Fortrolighedspolitik

Venligst bemærk, at ethvert billede, video eller andet indhold, der publiceres af brugere på Webnodes hjemmesider bliver offentliggjort indhold; derfor betragtes disse ikke som "personligt identificerbare oplysninger" og er derfor ikke underlagt denne fortrolighedspolitik.

Identitet og kontaktoplysninger til din dataansvarlig:

Webnode AG, ID CH - 170.3.036.124-0, Badenerstrasse 47, 8004 Zurich, Schweiz, kontakt e-mail: support@webnode.com.

(samlet også kaldet "Webnode" eller "vi"),

1. Webnode som dataansvarlig af personoplysninger

Webnode fungerer som en dataansvarlig i forhold til personoplysninger for brugere og enkeltpersoner, der besøger webnodes websted.

Hvorfor behandler vi personlige oplysninger? For at overholde kontrakten eller opfylde juridiske forpligtelser indsamler Webnode personoplysninger, der er indhentet af brugeren, når de udfylder kontakt-, registrerings-, ordre-, betalings- og faktura formular på vores hjemmeside.

Webnode behandler yderligere de data, den modtager fra brugeren og andre personer, der bruger webnode eller besøger vores hjemmeside:

  • cookies (Cookies er små tekstfiler, der gemmes i browseren på din enhed, for at lagre oplysninger, nødvendige for at sikre korrekt funktionalitet af vores ydelser. Vi bruger et antal cookies til brugerverifikation, brugerpræferencer og til overvågning af vores marketingkampagner. Du kan fjerne eller deaktivere cookies, men bemærk, at dette forhindrer dig i at bruge vores ydelser.)
  • logfiler (IP-adresse eller andre online-id'er).

Hvor længe behandler vi personoplysninger? Brugerens personoplysninger behandles i kontraktforholdets løbetid og derefter for den tid, der er nødvendig for at sikre tjenestens sikkerhed og opfyldelsen af de forpligtelser, der følger af de særlige lovbestemmelser.

2. Webnode som dataansvarlig af personoplysninger

Webnode giver brugeren en dataplads til opbevaring af data på Webnode servere. Data fra brugeren kan også indeholde personoplysninger fra andre fysiske personer (registrerede). I forbindelse med disse personoplysninger fungerer Webnode som en databehandler af personoplysninger. Brugeren fungerer som en dataansvarlig af personoplysningerne. I henhold til artikel 28 i GDPR indgår dataansvarlig og databehandler (Webnode) i en databehandleraftale, som er tilgængelig her.

Hvad er formålet med behandlingen, og hvordan håndterer vi dataene? Webnode forstyrrer ikke brugerens data og ændrer ikke dem, afslører ikke dem, eller videregiver dem til tredjeparter (undtagen at gøre dem tilgængelige for statslige myndigheder i overensstemmelse med loven), bortset fra deres opbevaring på Webnode servere, medmindre andet er fastsat i kontrakten. Det eneste formål med at håndtere disse personoplysninger er deres opbevaring og at gøre dem tilgængelige for brugeren.

3. Modtagere og behandlere af personoplysninger

Webnode overfører ikke personlige oplysninger til andre databehandlere.

Behandlere af personoplysninger er:

  • virksomheder eller fysiske forretningsenheder, der er involveret i regnskaber, der er ansvarlige for regnskabsoperationer;
  • virksomheder eller forretningsmæssige IT-iværksættere, der er ansvarlige for implementering af it-administration og udvikling af softwareprogrammer, der anvendes af Webnode;
  • virksomheder eller enkeltpersoner, der leverer servertjenester, der har ansvaret for lagring af data;
  • virksomheder, der tilbyder betalingstjenester;
  • virksomheder, der leverer e-mail tjenester;
  • virksomheder, der leverer domæneregistreringstjenester;
  • virksomheder, der leverer verificering på sociale medier.

Personoplysninger kan stilles til rådighed for statslige myndigheder under visse betingelser.

4. Registreredes rettigheder

En registreret har ret til: a) retten til adgang; b) retten til berigtigelse; c) retten til at slette; d) retten til begrænsning af behandling; e) retten til at protestere mod behandling; f) retten til dataportabilitet; g) retten til at indgive klage til tilsynsmyndigheden; h) retten til oplysninger om afhjælpning eller sletning af personoplysninger eller behandlingsrestriktioner; i) retten til at blive informeret i tilfælde af krænkelse af personoplysninger; j) ret til at inddrage samtykke til behandling af personoplysninger.

Dine rettigheder som registrerede er beskrevet detaljeret i EU Regulation 2016/679 (GDPR)

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke skriftligt og indløse de øvrige rettigheder for emnet ved at sende din anmodning til e-mail-adressen privacy@webnode.com.