Individuelle skjemafelt


I denne artikkelen lærer du om individuelle skjemafelt i et kontaktskjema. Du kan legge til  flere skjemafelt  – det totale antallet felt er avhengig av typen nettside du bruker - gratis nettside eller en med Premium tjeneste. I gratis versjon og Limited Premium er antall felt begrenset til 5. Med Premium Mini eller høyere Premium-pakkene er antallet felt ubegrenset.

Etter at du har satt inn skjemaet, klikker du på plussknappen for å legge til nye skjemafelt.Alle felttyper kan settes som obligatoriske. Hvis feltet er obligatorisk, må avsender fylle det ut før skjemaet kan sendes inn. Denne innstillingen kan slås på med Egenskaper-knappen i det feltet.Felttyper


Kort tekst
Brukeren kan skrive inn en kort tekst i dette feltet, for eksempel avsenderens navn eller adresse. Feltetiketten kan tilpasses.


Lang tekst
Brukeren kan skrive inn lang tekst i dette feltet, for eksempel en beskrivelse av en forespørsel eller en melding fra avsender. Feltetiketten kan tilpasses.


Ett svar
Dette feltet brukes til å velge ett av flere alternativer, for eksempel når du velger en av tjenestene du tilbyr.

Du kan fritt redigere, slette eller legge til flere individuelle alternativer.


Flere svar
Med dette feltet kan avsender krysse av for ett eller flere alternativer, for eksempel ved valg av en kombinasjon av tjenester du tilbyr.


Du kan fritt redigere, slette eller legge til flere individuelle alternativer.


Gardinmeny
Dette feltet inneholder et rullbart utvalg av alternativer, hvorav brukeren kun kan velge ett. Dette feltet fungerer som et enkelt svarfelt for å velge en av tjenestene du tilbyr.


Klikk på knappen Rediger alternativer for å angi alternativene. Hvert alternativ tilsvarer én linje i vinduet.


E-post
I dette feltet kan avsenderen skrive inn sin e-postadresse. Linken legges automatisk inn her. Sending av feltet er betinget av riktig format på e-postadressen - det må inneholde et e-postbrukernavn og en domeneendelse som .com, .no.


Filopplasting
Dette feltet lar avsenderen laste opp sin egen fil. Alle vanlige formater, med en maksimal størrelse på 4 MB, kan lastes opp her. Grensen for alle filer som sendes inn samtidig via ett skjema er 7,5 MB. Denne felttypen kan bare brukes med en Mini, Standard, Proff eller Business Premium tjeneste.


Teksten til etiketten og Velg fil-knappen kan tilpasses.


Dato
Her kan avsender sette en dato. Den kan skrives inn eller kalenderen kan brukes til valg. Dette feltet er nyttig hvis du trenger en bestemt dato fra avsenderen, og det kan forhindre at datoen skrives inn feil eller i et ukonvensjonelt format.

Slik ser datofeltet ut når det publiseres:


Telefon
Dette feltet er kun for tall. Hvis avsender legger inn bokstaver, kan ikke skjemaet sendes inn. I tillegg til et telefonnummer kan denne typen felt brukes for andre typer numeriske data.


Tall
Denne felttypen er også beregnet på tall. Bokstaver eller spesialtegn kan ikke skrives inn her. Avsenderen kan også bruke pilen til å velge et tall med kun musen.

Slik ser Nummer-feltet ut når det publiseres:


Samtykke
Denne typen felt er spesielt ment for brukersamtykke til behandling av personopplysninger. Bare én avmerkingsboks kan settes inn her. Teksten kan skrives med fet eller kursiv, og det kan settes inn en lenke (for eksempel til en side med et dokument om personvern).


For å angi formatet eller sette inn en lenke, klikk på Rediger tekst-knappen.


Du kan slette individuelle felt ved å klikke på søppelbøtteknappen.


OBS: For å slette et felt må du klikke på søppelbøtta direkte i det gitte feltet, ikke i skjemaet som helhet, ellers kan hele skjemaet bli slettet.


TIPS: Når en besøkende fyller ut et kontaktskjema på nettstedet ditt, sendes et varsel til mottakerens e-postadresse du oppga for skjemaet. Denne enkle varslingen sendes fra nettsiden gratis. For å se hele meldingen må du logge inn på nettsiden din med en eier- eller administratorkonto. For å kunne se hele innholdet i skjemaet i e-posten din, uten å måtte logge inn på nettsiden din, må du kjøpe en Premium tjeneste.


Slik ser gratisvarslingen ut:


Slik ser varselet ut hvis du har en Premium tjeneste:
v


Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Vi beklager at denne ikke var nyttig for deg. Hjelp oss å forbedre denne artikkelen ved å gi oss din tilbakemelding.