Nalog i opća pitanja

  • Ne mogu pristupiti svom nalogu

  • Zanima me Webnode, ali nemam nalog

  • Trebam li imati validan email za prijavu?

  • Kako mogu ukloniti svoj korisnički nalog?

  • Kako vas mogu kontaktirati?

  • Tehnički problemi

  • Mogu li vas nazvati?

  • Koliko web-stranica mogu stvoriti pod jednim Webnode nalogom?

  • Izbrisao sam svoj projekt. Mogu li koristiti isti naziv za svoju novu stranicu?

  • Pronašao sam uvredljivu web-stranicu koju bi trebalo blokirati