Δοκιμάστε τους αναλυτικούς οδηγούς μας

Συγχρονισμός E-mail με Συσκευές Android


Ο οδηγός αυτός περιγράφει πώς μπορείτε να ρυθμίσετε τον Webnode λογαριασμό email σας με συσκευή Android. Προτού μπορείτε να συγχρονίσετε ένα λογαριασμό email με τη συσκευή σας, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό email στη Webnode.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Για να ρυθμίσετε σωστά το λογαριασμό σας, θα πρέπει να γνωρίζετε τον διακομιστη email στον οποίο βρίσκεται ο λογαριασμός σας. Μπορείτε να βρείτε τις πληροφορίες αυτές στο email που λάβατε αμέσως μετά τη δημιουργία του λογαριασμού σας. Ανοίξτε το email για να δείτε αν ο λογαριασμός σας βρίσκεται στο mail1.webnode.com, στο mail2.webnode.com, ή στο mail3.webnode.com.

Το email μοιάζει με το παρακάτω παράδειγμα:

Πλέον μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή Android σας ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες:

1. Ανοίξτε τις ρυθμίσεις της συσκευής σας. Κάτω από το Accounts, επιλέξτε Email.

2. Κάντε κλικ στο Add Account και επιλέξτε Other Email Account.

3. Συμπληρώστε τη διεύθυνση email που έχετε στη Webnode στο πεδίο Email.

4. Επιλέξτε POP3 ως τύπο του λογαριασμού. Αυτό θα σας οδηγήσει στο παράθυρο που βλέπετε παρακάτω.

5. Συμπληρώστε τις παρακάτω πληροφορίες στις ρυθμίσεις του incoming mailserver:

  • Ως Username, συμπληρώστε τη διεύθυνση email που έχετε στη Webnode. Επαναλάβετε το ίδιο για τον κωδικό.
  • Στο Server, συμπληρώστε mail1.webnode.com ή mail2.webnode.com ή mail3.webnode.com και επιλέξτε τη θύρα 995
  • Στο Security, επιλέξτε SSL/TLS (Accept all certificates)

6. Συμπληρώστε τις παρακάτω πληροφορίες στις ρυθμίσεις του outgoing mailserver:

  • Ο STMP Server είναι mail1.webnode.com ή mail2.webnode.com ή mail3.webnode.com. Επιλέξτε τη θύρα 465
  • Ρυθμίστε το Security Type σε SSL/TLS (Accept all certificates)
  • Τσεκάρετε το Require login. Συμπληρώστε ξανά το username και τον κωδικό σας.

7. Ολοκληρώστε τις ρυθμίσεις και στείλτε ένα δοκιμαστικό email. 

Ο εξυπηρετητής email έχει πλέον ρυθμιστεί.  

Ως προεπιλογή, όλα σας τα μηνύματα αποθηκεύονται στο διακομιστή email.

Αν έχετε ορίσει ανακατεύθυνση, τα μηνύματα email σας δε θα πηγαίνουν στο φάκελο εισερχόμενων του λογαριασμού σας στη Webnode.
Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Λυπούμαστε που δεν μπορέσαμε να σας βοηθήσουμε. Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτό το άρθρο με τα σχόλιά σας.