Gegevensverwerkingsovereenkomst


tussen Webnode als een verwerker en de Gebruiker als een verwerkingsverantwoordelijke in overeenstemming met artikel 28 uit de AVG.

Het onderwerp van verwerking: Wij zullen de gegevens, die u op onze servers bewaart, verwerken. Dit kunnen de persoonsgegevens zijn van mensen die de websites die u met Webnode hebt gemaakt, bezoeken, volgens de regels in dit Contract.

Verwerkingstijd: Webnode verwerkt persoonsgegevens voor de duur van het contract totdat de Gebruiker zijn account annuleert en vervolgens gedurende de tijd die nodig is om de veiligheid van de diensten en de naleving van de verplichtingen die voortvloeien uit speciale wettelijke voorschriften te waarborgen. Vervolgens worden alle opgeslagen gebruikersgegevens verwijderd.

Aard en doel van de verwerking: Het doel van de verwerking is om aan de verplichtingen van het Contract te voldoen, met name het voorzien van opslagruimte met als doel om gebruikersgegevens op te slaan via Webnode.

Type en categorie van verwerkte persoonsgegevens: Wij verwerken persoonsgegevens die u op onze servers bewaart.

Onze verantwoordelijkheden als verwerker van persoonsgegevens: We verbinden ons ertoe om:

a) Persoonsgegevens te verwerken op basis van de gedocumenteerde instructies van de Gebruiker;

b) Ervoor te zorgen dat ons geautoriseerd personeel dat in contact staat met persoonsgegevens toegewijd is aan de vertrouwelijkheid ervan;

c) Passende technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen om te zorgen voor een beveiligingsniveau dat is afgestemd op het betrokken risico. Bij het beoordelen van een passend beveiligingsniveau houden we in het bijzonder rekening met de risico’s die verbonden zijn aan de verwerking, accidentele of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking van, of toegang tot overgedragen, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens. De technische gegevensbeveiliging wordt beschreven in het Privacybeleid;

d) Rekening te houden met de aard van de verwerking en om de Gebruiker bij te staan door middel van passende technische en organisatorische maatregelen bij het voldoen aan de verplichting van de Gebruiker om te reageren op verzoeken om de rechten van de betrokkenen uit te oefenen zoals uiteengezet in Hoofdstuk III van de AVG (Rechten van de betrokkene);

e) De Gebruiker te helpen bij het naleven van de verplichtingen op grond van de artikelen 32 tot en met 36 van de AVG (Privacy van Persoonsgegevens), rekening houden met de aard van de verwerking van de informatie die beschikbaar is voor Webnode;

f) De Gebruiker elke inbreuk in de persoonsgegevens, zonder onnodige vertraging te melden;

g) De Gebruiker alle informatie die nodig is om aan te tonen dat aan de bovenstaande verplichtingen is voldaan te geven en om de Gebruiker toe te laten om de naleving van de bovenstaande verplichtingen na te gaan. Alle informatie over de verwerking van persoonsgegevens wordt vermeld in het Privacybeleid.

Andere verwerkers: De Gebruiker gaat ermee akkoord dat Webnode andere verwerkers zal betrekken bij de verwerking van persoonsgegevens die u op onze servers bewaart. De lijst met verwerkers staat vermeld in het Privacybeleid .