Adatfeldolgozási szerződés


A Webnode mint feldolgozó és a Felhasználó mint adatkezelő között, összhangban a GDPR 28. cikkével.

A feldolgozás tárgya: Mi feldolgozzuk a tárolt adatokat a szervereinken. Ez magában foglalhatja a Webnode-dal létrehozott weboldalak látogatóinak személyes adatait a jelen Szerződésben meghatározott szabályok szerint.

Feldolgozási idő: A Webnode a szerződés időtartama alatt feldolgozza a személyes adatokat, amíg a Felhasználó nem törli a fiókját, utána pedig a szolgáltatás biztonságának és a különleges jogszabályokból eredő kötelezettségek teljesítésének biztosításához szükséges ideig. Ezt követően minden mentett felhasználói adat törlődik.

A feldolgozás jellege és célja: A feldolgozás célja a szerződés szerinti kötelezettségek teljesítése, különösen a tárolási hely biztosítása a felhasználói adatok Webnode-on történő tárolása céljából.

A feldolgozott személyes adatok típusa és kategóriája: A szerveren tárolt személyes adatait feldolgozzuk.

Személyes adatfeldolgozóval kapcsolatos felelősségünk: Vállaljuk, hogy:

a) A személyes adatok feldolgozása kizárólag a felhasználó dokumentált utasításai alapján történik;

b) Biztosítjuk, hogy a személyes adatokkal kapcsolatban kerülő felhatalmazott személyzetünk titokban tartsa az adatokat;

c) Megfelelő technikai és szervezeti óvintézkedéseket kell tenni a kockázatoknak megfelelő biztonsági szint biztosítása érdekében. A megfelelő szintű biztonság megítélésekor figyelembe vesszük különösen az átvitt, tárolt vagy egyéb módon feldolgozott személyes adatok feldolgozásának, véletlen vagy jogellenes megsemmisítésének, elvesztésének, megváltoztatásának, jogosulatlan közzétételének vagy hozzáférésének kockázatát. A műszaki adatok biztonságát az Adatvédelmi irányelv írja le;

d) Figyelembe vesszük a feldolgozás jellegét, és segítséget nyújtunk a Felhasználónak a megfelelő technikai és szervezési intézkedések során, hogy a Felhasználó teljesítse kötelezettségeit, amelyek a GDPR III. fejezetében kerültek meghatározásra (Az adatalanyok jogait);

e) segítsük a felhasználót a GDPR 32-36. cikke szerinti kötelezettségek teljesítésében (a személyes adatok titkossága), figyelembe véve a Webnode számára elérhető információk feldolgozásának jellegét;

f) indokolatlan késedelem nélkül jelentést küldünk a Felhasználónak a személyes adatok megsértéséről;

g) a Felhasználónak minden olyan adatot biztosítunk, amely a fenti kötelezettségek teljesítésének bizonyításához szükséges, és lehetővé teszi a Felhasználó számára, hogy ellenőrizze a fenti kötelezettségek betartását. A személyes adatoknak a Webnode által történő feldolgozásával kapcsolatos minden információ az Adatvédelmi Szabályzatban megtalálható.

Egyéb feldolgozók: A felhasználó egyetért azzal, hogy a Webnode más feldolgozókat is fog alkalmazni a szerverein tárolt személyes adatok feldolgozásában. A feldolgozók listáját az Adatvédelmi irányelv tartalmazza.