Rychlý tip: jak do stránky vložit HTML záložky?

21.5.2013

Určitě jste se s nimi již setkali, třeba u delších článků encyklopedie Wikipedia – odkazy, které vás rychle přesunou na jiné místo na téže stránce. Těmto odkazům se říká HTML záložky nebo také HTML kotvy. Jak takové provázání odkazy na jedné stránce nastavit ve vašem webu Webnode?

Abyste udrželi pozornost návštěvníka na webu co nejdéle, je vhodné vytvářet spíše stránky s kratšími texty a členit je do podstránek. Někdy však může nastat situace, kdy není vhodné obsah rozdělovat. Typicky se jedná např. o znění obchodních podmínek, často kladených otázek, odkazování na zdroje apod. A k tomu vám velmi dobře poslouží právě záložky.

V našem návodu si vložení HTML kotev ukážeme na příkladu stránky s obchodními podmínkami eshopu.

Jak vložit HTML záložky do stránky?

Abyste návštěvníkovi co nejvíce usnadnili prohlížení, je vhodné dát na začátek podmínek názvy jednotlivých kapitol. Vytvoříte tak pomyslný obsah, jaký můžete najít třeba v klasické knize.

Pro přehlednost je vhodné vytvořit hned na začátku stránky krátký obsah

Jakmile budete mít text připravený, přepněte editor do zdrojového kódu.

 Přepnutí do zdrojového kódu

Pro provázání odkazů na stránce změňte v kódu následující:

Pro kapitolu obsahu použijte:
<a href=“smluvni-podminky#uvodni_ustanoveni“>1. Úvodní ustanovení </a>

Pro odstavec, na který odkazujete:
<a name=“uvodni_ustanoveni“> 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ </a>

 Zdrojový kód s vloženou HTML kotvou

Po uložení se odkazy propojí.

Pozor: „smluvni-podminky“ před křížkem # znamenají, že se odkaz nachází na podstránce Smluvní podmínky (adresa: http://vaseshop.webnode.cz/smluvni-podminky). Před křížek nenapíšete nic pouze v případě, že HTML kotvy vkládáte na úvodní stránce (vaseshop.webnode.cz).

Přemýšlíte o vytvoření vlastních internetových stránek?
Tvorba stránek s Webnode je opravdu jednoduchá a navíc zdarma. Zkuste to ještě dnes!

Nezapomeňte si také přečíst návod, jak pracovat s editorem webových stránek krok za krokem.