Ugovor o obradi podataka


između Webnode kao obrađivača i Korisnika kao kontrolora u skladu s člankom 28 GDPR-a.

Predmet obrade: Obrađivat ćemo podatke koje pohranite na našim poslužiteljima. To može, prema pravilima navedenima u ovom Ugovoru, uključivati osobne podatke posjetitelja web-stranica koje ste kreirali s Webnode.

Vrijeme obrade: Webnode obrađuje osobne podatke u vremenu trajanja ugovora, odnosno dokle korisnik ne otkaže svoj račun. Podaci korisnika ostaju pohranjeni dokle god je to neophodno radi osiguravanja sigurnosti usluge i ispunjavanja obveza koje proizlaze iz posebnih zakonskih propisa. Nakon toga, svi spremljeni korisnički podaci se brišu.

Priroda i svrha obrade: Svrha obrade je ispunjavanje obaveza koje proizlaze iz Ugovora, posebice pružanja prostora za pohranu u svrhu pohranjivanja korisničkih podataka pomoću Webnode alata.

Vrsta i kategorija obrađenih osobnih podataka: Obrađujemo osobne podatke koje pohranjujete na našim poslužiteljima.

Naše odgovornosti obrađivača osobnih podataka: Obvezujemo se:

a) obrađivati osobne podatke samo na temelju dokumentiranih uputa korisnika;

b) osigurati kako bi naša ovlaštena osoba obrađivala osobne podatke s povjerljivošću;

c) poduzeti odgovarajuće tehničke i organizacijske sigurnosne mjere s ciljem osiguravanja dostatne razine sigurnosti koja odgovara danom riziku. Prilikom procjene odgovarajuće razine sigurnosti, posebno uzimamo u obzir rizike koji su uključeni u obradu, slučajno ili nezakonito uništavanje, gubitak, promjene, neovlašteno otkrivanje ili pristup prenesenim, pohranjenim ili na drugi način obrađenim osobnim podacima. Sigurnost tehničkih podataka opisana je u Pravilima o privatnosti;

d) uzeti u obzir prirodu obrade te pomagati korisniku pri odgovarajućim tehničkim i organizacijskim mjerama uključenima u ispunjavanje obveza korisnika da odgovori na zahtjeve ostvarivanja prava podnositelja podataka navedenih u Poglavlju III. GDPR-a (Podatkovna prava);

e) upućivati korisnika kako bi udovoljio obavezama iz Članaka 32-36 GDPR-a (Zaštita osobnih podataka,) uzimajući u obzir prirodu obrade podataka dostupnih Webnode;

f) prijaviti korisniku bilo koji prekršaj osobnih podataka bez odgode;

g) pružiti korisniku sve informacije potrebne za prokazivanje kako su sve gore navedene obaveze bile ispunjene kao i omogućiti korisniku provjeru poštovanja gore navedenih obaveza. Sve informacije o obradi osobnih podataka navedene su u Pravilima o privatnosti.

Ostali obrađivači: Korisnik pristaje na to da će Webnode uključiti ostale obrađivače u proces obrade osobnih podataka koje pohranite na našim poslužiteljima. Popis ostalih obrađivača naveden je ovdje Pravila o privatnosti.