter personal doar pe baza instrucțiunilor documentate ale utilizatorului;

b) Asigurăm că personalul nostru autorizat care este în contact cu datele cu caracter personal se angajează să păstreze confidențialitatea datelor;

c) Luăm măsuri de siguranță tehnice și organizatorile pentru a asigura un nivel de securitate corespunzător cu riscul implicat. Când evaluăm nivelul corespunzător de securitate, luăm în considerare în special riscul asociat cu prelucrarea, distrugerea accidentală sau ilegală, pierderea, alterarea, divulgarea neautorizată sau accesul la date cu caracter personal transferate, stocate sau prelucrate în orice alt fel. Securitatea datelor tehnice este descrisă în Politica de confidențialitate;

d) Luăm în considerare natura prelucrării și să asistăm Utilizatorul prin măsuri tehnice și organizatorice corespunzătoare pentru îndeplinirea obligațiilor Utilizatorului de a răspunde cererilor de exercitare a drepturilor persoanelor vizate așa cum sunt ele specificate de Capitolul III din GDPR (Drepturile persoanei vizate);

e) Asistăm Utilizatorul în conformarea cu obligațiile din Articolul 32 până la 36 din GDPR (Securitatea datelor cu caracter personal) luând în considerare natura prelucrării informației disponibile Webnode;

f) Raportăm Utilizatorului orice încălcare a datelor cu caracter personal fără întârzieri nejustificate;

g) Oferim Utilizatorului toată informația necesară pentru a demonstra că obligațiile de mai sus au fost îndeplinite și permite Utilizatorului să verifice respectarea obligațiilor de mai sus. Toată informația despre prelucrarea datelor cu caracter personal de către Webnode este cuprinsă în Politica de confidențialitate.

Alte persoane împuternicite de operator: Utilizatorul este de acord că Webnode va implica și alte persoane împuternicite de operator în prelucrarea datelor cu caracter personal pe care le stocați pe serverele noastre. Această listă de persoane împuternicite de operator este menționată în Politica de confidențialitate.