Domeinnamen beleid

Webnode biedt de registratie van een domeinnaam aan als een betaalde dienst (beschreven in paragraaf 4 van de Algemene Voorwaarden). Op deze pagina kunt u de regels en het beleid met betrekking tot de registratie van domeinnamen vinden en ook de rechten en plichten van de houders van geregistreerde domeinnamen.

U wordt een houder van een geregistreerde domein door een domeinnaamregistratie-dienst aan te kopen van Webnode. De geregistreerde domeinnaam is geassocieerd met een Webnode project. Het is niet mogelijk om een houder van een geregistreerde domein te worden zonder een Webnode account en minstens één actieve Webnode project (persoonlijke-, business-, of e-commerce website).

Klachten over een geregistreerde domeinnaam

Klachten over een geregistreerde domeinnaam, alsook misbruik, kunnen en dienen gerapporteerd te worden aan Webnode zoals beschreven op de pagina https://www.webnode.nl/contact/ in het deel "Rapporteer misbruik". U zult een bevestiging over de ontvangst aankrijgen.

Ontvangen klachten zullen worden afgehandeld door het anti-misbruik team van Webnode en indien mogelijk zult u een antwoord krijgen in uw taal. Echter, de standaardtaal voor communicatie is Engels.

Na het ontvangen van een klacht of misbruikrapport zal Webnode de inhoud van de klacht evalueren. Als de klacht gegrond is, zal Webnode contact opnemen met de eigenaar van het domein (houder van het geregistreerde domein) en hem vragen om het probleem op te lossen. In gevallen van ernstige schending van de Algemene Voorwaarden kan Webnode het domein onmiddelijk uitschakelen.

In het geval dat Webnode de klacht als ongegrond beschouwt of als Webnode de klacht niet kan evalueren, zullen er geen acties worden ondernomen tegen de domeinnaam of de eigenaar daarvan.

In beide gevallen zult u via email op de hoogte worden gesteld over de oplossing van de klacht of het misbruikrapport. In het geval dat Webnode de klacht niet kan evalueren of de klacht zal worden afgewezen, zal u daar een toelichting over ontvangen (indien van toepassing) en ook een verwijzing naar de bevoegde partijen in het specifieke probleem.

Aanvullende informatie voor houders van geregistreerde domeinnamen

De rechten en verantwoordelijkheden van houders van geregistreerde domeinnamen worden bepaald door de ICANN en zijn vermeld op hun Registrants' Benefits and Responsibilities pagina.

Meer informatie over de rol van de registrar, domeinnamen en domein hernieuwingen is beschikbaar bij de ICANN Registrant pagina over Educational Materials.

De Rechten en Verantwoordelijkheden van de Registrant zoals bepaald onder de 2009 Registrar Accreditation Agreement zijn ook vermeld op de ICANN website.

Domein beleid over hernieuwing en verwijdering

Wanneer de verloopdatum wordt bereikt, wordt een domeinnaam automatisch uitgeschakeld en verwijderd uit uw Webnode account. De verloopdatum van het domein wordt vermeld op de administratiepagina van het Webnode project waaraan het domein is gekoppeld. U zult 45, 30, 14, 7, 3 en 1 dag(en) vóór de verloopdatum van de domeinnaam, van ons email notificaties aankrijgen over de verloopdatum van de domeinnaam. U zult ook via email op de hoogte gesteld worden over de verwijdering van uw domeinnaam in het geval u besluit om de domeinnaam niet te hernieuwen.

Afhankelijk van de domeinnaam TLD (top level domain) kunt de herstelling van een domeinnaam aanvragen gedurende een bepaalde periode na de verwijdering ervan (redemption period). De redemption period is afhankelijk van het TLD en is niet beschikbaar voor sommige domeinnamen. Deze actie (herstellen van een domeinnaam) is gekoppeld aan extra kosten. Voor gTLD (generic top level domain - bv. com, net, org) zijn de prijzen voor herstel 100 EUR (of 150 USD). De prijzen voor herstel van andere TLDs kunnen verschillen, beginnend bij 100 EUR (of 150 USD).

Registratie met bescherming van de privacy

Webnode biedt bescherming van de privacy voor domeinregistraties. Deze dienst wordt aangeboden tijdens de aankoop van een nieuwe domeinnaam. Als u de dienst voor de bescherming van de privacy aankoopt, zal Webnode ervoor zorgen dat uw persoonlijke gegevens niet publiekelijk beschikbaar zijn, nochtans u de eigenaar van de domeinnaam bent.

De dienst voor het beschermen van de privacy wordt geleverd door het geassocieerde bedrijf "Anonymouse Domains s.r.o.". Door deze dienst aan te kopen gaat u akkoord met de Voorwaarden van gebruik (beschikbaar op https://www.anonymousedomains.com/service-agreement/).

Deze dienst is enkel beschikbaar voor geselecteerde TLDs.

Verplichtingen van de klant

De klant dient zich te houden aan de RAA 2013 regelgeving van ICANN.