Δοκιμάστε τους αναλυτικούς οδηγούς μας

Περιορισμός κώδικα HTML ανάλογα τις ρυθμίσεις cookies


Σε αυτόν τον οδηγό θα μάθετε πώς μπορείτε να τροποποιήσετε τους κώδικες HTML που έχετε ενσωματώσει στην ιστοσελίδα σας. Αυτό θα διασφαλίσει την σωστή (ή μη) λειτουργία τους ανάλογα τον τύπο cookies που έχετε ενεργά. Γενικές οδηγίες για τη ρύθμιση των cookies μπορείτε να βρείτε σε αυτό το άρθρο

Η τροποποίηση του κώδικα μπορεί να φανεί χρήσιμη στην περίπτωση που έχετε προσθέσει κάποιο widget στην ιστοσελίδα (μέσω κώδικα HTML) το οποίο συλλέγει cookies. Όταν προσθέσετε τον τροποποιημένο κώδικα, το widget δε θα ξεκινά και δε θα συλλέγει cookies. Η διαδικασία αυτή ισχύει και στην περίπτωση κωδικών HTML που έχετε τοποθετήσει στην επικεφαλίδα

Παράδειγμα του πώς λειτουργεί ο κώδικας: Έχετε τοποθετήσει ένα widget μέσω τροποποιημένου κώδικα στην ιστοσελίδα σας, το οποίο συλλέγει λειτουργικά cookies. Ένας επισκέπτες ο οποίος δεν επιτρέπει την συλλογή λειτουργικών cookies που θα μπει στην ιστοσελίδα σας, δε θα βλέπει το εν λόγω widget (ο κώδικας δε θα τρέχει).

Ο κώδικας θα πρέπει να ορίζεται με ένα από τα παρακάτω tags (ετικέτες):

Marketing cookies: 

{IF_ACCEPTED_MARKETING_COOKIES} 

κώδικας HTML 

{/IF_ACCEPTED_MARKETING_COOKIES}

Λειτουργικά cookies: 

{IF_ACCEPTED_FUNCTIONAL_COOKIES} 

κώδικας HTML 

{/IF_ACCEPTED_FUNCTIONAL_COOKIES}
  

Cοokies απόδοσης: 

{IF_ACCEPTED_PERFORMANCE_COOKIES} 

κώδικας HTML

{/IF_ACCEPTED_PERFORMANCE_COOKIES}

Παράδειγμα κώδικα: 

{IF_ACCEPTED_MARKETING_COOKIES}  

<p> This text/widget will appear <b> only </b> if <b> MARKETING COOKIES are accepted </b></p>  

{/IF_ACCEPTED_MARKETING_COOKIES} 


Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Λυπούμαστε που δεν μπορέσαμε να σας βοηθήσουμε. Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτό το άρθρο με τα σχόλιά σας.