Δοκιμάστε τους αναλυτικούς οδηγούς μας

Κανονισμοί Κατοχύρωσης Domain Names


Η Webnode προσφέρει την κατοχύρωση domain ως πληρωτέα υπηρεσία, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 4 των Όρων και Προϋποθέσεων. Στη σελίδα αυτή, μπορείτε να βρείτε κανονισμούς και πολιτικές που αφορούν στην κατοχύρωση domain names, καθώς και τα δικαιώματα και υποχρεώσεις τον καταγγεγραμμένων κατόχων domains.

Θεωρείτε εγγεγραμμένος κάτοχος domain όταν παραγγέλνετε μία υπηρεσία κατοχύρωσης domain name από τη Webnode. Το κατοχυρωμένο domain σας σχετίζεται με ένα Webnode project (ιστοσελίδα). Δεν είναι δυνατό να θεωρηθείτε εγγεγραμμένος κάτοχος domain αν δε διαθέτετε λογαριασμό χρήστη στη Webnode, ή τουλάχιστον ένα ενεργό Webnode project (προσωπική, επιχειρηματική, ή ιστοσελίδα ηλεκτρονικού εμπορίου/E-shop).

Παράπονα για Κατοχυρωμένα Domain Names

Παράπονα ή καταγγελίες για ένα κατοχυρωμένο domain name ή για κατάχρησή του, θα πρέπει να αναφέρονται στη Webnode σύμφωνα με τις οδηγίες της σελίδας http://www.webnode.gr/epikoinwnia/ και της κατηγορίας "Αναφορά κατάχρησης." Μετά το αίτημά σας, θα λάβετε επιβεβαίωση λήψης του από τη Webnode.

Η ομάδα ορθής χρήσης της Webnode θα αναλάβει το αίτημά σας και θα λάβετε απάντηση στη γλώσσα σας, όπου αυτό είναι δυνατό. Στην περίπτωση που δε μπορούμε να απαντήσουμε στη γλώσσα σας, η επικοινωνία θα γίνεται στα Αγγλικά.

Μετά την παραλαβή ενός παραπόνου ή καταγγελίας, η Webnode θα εξετάσει το περιεχόμενό τους. Στην περίπτωση που η καταγγελία σας θεωρηθεί ευσταθής, η Webnode θα επικοινωνήσει με τον εγγεγραμμένο κάτοχο του domain name, ζητώντας να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την επίλυση του ζητήματος. Σε περιπτώσεις σοβαρής παραβίασης των Όρων και Προϋποθέσεων της Webnode, η Webnode διατηρεί το δικαίωμα να καταργήσει το εν λόγω domain άμεσα.

Στην περίπτωση που η Webnode κρίνει πως η καταγγελία δεν ευσταθεί ή δεν είναι σε θέση να πάρει απόφαση επάνω στο ζήτημα, δε θα υπάρξουν περαιτέρω ενέργειες ενάντια στο domain name ή τον κάτοχό του.

Σε κάθε περίπτωση θα ενημερωθείτε μέσω email για την εξέλιξη και επίλυση του αιτήματός σας. Στην περίπτωση που η Webnode απορρίψει το αίτημά σας, θα λάβετε σχετική αιτιολόγηση και ει δυνατόν, παραπομπή για την υπεύθυνη οντότητα που θα μπορούσε να εξετάσει το αίτημά σας, ανάλογα με την περίσταση.

Πληροφορίες για τους Εγγεγραμμένους Κατόχους Domain Names

Τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των εγγεγραμμένων κατόχων domain names ορίζονται από τον ICANN και αναγράφονται στη σελίδα Πλεονεκτημάτων και Ευθυνών Κατόχων Domains.

Θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το ρόλο του καταχωρητή, των domain names και τις ανανεώσεις domain names στη σελίδα Εκπαιδευτικό Υλικό του ICANN.

Τα Δικαιώματα και οι Ευθύνες του κατόχου ενός domain name όπως ορίζονται από την Συμφωνία Διαπίστευσης του 2009 (Registrar Accreditation Agreement) είναι επίσης προσβάσιμα στην ιστοσελίδα του ΙCANN.

Πολιτική Ανανέωσης και Διαγραφής Domain Names

Όταν η ημερομηνία λήξης ενός domain name παρέλθει, το domain name διαγράφεται και αφαιρείται από το Webnode project και το λογαριασμό σας αυτόματα. Οι ημερομηνίες λήξης ενός domain αναγράφονται στη διαχείριση του project με το οποίο σχετίζεται το domain. Θα λάβετε υπενθυμίσεις της λήξης του domain name σας μέσω email 45, 30, 14, 7, 3 και 1 ημέρα πριν την ημερομηνία αυτή και παράλληλα θα ενημερωθείτε μέσω email για την επικείμενη διαγραφή του domain name σε περίπτωση μη ανανέωσής του.

Ανάλογα τον τύπο του domain (TLD/top level domain), μπορείτε να αιτηθείτε την ανάκτησή του για συγκεκριμένη χρονική περίοδο (redemption period / "καραντίνα"). Η περίοδος αυτ΄ή ποικίλλει ανάλογα το TLD και για ορισμένα domains δεν είναι διαθέσιμη. Ενδέχεται να επιβληθούν επιπλέον τέλη για την ανάκτηση του domain σας εντός αυτής της περιόδου. Για τα gTLD (generic top level domain – π.χ. com, net, org), το κόστος ανάκτησης είναι τα 100 EUR (ή 150 USD). Οι τιμές ανάκτησης για άλλους τύπους domain names ποικίλλει, ξεκινώντας από τα 100 EUR (ή 150 USD).

Κατοχύρωση με Προστασία Ιδιωτικών Δεδομένων

Η Webnode σας προσφέρει τη δυνατότητα Ιδιωτικής Κατοχύρωσης στις περιπτώσεις κατοχύρωσης domain names. Η υπηρεσία σας προσφέρεται κατά την αγορά ενός νέου domain. Με την ενεργοποίηση της υπηρεσίας, η Webnode διασφαλίζει τα στοιχεία επικοινωνίας σας ώστε να μην είναι ορατά από το κοινό, ενώ παραμένετε κάτοχος του domain name.

Η Ιδιωτική Κατοχύρωση παρέχεται από την εταιρεία "Anonymous Domains s.r.o." Με την αγορά της υπηρεσίας, συμφωνείτε στους Όρους και Προϋποθέσεις τους (που μπορείτε να βρείτε στη σελίδα https://www.anonymousedomains.com/service-agreement/).

Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη μόνο για ορισμένους τύπους domain names (TLD).

Υποχρεώσεις Πελάτη

Οι πελάτες οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με την Κ.Δ.Π. 2013 όπως ορίζεται από τον ICANN .


Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Λυπούμαστε που δεν μπορέσαμε να σας βοηθήσουμε. Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτό το άρθρο με τα σχόλιά σας.