Kontrakt for databehandling


Kontrakten mellom Webnode som en behandler og Brukere som kontrollører i samsvar med artikkel 28 av personvernforordningen.

Hva som skal behandles: Vi behandler informasjonen som du lagrer på våre servere. Dette kan inneholde personlig informasjon av personer som besøker nettsider du lager hos Webnode i samsvar med reglene i denne Kontrakten.

Behandlingstid: Webnode behandler personlig informasjon så lenge det er en kontrakt med Brukeren, helt til Brukeren sletter kontoen sin, og videre i ettertid så lenge det er nødvendig for å sikre sikkerheten til tjenesten og for å fullføre pliktene som kommer fra spesielle juridiske regulasjoner. Etter dette er all lagret informasjon slettet.

Grunnen til behandling: Grunnen til behandlingen er for å gjennomføre pliktene i Kontrakten, spesielt angående levering av lagringsplass som er til lagring av brukerinformasjon via Webnode.

Type og kategori av behandlet personlig informasjon: Vi behandler personlig informasjon du lagrer på våre servere.

Vårt ansvar som behandler av personlig informasjon: Vi forplikter oss til å:

a) Behandle personlig informasjon kun basert på brukerens dokumenterte instruksjoner;

b) Sikre av vårt autoriserte personell som er i kontakt med personlig informasjon har forpliktet seg til konfidensialitet;

c) Bruke passende tekniske og organisatoriske sikringstiltak for å sikre et sikkerhetsnivå som er passende for risikoen som er involvert. Når vi vurderer det passende nivået for sikkerhet, så tar vi særlig i betraktning risikoene involvert i behandling, ulovlig eller uheldig ødeleggelse, tap, forandring, uautorisert avsløring, eller tilgang til overført, lagret eller på annet vis behandlet personlig informasjon. Teknisk datasikkerhet er beskrevet i Personvernet;

d) Ta hensyn til prosessens art og å hjelpe Brukeren gjennom passende tekniske og organisatoriske tiltak for å oppfylle Brukerens forpliktelse til å svare på forespørsler om utøvelse av rettighetene til den registrerte som er satt i kapittel III i personvernforordningen (Registrertes rettigheter);

e) Hjelpe Brukeren å tilrettelegge seg til forpliktelsene under Artikkel 32 til 36 i personvernforordningen (Personvern av personlig informasjon), og ta hensyn til prosessens art om informasjonen som er tilgjengelig til Webnode;

f) Rapportere til Brukeren dersom det har vært sikkerhetsbrudd av personlig informasjon så raskt som mulig;

g) Gi all informasjon som er nødvendig til Brukeren for å demonstrere at forpliktelsene over har blitt møtt, og lar Brukeren kontrollere overholdelse av ovennevnte forpliktelser. All informasjon om behandling av personlig informasjon av Webnode er skrevet om i Personvernet.

Andre behandlere: Brukeren godkjenner at Webnode vil inkludere andre behandlere for behandlingen av personlig informasjon du lagrer på våre servere. Listen over våre behandlere er skrevet om i Personvernet.