Podmínky Partnerského programu Webnode

Registrací do Partnerského programu Webnode (“Program”) souhlasíte a jste povinni dodržovat tyto Podmínky použití Partnerského programu (“Podmínky použití”).

Webnode je webová služba/produkt, který je vlastněn a provozován společností „Webnode AG“, se sídlem v Badenerstrasse 47, 8004 Zurich, Švýcarsko.

Webnode si vyhrazuje právo kdykoliv revidovat nebo upravit tyto Podmínky použití bez předchozího upozornění. Jakékoliv nové vlastnosti, které rozšiřují stávající Program, včetně spuštění nových nástrojů a zdrojů podléhají těmto podmínkám. Využiváním Partnerského programu i po těchto změnách dáváte i nadále najevo svůj souhlas s Podmínkami použití. Aktualizovaná verze Podmínek použití je dostupná na adrese:

https://www.webnode.com/cs/affiliate/

Porušení následujících Podmínek použití bude mít za následek zrušení vašeho účtu a ztrátu všech nevyplacených provizí, které jste získali během nedodržování těchto Podmínek použití. S použiváním Partnerského programu souhlasíte na své vlastní riziko.

Podmínky zřízení a vedení Partnerského účtu

Programu se mohou účastnit pouze osoby starší 18 let.

Musíte být fyzickou osobou. Účty registrovaných "robotů" nebo jiné automatizované metody nejsou povoleny.

Pro dokončení registrace k účtu je třeba uvést celé jméno, platnou e-mailovou adresu a další informace.

Vaše přihlašovací údaje mohou být použity pouze jednou osobou. Účet není přenosný a je potřeba vytvořit přístup pro každou osobu zvlášť.

Jakmile se zaregistrujete, odpovídáte za udržování bezpečnosti vašeho účtu a hesla. Webnode nenese žádnou zodpovědnost za případné ztráty způsobené nedodržováním bezpečnosti.

Jste odpovědní za veškeré odchozí údaje z vašeho účtu a činnost, ke které v jeho rámci dojde (i v případě, že údaje použil některý z uživatelů, který má k vašemu účtu přístup).

Jedna fyzická osoba nebo právnická osoba nesmí vlastnit více než jeden účet.

Partnerský program je zakázáno používat k jakýmkoliv nelegálním či neoprávněným účelům. I při dodržení Podmínek používání služeb nesmíte svou činností porušit zákony ve vaší jurisdikci (včetně autorského práva).

Partnerský program Webnode nesmíte využívat k objednávání služeb pro vaše vlastní projekty u Webnode.

Ověření adresy (PIN)

Abychom zajistili bezpečnost vašeho účtu, potřebujeme ověřit vaší adresu předtím, než vám zašleme první platbu. Na e-mail: affiliate@webnode.com nám zašlete adresu vašeho trvalého bydliště. Na tuto adresu vám poté zašleme vaše osobní identifikační číslo (PIN). Jakmile ho obdržíte na vaší adrese, je třeba nám ho zaslat na e-mail: affiliate@webnode.com.

Odkazy/grafika na vaší stránce, e-mailech a další komunikaci

Jakmile se zaregistrujete do Partnerského programu, získáte unikátní partnerský kód a můžete na své stránky, e-maily, nebo do jiných forem komunikace umístit odkazy, bannery, nebo další grafiku, kterou vám zašleme společně s vaším partnerským kódem. Zašleme vám i pokyny, různé styly odkazů a grafické práce, které mohou odkazovat na Webnode. Vyhrazujeme si právo kdykoliv změnit jejich design bez oznámení, ale nikdy nebudeme měnit jejich rozměry bez toho, abychom vám to oznámili s dostatečným předstihem.

Abyste měli možnost přesně sledovat výsledky odkazování a nárůst provizí, poskytneme vám speciální odkaz, který je nutné pro aktivitu mezi vašimi stránkami a stránkami produktů používat. Musíte se ujistit, že každý takovýto odkaz mezi vašimi stránkami a stránkami Webnode tento formát odkazování využívá. Odkazy na stránky Webnode umístěné na vašich webových stránkách musí odpovídat této dohodě, přičemž řádně využijí tento speciální formát, který představuje název „Speciální odkazy“. Odměnu za odkazování dostanete pouze, pokud budou výše popsané podmínky splněny; tyto podmínky platí i pro případ, že vy nebo uživatel s přístupem k vašemu účtu budete chybně používat odkazy nebo nesprávně zadáte partnerský kód. Touto chybou tak přijdete o možnost získat provizi, která by vám jinak podle této dohody náležela.

Partnerské odkazy musí odkazovat na domovskou stránku propagovaného produktu. Hloubkové odkazy na jiné stránky propagovaného produktu nebudou brány v potaz.

Poplatky, provize a platby

Aby bylo možné získat poplatek za prodej produktu, musí zákazník přijít skrze speciální odkaz z vašich webových stránek, e-mailu nebo jiných forem komunikace na stránky Webnode a zaregistrovat se do 90 dní. Neexistuje žádný limit pro dobu, kdy by si měl zákazník koupit první balíček Prémiových služeb. Peníze dostanete, i když si ho koupí až po roce od své registrace.

Nabízíme jeden typ poplatků, kterého můžete dosáhnout: Provize z prodeje

Provize z prodeje je možné získat za to, že zákazník učiní první nákup Prémiového balíčku služeb. Partneři jsou, v jurisdikci, pod kterou spadají, odpovědní za placení daní za všechny výdělky, které prostřednictvím Partnerského programu Webnode získají.

Struktura provizí se může změnit dle našeho uvážení, všechny partnery však na změnu upozorníme 15 dní předem. Provize, které získáte ještě v době, kdy platily starší podmínky, budou vyplaceny v souladu se starými podmínkami. Provize, které získáte v době, kdy platí nové podmínky, budou vyplaceny v souladu novými podmínkami.

Provize vyplatíme pouze za odkazy, které budou automaticky vyhodnoceny naším systémem. Na prohlášení partnerů, že jsou zaregistrováni, nebo že zadali správný kód, nebude brán zřetel, pokud jejich prohlášení neodpovídají údajům z našeho systému. Provize zaplatíme pouze za obchod, který byl uskutečněn pomocí správně formátovaného Speciálního odkazu, který náš systém bude schopný automaticky dohledat.

Vyhrazujeme si právo odmítnout vyplacení provizí, které byly provedeny podvodnou, nezákonnou nebo příliš agresivní činností, pochybnými metodami prodeje nebo marketingu.

Provize začneme vyplácet ve chvíli, kdy budete mít na svém účtu připsány 3 nákupy balíčků Prémiových služeb a/nebo vaše příjmy překročí hranici 300 dolarů. Pokud váš účet tuto hranici nikdy nepřekročí, provize vám vyplaceny nebudou. Jsme odpovědní pouze za vyplácení odměn za účty, které hranici 300 dolarů a/nebo 3 nákupů Prémiových balíčků překonají.

Platby

Provize jsou vypláceny převážně bankovním převodem nebo na základě individuální dohody. Nezpracováváme žádné šeky, kreditní karty ani hotovost. Abyste mohli přijímat provize, je třeba mít bankovní účet.

Upozorňujeme, že na základě pravidel našeho současného poskytovatele nemusíme být schopni odesílat platby do některých zemí. V takovém případě vás budeme informovat individuálně.

Jste zodpovědní za poskytnutí správných a dostatečných informací pro převod. Vyhrazujeme si právo odečíst poplatky z koncové částky, pokud se platba nezdaří z důvodu neúplných nebo nesprávných informací.

Identifikujte se jako Partner Webnode

Je zakázáno vydávat jakákoli tisková prohlášení, která by se týkala této dohody a vaší účasti v Programu. Takováto činnost by měla za následek vaše vyškrtnutí z Programu. Kromě toho není možné jakkoli zkreslovat nebo přibarvovat skutečnou podstatu vztahu mezi vámi a naší stranou, prohlašovat, že se podílíte na vývoji našich produktů, že spadáte pod Webnode AG, tvrdit nebo naznačovat spojení naší společnosti s vámi nebo jakoukoli jinou osobou či subjektem, které nejsou výslovně povoleny touto dohodou (včetně tvrzení nebo naznačování, že podporujeme, sponzorujeme, schvalujeme nebo přispíváme libovolnou částkou na jakoukoli charitativní nebo jinou činnost).

Partnerský program Webnode nesmí být využíván k objednávání služeb pro váš vlastní projekt Webnode. Takovéto nákupy mohou ve výsledku (po našem uvážení) vést k odepření vyplacení provizí a/nebo zrušení této dohody.

Splátkový kalendář

Pokud jsou vaše aktuální provize z Partnerského programu vyšší než 300 USD a/nebo bylo na vaše doporučení zakoupeno 3 a více prémiových balíčků, bude vám provize vyplacena nejpozději v měsíci následujícím měsíc, ve kterém jste dosáhli limitu. Provize nevyplácíme, dokud nedosáhnete hranice 300 USD a/nebo 3 nebo více nákupů.

Definice zákazníka

Zákazníci, kteří nakupují výrobky prostřednictvím tohoto Programu, budou považováni za naše zákazníky. Proto se na ně budou vztahovat všechna naše pravidla, zásady a pracovní postupy týkající se objednávek zákazníků, zákaznického servisu a prodeje produktů. Můžeme kdykoli změnit naše zásady a pracovní postupy. Například budeme určovat ceny, za které mají být výrobky nabízené v rámci tohoto Programu prodány v souladu s naší cenovou politikou. Katalog cen a dostupnost produktů se mohou čas od času měnit. Změny cen produktů se mohou týkat produktů, které máte na svých webových stránkách, neměli byste proto na nich uvádět jejich ceny. Budeme vyvíjet přiměřené úsilí, abychom vám byli schopní poskytnout přesné informace, nemůžeme vám ale zaručit neustálou dostupnost nebo cenu konkrétního výrobku.

Vaše povinnosti

Ponesete výhradní odpovědnost za vývoj, provoz a údržbu vašich stránek a všech materiálů, které se na nich objeví. Budete například odpovědní za:

  • Technický provoz vašich stránek a všech souvisejících zařízení.
  • Zajištění toho, že zobrazení speciálních odkazů na vašich stránkách neporušuje žádnou dohodu mezi vámi a třetí stranou (případně jakákoli omezení nebo požadavky, které na vás klade třetí strana, jež hostí vaše stránky).
  • Přesnost, pravdivost a vhodnost materiálů umístěných na vašich stránkách (včetně materiálů a veškerých informací o výrobcích, které spadají pod Speciální odkazy).
  • Zajištění, že materiály zveřejněné na vašich stránkách neporušují ani nebudou porušovat práva žádné třetí strany (včetně například autorských práv, ochranných známek, soukromí nebo jiných osobních či vlastnických práv).
  • Zajištění, že materiály zveřejněné na vašich stránkách nejsou urážlivé nebo jinak nezákonné.
  • Zajištění, aby vaše stránky přesně a dostatečně zveřejňovaly, a to buď prostřednictvím ochrany osobních údajů nebo jinak, jak se shromažďují a používají, ukládají a zveřejňují údaje získané od návštěvníků, včetně toho, že případná třetí strana (včetně inzerentů) může využít obsah a/nebo a shromažďovat informace přímo od návštěvníků, a může také rozpoznat nebo umístit cookies prohlížečů těchto návštěvníků.

Dodržování právních předpisů

Podmínkou pro vaši účast v Programu je váš souhlas s tím, že jako účastník Programu budete dodržovat veškeré zákony, vyhlášky, předpisy, nařízení, příkazy, licence, povolení, rozsudky, rozhodnutí nebo jiné požadavky vydané jakýmkoli státním orgánem, do jehož jurisdikce spadáte, ať už jsou tyto zákony, atd. platné nebo vstoupivší do platnosti v době, kdy budete účastníkem Programu. Bez omezení výše uvedeného závazku také souhlasíte s tím, že souhlasíte s podmínkou své účasti v Programu, že vaše jednání bude v souladu se všemi platnými zákony (federálními, státními nebo jinými), které upravují pravidla pro obchodní sdělení, včetně CAN-SPAM Act z roku 2003 a všech ostatních anti-spamových zákonů.

Trvání dohody a Programu

Tato dohoda vstoupí v platnost přijetím vaší žádosti o zapojení se do Programu a její platnost vyprší ve chvíli, kdy bude ukončena kteroukoli ze stran. Vy i naše společnost můžeme dohodu ukončit buď s uvedením důvodu jejího ukončení nebo bez něj, písemným oznámením o ukončení trvání dohody. Po vypovězení dohody z libovolného důvodu ukončíte svou činnost v Programu a ze svých stránek odstraníte všechny odkazy na všechny produktové stránky Webnode, všechny naše ochranné známky, firemní oblečení nebo loga, všechny materiály poskytnuté námi nebo za nás, pokud měly souvislost s Programem. Webnode si vyhrazuje právo kdykoli Program ukončit. Po jeho případném ukončení budou vyplaceny provize nad 300 dolarů.

Ukončení

Webnode má právo dle vlastního uvážení pozastavit nebo ukončit váš účet a odmítnout veškeré současné či budoucí použití Programu či jakékoli jiné služby Webnode, a to z jakéhokoli důvodu a kdykoliv. Takové ukončení služby bude mít za následek deaktivaci nebo smazání vašeho účtu nebo vašeho přístupu k tomuto účtu, propadnutí a vzdání se všech provizí, které měly být vyplaceny, pokud byly získány podvodně, nezákonně, příliš agresivně, za použití pochybného prodeje nebo marketingových metod. Webnode si vyhrazuje právo odmítnout služby komukoli, kdykoli a bez udání důvodu.

Vyhrazujeme si právo vyloučit provize obdržené za projekty z konkrétních zemí. Naše partnery o tom budeme předem informovat.

Povinnosti smluvní strany

Smluvní strana si je vědoma toho, že Webnode nebude spolupracovat se smluvní stranou, která využívá doménu nebo subdoménu, jež je zavádějícím způsobem podobná „Webnode“ nebo jakékoli jiné ochranné známce a/nebo má název podobný Webnode nebo jejím partnerům.

Smluvní strana musí vzít v úvahu ochrannou známku a další práva Webnode, pokud chce zavést kampaň placeného vyhledávání, jež má za cíl zlepšit dostupnost v internetových vyhledávačích. Smluvní strana souhlasí, že nebude používat klíčová slova, která jsou podobná „Webnode“ nebo jakákoliv jiná klíčová slova chráněná ochrannou známkou a/nebo název přímo patřící Webnode, včetně „Webnode“, „web-node“ a „web node“.

Není povoleno používat váš partnerský odkaz jako cílovou URL v kampaních s platbou za proklik ve vyhledávačích.

Pokud Webnode dojde k závěru, že smluvní strana porušila anti-spamová pravidla nebo propagovala služby Webnode jakýmkoli jiným nepovoleným způsobem, může (bez omezení jakýchkoli dalších práv nebo opravných prostředků) odepřít smluvní straně provizi jinak splatnou podle pravidel této dohody, případně s okamžitou platností dohodu vypovědět, a to oznámením kdykoli v době jejího trvání.

Vztah smluvních stran

Obě strany jsou nezávislými dodavateli, a nic v této dohodě nezavazuje k vytvoření či poskytnutí zázemí pro jakékoli partnerství, společné podnikání, agentury, frančízy, obchodní zástupce nebo pracovní poměr mezi smluvními stranami. Nebudete mít žádnou pravomoc, vznášet nebo přijímat jakékoli nabídky nebo nás zastupovat v náš prospěch. Neučiníte žádné prohlášení, ať už na svých stránkách nebo jiným způsobem, jež by bylo v rozporu s čímkoli v této dohodě.

Omezení odpovědnosti

Neodpovídáme za nepřímé, zvláštní nebo následné škody (či jakékoli ztráty příjmů, zisků nebo dat), které vzniknou v souvislosti s touto dohodou nebo Programem, i když jsme byli na tuto možnost upozorněni. Naše celková odpovědnost za tyto škody, které vzniknou v souvislosti s touto dohodou nebo Programem, nepřesáhne výši provizí, které vám byly vyplaceny nebo měly být vyplaceny v souladu s touto dohodou.

Vyloučení odpovědnosti

Neexistují žádné výslovné nebo předpokládané záruky nebo zastoupení s ohledem na Program nebo výrobky prodávané jeho prostřednictvím (zahrnující záruky na funkčnost, obchodovatelnost, neporušení pravidel nebo jakékoli předpokládané záruky vyplývající z předmětu plnění, jednání, nebo obchodních zvyklostí). Neručíme za nepřerušenou a bezchybnou funkčnost stránek výrobku, a za případné přerušení jejich funkčnosti nebo chybu neneseme odpovědnost.

Nezávislé vyšetřování

POTVRZUJETE, ŽE JSTE SI DOHODU PŘEČETLI A SOUHLASÍTE SE VŠEMI JEJÍMI USTANOVENÍMI A PODMÍNKAMI. CHÁPETE, ŽE WEBNODE MŮŽE KDYKOLIV (PŘÍMO NEBO NEPŘÍMO) VYŽADOVAT VAŠE DOPORUČENÍ ZÁKAZNÍKŮ PODLE PODMÍNEK, KTERÉ SE MOHOU LIŠIT OD PODMÍNEK OBSAŽENÝCH V TÉTO DOHODĚ, NEBO PROVOZOVAT WEBOVÉ STRÁNKY, KTERÉ BUDOU PODOBNÉ NEBO BUDOU KONKUROVAT VAŠIM STRÁNKÁM. NEZÁVISLE JSTE ZHODNOTILI PŘÍNOS, KTERÝ PRO VÁS ÚČAST V PROGRAMU MÁ, A NESPOLEHLI JSTE SE NA ŽÁDNÉ ZASTOUPENÍ, ZÁRUKY NEBO PROHLÁŠENÍ ODLIŠNÉ OD TĚCH, KTERÉ JSOU SOUČÁSTÍ TÉTO DOHODY.

Arbitráž

Veškeré spory související jakýmkoliv způsobem s touto dohodou (včetně jakéhokoli skutečného nebo údajného porušení těchto podmínek), jakýmikoli transakcemi nebo aktivitami souvisejícími s touto dohodou nebo vaším vztahem k naší společnosti nebo partnerům, budou předloženy důvěryhodnému rozhodčímu v Brně v České republice. Výjimkou je případ, že pokud jakýmkoli způsobem porušíte nebo se budete chystat porušit naše práva na duševní vlastnictví, obrátíme se na jinou vhodnou instanci, státní nebo federální soud v České republice (vy pak souhlasíte s ne-exkluzivním soudním okresem a místem konání tohoto soudu) nebo jiný soud. Nález rozhodčího je závazný a může být zapsán jako rozhodnutí u jakéhokoli soudu příslušné jurisdikce. V plném rozsahu povoleném platnými nařízeními nesmí být žádná arbitráž, která spadá pod tuto dohodu, připojena k rozhodčímu řízení, které zahrnuje jakoukoli jinou stranu této dohody, ať už prostřednictvím třídy rozhodčího řízení nebo jinak.

Různé

Tato dohoda se bude řídit právními předpisy Evropské unie a České republiky bez ohledu na pravidla, jimiž se řídí výběr právních předpisů. Tuto dohodu nesmíte postoupit ze zákona či jinak bez našeho předchozího písemného souhlasu. Tato smlouva je závazná a je vymahatelná vůči stranám a jejich nástupcům a nabyvatelům. Naše neschopnost prosadit přísné plnění všech ustanovení této dohody nebude představovat zřeknutí se našeho práva na následné vymáhání těchto ustanovení nebo jakákoli jiná ustanovení této dohody.

Neúspěch Webnode ve snaze použít nebo vynutit jakákoli práva nebo ustanovení Podmínek používání služby neznamená to, že se vzdává se tohoto práva nebo ustanovení. Podmínky používání služby představují ucelenou dohodu mezi vámi a Webnode, určují vaše používání těchto služeb a nahrazují všechna předchozí ujednání mezi vámi a Webnode (včetně jakékoli předchozí verze Podmínek použití).