Pravidla registrace domén

Webnode poskytuje registraci domén jako placenou službu (viz odstavec 4 Všeobecných podmínek). Na této stránce najdete pravidla a zásady, která se vztahují na registraci domén, a také práva a povinnosti registrovaných držitelů domén. 

Registrovaným držitelem domény se stanete zakoupením doménového jména od Webnode. Registrovaná doména je spojena s projektem na Webnode. Není možné stát se registrovaným držitelem domény bez uživatelského účtu na Webnode a bez alespoň jednoho aktivního projektu na Webnode (osobní nebo firemní web nebo e-shop).

Stížnosti na zaregistrovanou doménu

Stížnosti na zaregistrovanou doménu a také jakákoliv zpráva o zneužití může a měla by být hlášena Webnode tak, jak je to popsáno na stránce http://www.webnode.cz/kontakt/ v sekci "Nahlášení závadného obsahu". O přijetí zprávy budete informováni. 

Přijaté stížnosti budou řešeny naším speciálním týmem, který se takovým stížnostem věnuje. Pokud to bude možné, obdržíte odpověď v češtině / slovenštině. Oficiálním jazykem je ovšem angličtina. 

Po přijetí stížnosti nebo nahlášení závadného obsahu Webnode prověří obsah stížnosti. Pokud bude stížnost oprávněna, Webnode kontaktuje majitele domény (registrovaného držitele domény) a požádá jej o vyřešení nastalé situace. V případě závažného porušení Všeobecných podmínek může Webnode doménu okamžitě deaktivovat. 

V případě, že stížnost bude vyhodnocena jako neoprávněná nebo Webnode nebude moci stížnost vyhodnotit, nebudou učiněny žádné kroky proti doméně nebo jejímu majiteli. 

V obou případech budete e-mailem informováni o řešení stížnosti nebo nahlášení vadného obsahu. V případě, že Webnode nebude moci stížnost vyhodnotit nebo stížnost bude zamítnuta, obdržíte vysvětlení a také kontakt na odpovědné osoby v dané záležitosti.

Doplňující informace pro registrované držitele domén

Práva a povinnosti registrovaných držitelů domén jsou definovány organizací ICANN a jsou uvedeny na jejich stránce Registrants' Benefits and Responsibilities.

Více informací o roli registrátora, doménových jmen a obnovení domén jsou dostupné na stránce Registrant Educational Materials

"The Registrant Rights and Responsibilities Under the 2009 Registrar Accreditation Agreement" (Práva a povinnosti držitelů domén) jsou také uvedeny na stránce organizace ICANN

Pravidla obnovení a prodloužení domén

V den expirace domény je doména automaticky deaktivována a odstraněna z vašeho účtu na Webnode. Datum expirace domény je uvedeno v administraci toho projektu na Webnode, se kterým je doména spojena. Před expirací domény obdržíte upozornění na blížící se expiraci domény e-mailem, a to 45, 30, 14, 7, 3 a 1 den před datem expirace. V případě neprodloužení domény budete o smazání domény informováni také e-mailem. 

V závislosti na typu domény nejvyššího řádu TLD ("top level domain") je možné požádat o obnovení domény po její expiraci během ochranné lhůty - tzv. karanténa. Délka této karantény závisí na typu domény a pro některé domény není k dispozici. Obnovení domény během této lhůty je spojeno s mimořádným poplatkem. Pro generické domény (gLTD - generic top level domain - např. .com, .net, .org) je cena za obnovení 2499 Kč (nebo 150 USD / 100 EUR). Ceny za obnovení jiných typů domén se mohou lišit, začínají však na částce 2499 Kč (nebo 150 USD / 100 EUR).

Registrace se skrytím údajů

Webnode nabízí tzv. skrytou registraci domén. Tato služba je nabízena během procesu zakoupení nové domény. Pokud se pro tuto službu rozhodnete, pak Webnode zajistí, že vaše osobní údaje nebudou veřejně dostupné. I nadále ovšem zůstanete vlastníkem domény. 

Skrytá registrace je poskytována společností "Anonymouse Domains s.r.o.". Zakoupením této služby souhlasíte s jejich Všeobecnými podmínkami (dostupné na stránce https://www.anonymousedomains.com/service-agreement-cz/).

Tato služba je dostupná jen pro vybrané typy domén. 

Povinnosti zákazníka

Zákazník má dodržet RAA 2013, které byly poskytnuty společností ICANN.