Vilkår for bruk av Webnode affiliate program

Ved å registrere deg som affiliate i Webnodes affiliateprogram («Programmet») godtar du å være bundet av følgende vilkår og betingelser («tjenestevilkår»).

Webnode er et nettbasert produkt/tjeneste som tilhører og støttes av «Webnode AG», et selskap med hovedkontor i Badenerstrasse 47, 8004 Zürich, Sveits.

Webnode forbeholder seg retten til å oppdatere og endre tjenestevilkårene fra tid til annen uten varsel. Eventuelle nye funksjoner som utvider eller forbedrer det nåværende Programmet, inkludert utgivelsen av nye verktøy og ressurser, skal være underlagt tjenestevilkårene. Fortsatt bruk av Programmet etter slike endringer skal utgjøre ditt samtykke til slike endringer. Du kan når som helst gå gjennom den nyeste versjonen av vilkårene for bruk her:

https://www.webnode.com/no/affiliate/

Brudd på noen av vilkårene nedenfor vil føre til at kontoen din avsluttes og at eventuelle utestående affiliateprovisjonsbetalinger som er opptjent under bruddet går tapt. Du samtykker i å bruke affiliateprogrammet på egen risiko.

Kontobetingelser

Du må være 18 år eller eldre for å være en del av dette programmet.

Du må være et menneske. Kontoer registrert av «bots» eller andre automatiserte metoder er ikke tillatt.

Du må oppgi ditt fulle navn, en gyldig e-postadresse og all annen informasjon som kreves for å fullføre registreringsprosessen.

Påloggingen din kan bare brukes av én person - det er ikke tillatt å dele én pålogging med flere personer. Du kan opprette separate innlogginger for så mange personer du vil.

Du er ansvarlig for å opprettholde sikkerheten til kontoen og passordet ditt. Webnode kan ikke og vil ikke være ansvarlig for tap eller skade som følge av at du ikke overholder denne sikkerhetsforpliktelsen.

Du er ansvarlig for alt innhold som legges ut og all aktivitet som skjer under din konto (selv når innhold legges ut av andre som har kontoer under din konto).

En person eller juridisk enhet kan ikke ha mer enn én konto.

Du kan ikke bruke affiliateprogrammet til ulovlige eller uautoriserte formål. Du må ikke, ved bruk av tjenesten, bryte noen lover i din jurisdiksjon (inkludert, men ikke begrenset til, opphavsrettslover).

Du kan ikke bruke Partnerprogrammet til å tjene penger på dine egne Webnode-produktkontoer.

Adressebekreftelse (PIN-kode)

For å beskytte sikkerheten til kontoer, krever Webnode at du bekrefter din faste adresse før vi kan sende deg betalinger. For å gjøre dette trenger vi opplysningene om din faste adresse sendt til e-postadressen affiliate@webnode.com. Deretter vil ditt personlige identifikasjonsnummer (PIN) bli sendt til din faste adresse. Deretter kan du sende PIN-koden til vår e-postadresse affiliate@webnode.com.

Lenker/grafikk på nettstedet ditt, i e-poster eller annen kommunikasjon

Når du har registrert deg for affiliateprogrammet, vil du få en unik affiliatekode. Du har lov til å plassere lenker, bannere eller annen grafikk som vi gir deg med affiliatekoden din, på nettstedet ditt, i e-poster eller i annen kommunikasjon. Vi vil gi deg retningslinjer, lenkestiler og grafisk illustrasjon som du kan bruke når du lenker til Webnode. Vi kan når som helst endre utformingen av grafikken uten varsel, men vi vil ikke endre dimensjonene på bildene uten varsel.

For å muliggjøre nøyaktig sporing, rapportering og opptjening av henvisningsgebyr, vil vi gi deg spesielle lenkeformater som skal brukes i alle lenker mellom nettstedet ditt og produktsidene. Du må sørge for at hver av koblingene mellom nettstedet ditt og produktsidene bruker slike spesielle koblingsformater på riktig måte. Lenker til produktsidene som plasseres på nettstedet ditt i henhold til denne avtalen, og som bruker slike spesielle lenkeformater på riktig måte, omtales som «Spesielle Lenker». Vi vil kun tjene henvisningshonorarer med hensyn til registreringer på et Webnode-produktnettsted som skjer direkte gjennom Spesielle Lenker; vi vil ikke være ansvarlige overfor deg med hensyn til eventuelle feil fra deg eller noen du henviser til å bruke Spesielle Lenker eller feilaktig skrive inn din affiliatekode, inkludert i den grad slike feil kan resultere i reduksjon av beløp som ellers ville blitt utbetalt til deg i henhold til denne avtalen.

Affiliate-lenker må peke til hjemmesiden til produktet som markedsføres. Dyplinker eller linker til andre sider inne på produktsiden vil ikke gi kreditt.

Henvisningsgebyrer/provisjoner og betaling

For at et produktsalg skal kvalifisere til å tjene et henvisningsgebyr, må kunden klikke seg gjennom en Spesiell Lenke fra nettstedet ditt, e-post eller annen kommunikasjon til et produktnettsted og registrere seg for produktet i løpet av den økten og de neste 90 dagene. Det er ingen spesifikk tidsramme for når kunden behøver å kjøpe sin første Premium pakke. Du vil tjene penger selv når en kunde kjøper et abonnement ett år etter registreringen.

Det finnes én type henvisningshonorar som kan opptjenes: Salgsprovisjoner

Salgsprovisjoner opptjenes når kunden har gjort sin første betaling for Premium Plan. Affiliates er ansvarlige for å betale skatt i sitt land for alle inntekter fra Webnode affiliate partnerskap.

Provisjonsstrukturen kan endres etter vårt skjønn. Vi vil varsle alle affiliates 15 dager før en endring i provisjonsstrukturen. Provisjoner opptjent under den tidligere strukturen vil bli utbetalt under den tidligere strukturen. Provisjoner opptjent under den nye strukturen vil bli utbetalt under den nye strukturen.

Vi betaler kun provisjon på lenker som automatisk spores og rapporteres av systemene våre. Vi betaler ikke provisjon hvis noen sier at de har registrert seg, eller hvis noen sier at de har oppgitt en henvisningskode som ikke spores av systemet vårt. Vi kan bare betale provisjon for forretninger som genereres gjennom riktig formaterte spesielle lenker som automatisk spores av systemene våre.

Vi forbeholder oss retten til å diskvalifisere provisjoner opptjent gjennom falske, ulovlige eller overdrevent aggressive, tvilsomme salgs- eller markedsføringsmetoder.

Utbetalingene begynner først når 3 eller flere kjøp av en Premium-pakke er gjort av Webnode-kunder som er henvist av deg, eller du har tjent mer enn $300 på kontoen din. Hvis din affiliatekonto aldri krysser $300-grensen, eller tjener mindre enn 3 kjøp av Premium-abonnementer gjort av Webnode-kunder som er henvist av deg, vil provisjonen din ikke bli realisert eller utbetalt. Vi er kun ansvarlige for å betale kontoer som har passert $300-grensen eller mottar 3 kjøp av Premium-pakker gjort av Webnode-kunder som er henvist av deg.

Betalinger via PayPal

Kommisjoner betales med PayPal og kun med PayPal. Vi kan ikke sende sjekker, kredittkort eller kontanter. Du må ha en PayPal-konto for å motta provisjon. Hvis du ikke har en PayPal-konto, kan du registrere deg for en når som helst, men du vil ikke få betalt før du har en.

Identifisering av deg selv som Webnode-affiliate

Du kan ikke sende ut noen pressemelding med hensyn til denne avtalen eller din deltakelse i programmet. En slik handling kan føre til at du avslutter programmet. I tillegg kan du ikke på noen måte gi en feilaktig fremstilling av eller pynte på forholdet mellom oss og deg, si at du utvikler produktene våre, si at du er en del av Webnode AG, eller uttrykke eller antyde noe forhold eller tilknytning mellom oss og deg eller noen annen person eller enhet, med unntak av det som uttrykkelig er tillatt i denne avtalen (inkludert ved å uttrykke eller antyde at vi støtter, sponser, støtter eller bidrar med penger til veldedighet eller andre formål).

Du kan ikke kjøpe produkter gjennom dine tilknyttede lenker til eget bruk. Slike kjøp kan resultere (etter vårt eget skjønn) i tilbakeholdelse av henvisningshonorar og/eller oppsigelse av denne avtalen.

Utbetalingsplan

Så lenge dine nåværende affiliateinntekter er over $300 og/eller 3 eller flere kjøp av Premium-pakker er gjort av Webnode-kunder som er henvist av deg, vil du bli betalt omtrent hver 45. dag. Hvis du ikke har tjent $300 siden forrige utbetaling, eller du har tjent 2 eller færre kjøp av Premium-abonnementer gjort av Webnode-kunder som er henvist av deg, betaler vi deg omtrent 45 dager etter at du har passert terskelen. Betalinger gjøres kun via PayPal.

Kundedefinisjon

Kunder som kjøper produkter gjennom dette programmet, vil bli ansett som våre kunder. Følgelig vil alle våre regler, retningslinjer og driftsprosedyrer vedrørende kundebestillinger, kundeservice og produktsalg gjelde for disse kundene. Vi kan når som helst endre våre retningslinjer og driftsprosedyrer. For eksempel vil vi bestemme prisene som skal belastes for produkter som selges under dette programmet, i samsvar med våre egne retningslinjer for prissetting. Produktpriser og tilgjengelighet kan variere fra tid til annen. Fordi prisendringer kan påvirke produkter som du har oppført på nettstedet ditt, bør du ikke vise produktpriser på nettstedet ditt. Vi vil gjøre kommersielt rimelige anstrengelser for å presentere nøyaktig informasjon, men vi kan ikke garantere tilgjengeligheten eller prisen på et bestemt produkt.

Ditt ansvar

Du er eneansvarlig for utvikling, drift og vedlikehold av nettstedet ditt og for alt materiale som vises på nettstedet ditt. Du er for eksempel eneansvarlig for:

  • Den tekniske bruken av din nettside og alt av relatert utstyr
  • Sikre at fremvisningen av Spesielle Lenker på siden din ikke motstrider noen betingelser mellom deg og andre tredjeparter (inkludert uten begrensning betingelser som som angår deg fra en tredjepart som er ansvarlig for ditt nettsted)
  • Nøyaktighet, sannhet og hensiktsmessigheten av materialet som er lagt ut på din side (inkludert, blandt annet, alle Produktrelaterte materialer og den informasjonen du inkluderer med og assosierer med Spesielle Lenker
  • Sikre at materiale som legges ut på nettstedet ditt ikke går utover eller krenker rettighetene til noen tredjepart (inkludert for eksempel opphavsrett, varemerker, personvern eller andre personlige eller eiendomsrettigheter)
  • Sikre at materiale som legges ut på nettstedet ditt ikke er injurierende eller på annen måte ulovlig
  • Sikre at nettstedet ditt nøyaktig og tilstrekkelig avslører, enten gjennom en personvernpolicy eller på annen måte, hvordan du samler inn, bruker, lagrer og har innsikt i data samlet inn fra besøkende, inkludert, der det er aktuelt, at tredjeparter (inkludert annonsører) kan vise innhold og/eller annonser og samle inn informasjon direkte fra besøkende og kan plassere eller gjenkjenne informasjonskapsler på besøkendes nettlesere.

Overholdelse av lover

Som en betingelse for din deltakelse i programmet, samtykker du i at mens du er en programdeltaker, vil du overholde alle lover, forordninger, regler, forskrifter, pålegg, lisenser, tillatelser, dommer, avgjørelser eller andre krav fra enhver myndighet som har jurisdiksjon over deg, enten disse lovene osv. nå er i kraft eller senere trer i kraft i løpet av tiden du er en programdeltaker. Uten å begrense den foregående forpliktelsen, samtykker du i at du som en betingelse for din deltakelse i programmet vil overholde alle gjeldende lover (føderale, statlige eller andre) som regulerer e-postmarkedsføring, inkludert, uten begrensning, CAN-SPAM Act fra 2003 og alle andre antispamlover.

Varigheten av avtalen og programmet

Varigheten av denne Avtalen begynner når vi godtar din programsøknad, og opphører når den sies opp av en av partene. Enten du eller vi kan si opp denne Avtalen når som helst, med eller uten grunn, ved å gi den andre parten skriftlig varsel om oppsigelse. Ved oppsigelse av denne avtalen, uansett årsak, skal du umiddelbart slutte å bruke og fjerne alle koblinger til produktsider, alle våre varemerker, varekjennetegn og logoer og alt annet materiale som er levert av eller på vegne av oss til deg i henhold til denne avtalen eller i forbindelse med programmet, fra nettstedet ditt. Webnode forbeholder seg retten til å avslutte programmet når som helst. Ved avslutning av programmet vil Webnode betale eventuelle utestående inntekter som er påløpt over $300.

Avsigelse

Webnode har, etter eget skjønn, rett til å suspendere eller avslutte kontoen din og nekte all nåværende eller fremtidig bruk av programmet, eller andre Webnode-tjenester, av hvilken som helst grunn og når som helst. En slik avslutning av tjenesten vil resultere i deaktivering eller sletting av kontoen din eller din tilgang til kontoen din, og inndragning og tilbakelevering av alle potensielle eller fremtidige provisjoner på kontoen din hvis de ble opptjent gjennom bedragerske, ulovlige eller overdrevent aggressive, tvilsomme salgs- eller markedsføringsmetoder. Webnode forbeholder seg retten til å nekte tjenester til hvem som helst, uansett grunn og når som helst.

Forpliktelser fra avtalepartens side

Kontraktsparten er innforstått med at Webnode ikke vil samarbeide med en kontraktspart som bruker et domene eller underdomene som til forveksling ligner på «Webnode» eller andre beskyttede varemerker og/eller navnerettigheter som tilhører Webnode eller dets tilknyttede selskaper.

Kontraktsparten skal ta hensyn til Webnodes varemerker og navnerettigheter ved gjennomføring av «paid search»-kampanjer for å forbedre sin rangering i søkemotorer. Avtaleparten forplikter seg til ikke å bruke søkeord som ligner på «Webnode» eller andre beskyttede varemerker og/eller navnerettigheter som tilhører Webnode, inkludert, men ikke begrenset til, «webnode»: «webnode», «web-node», «web node»

Hvis Webnode etter eget skjønn fastslår at avtaleparten har deltatt i noen form for spamming eller annonserer Webnodes tjenester på noen annen uautorisert måte, kan Webnode (uten å begrense andre rettigheter eller rettsmidler som er tilgjengelige for Webnode) holde tilbake provisjon som ellers skal betales til avtaleparten i henhold til denne avtalen og/eller si opp denne avtalen med umiddelbar virkning etter varsel når som helst i løpet av denne kontraktens løpetid.

Begrensninger i erstatningsansvar.

Vi er ikke ansvarlige for indirekte, spesielle eller følgeskader (eller tap av inntekter, fortjeneste eller data) som oppstår i forbindelse med denne Avtalen eller Programmet, selv om vi har blitt informert om muligheten for slike skader. Videre vil vårt samlede ansvar som oppstår i forbindelse med denne Avtalen og Programmet ikke overstige de totale henvisningsgebyrene som er betalt eller skal betales til deg i henhold til denne Avtalen.

Fraskrivelser

Vi gir ingen uttrykkelige eller underforståtte garantier eller representasjoner med hensyn til programmet eller noen produkter som selges gjennom programmet (inkludert, uten begrensning, garantier for egnethet, salgbarhet, ikke-krenkelse eller underforståtte garantier som oppstår som følge av ytelse, handel eller handelsbruk). I tillegg gir vi ingen garanti for at driften av produktsidene vil være uavbrutt eller feilfri, og vi vil ikke være ansvarlige for konsekvensene av eventuelle avbrudd eller feil.

Uavhengig undersøkelse

Du erkjenner at du har lest denne avtalen og godtar alle vilkårene og betingelsene i den. DU ER INNFORSTÅTT MED AT VI NÅR SOM HELST (DIREKTE ELLER INDIREKTE) KAN BE OM KUNDEHENVISNINGER PÅ VILKÅR SOM KAN AVVIKE FRA VILKÅRENE I DENNE AVTALEN, ELLER DRIVE NETTSTEDER SOM LIGNER PÅ ELLER KONKURRERER MED DITT NETTSTED. DU HAR UAVHENGIG VURDERT ØNSKELIGHETEN AV Å DELTA I PROGRAMMET OG STOLER IKKE PÅ NOEN REPRESENTASJON, GARANTI ELLER UTTALELSE ANNET ENN DET SOM ER ANGITT I DENNE AVTALEN.

Megling

Enhver tvist som på noen måte er relatert til denne Avtalen (inkludert ethvert faktisk eller påstått brudd på denne), enhver transaksjon eller aktivitet i henhold til denne Avtalen eller ditt forhold til oss eller noen av våre tilknyttede selskaper, skal underlegges konfidensiell voldgift i Brno, Tsjekkia, bortsett fra at i den grad du på noen måte har krenket eller truet med å krenke våre immaterielle rettigheter, kan vi søke forføyning eller annen passende lettelse i en hvilken som helst statlig eller føderal domstol i Tsjekkia (og du samtykker til ikke-eksklusiv jurisdiksjon og verneting i slike domstoler) eller en hvilken som helst annen domstol med kompetanse. Voldgiftsdommerens avgjørelse skal være bindende og kan innføres som en dom i enhver domstol med kompetent jurisdiksjon. I den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov, skal ingen voldgift i henhold til denne Avtalen kombineres med en voldgift som involverer noen annen part som er underlagt denne Avtalen, enten det er gjennom gruppevoldgift eller på annen måte.

Andre bestemmelser

Denne Avtalen skal være underlagt lovene i EU og Tsjekkia, uten henvisning til regler for lovvalg. Du kan ikke overdra denne Avtalen, verken i kraft av loven eller på annen måte, uten vårt skriftlige forhåndssamtykke. Med forbehold om denne begrensningen vil denne Avtalen være bindende for, komme partene og deres respektive etterfølgere og overdragere til gode og kunne håndheves overfor dem. Vår unnlatelse av å håndheve din strenge oppfyllelse av en bestemmelse i denne avtalen vil ikke utgjøre et frafall av vår rett til senere å håndheve en slik bestemmelse eller noen annen bestemmelse i denne avtalen.

Hvis Webnode unnlater å utøve eller håndheve en rettighet eller bestemmelse i tjenestevilkårene, skal dette ikke utgjøre et frafall av en slik rettighet eller bestemmelse. Tjenestevilkårene utgjør hele avtalen mellom deg og Webnode og regulerer din bruk av tjenesten, og erstatter alle tidligere avtaler mellom deg og Webnode (inkludert, men ikke begrenset til, alle tidligere versjoner av tjenestevilkårene).