Jak zlepšit svoji pozici ve vyhledávačích? TOP 15 Google hodnotících faktorů

13.4.2023

Snažíte se, aby byl váš web vidět na Google? Pak je potřeba ho správně optimalizovat. Díky tomu obsadíte přední pozice ve vyhledávání a najde vás více lidí. Odhlate tajemství Google algortimu a proměňte návštěvníky ve spokojené zákazníky.

OBSAH

Google používá k hodnocení webů a řazení výsledků ve vyhledávání svůj vlastní algoritmus. Ten je kombinací různých hodnotících faktorů, které se v průběhu měsíců či let mohou postupně měnit. Nikdo (snad kromě samotných zaměstnanců Google) nedokáže s přesností a určitostí říci, co vše Google ve svém hodnocení webu a při jeho řazení ve vyhledávání zohledňuje.

Jak webový vyhledávač Google funguje v praxi?

V praxi to funguje tak, že uživatel zadá do Google vyhledávací dotaz, např. „tvorba webových stránek zdarma a rychle“. Google algoritmus vyhodnotí podle svých kritérií a předá uživateli výčet relevantních a kvalitních stránek seřazených v určitém pořadí. Čím kvalitnější a relevantnější web máte, tím výše se ve vyhledávání umístíte (budete mít silnější pozici). Samozřejmě každý by chtěl být na pozici číslo 1, protože právě tam většina uživatelů klikne a pravděpodobně se stane zákazníkem.

Výsledky vyhledávání „tvorba webových stránek zdarma a rychle“

Která hodnotící kritéria vyhledávače Google se vyplatí znát?

Podle oficiálního Google dokumentu je webových hodnotících faktorů více než 200. Některé jsou naštěstí všeobecně známé a je dobré o nich vědět a web podle nich optimalizovat.

15 nejdůležitějších SEO faktorů:

 • kvalitní a originální obsah
 • klíčová slova
 • meta titulek
 • meta popis
 • URL
 • H1 nadpis
 • podnadpisy H2 a H3
 • interní a externí odkazy
 • alt tagy
 • obrázky a grafické prvky
 • linkbuilding
 • UX
 • zabezpečení
 • rychlost webu
 • responzivita

1. On-page SEO

Kvalitní a originální obsah

Důležitější je vždy kvalita než kvantita a velkou pozornost je třeba věnovat také originalitě obsahu. Autor by se měl vyvarovat duplikování a za žádných okolností by neměl texty plagovat.

Klíčová slova

Klíčová slova je nejprve nutné správně určit a potom je dobře používat. Algoritmy Google hodnotí lépe ty webové stránky, které mají klíčová slova zahrnuta nejen v obsahu, ale také v meta titulku, hlavním nadpise (H1) a podnadpisech (H2), meta description a URL adrese.

editoru Webnode naleznete SEO nastavení pod tlačítkem „stránky“, SEO nastavení mají také jednotlivé články či produkty.

SEO nastavení v editoru Webnode.

SEO nastavení v editoru Webnode.

S klíčovými slovy se to ale nevyplatí přehánět. Pokud je klíčových slov v textu umístěno příliš mnoho, obsah webu nemusí být atraktivní pro uživatele, ani pro algoritmy. Naopak příliš málo klíčových slov nemusí vést k očekávané návštěvnosti.

Meta title, meta description a URL

Meta title a meta description shrnují obsah vaší stránky a prezentují jej uživatelům ve výsledcích vyhledávání. Je to jedna z prvních věcí, které lidé uvidí, když něco hledají. Proto je důležité, aby jak meta titulek, tak meta popis, obsahoval klíčová slova a měl správnou délku. To stejné platí i o URL adrese: v názvu by mělo být klíčové slovo a čím kratší URL je, tím lepší.

H1, H2 a H3 nadpisy

Nadpisy a podnadpisy jsou důležité pro porozumění textu. S jejich pomocí usnadníte čtenářům i vyhledávači Google orientaci na webu. Nejvýše postavený nadpis H1 přidejte na hlavní stránku webu ale i na jeho podstránky. Podřazené nadpisy s nižší váhou pak využívejte ve správné posloupnosti (H2→H3).

Obrázky a grafické prvky, alt tagy

Po obsahové stránce Google nehodnotí pouze text. Určitě je dobré na web umísťovat různé grafické prvky, multimédia a obrázky. Bohatý web po vizuální stránce je atraktivnější jak pro jeho návštěvníky, tak i pro potenciální zákazníky.

Nezapomínejte také na alternativní texty obrázků neboli ALT tag. Jde o text, který Google vyhledávači pomáhá určit, co obrázek vyjadřuje. ALT text se také zobrazuje, pokud se obrázek nenačte.

Odkazy

Kromě toho by měl text obsahovat interní odkazy vedoucí na další stránky webu a externí odkazy na relevantní a důvěryhodné zdroje.

2. Off-page SEO

Linkbuilding

Linkbuilding znamená externí odkazování na váš web z jiných stránek. Tyto odkazy musí být samozřejmě relevantní a měly by pocházet z dobrých zdrojů. Důležitá je také obecná image společnosti a povědomí o značce mezi lidmi a uživateli internetu.

Sociální sítě

Off-page SEO dále zahrnuje odkazy ze sociálních sítí, komentáře, recenze či tzv. brand mentions. Vyplatí se proto web propojit s různými sociálními sítěmi, kam je dobré pravidelně přidávat příspěvky. Ze sociálních sítí tak můžete odkazovat na web a obráceně. Widget Facebooku je možné v editoru Webnode přidat tímto způsobem. Ikony sociálních sítí lze jednoduše vložit také do záhlaví webu.

3. Technické SEO

Technické SEO se týká zkušeností uživatelů a technických aspektů fungování webu.

Zabezpečení webu

Web by měl mít sitemap, certifikát SSL, který uchovává data v bezpečí, nebo kanonické odkazy. Sitemap jednoduše přidáte v nástroji pro indexaci webu zvaném Google Search Console.

Kanonické odkazy dávají vyhledávačům vědět, které podstránky webu jsou důležitější než jiné. Předcházejí tak negativnímu hodnocení mnoha podobných podstránek e-shopů ze strany Google robotů, kteří weby procházejí.

UX, responzivita a rychlost webu

Kromě technických aspektů se Google řídí také uživatelskou zkušeností. Mezi prvky UX (User Experience), které ovlivňují pozici ve vyhledávačích, patří i responzivita, rychlost webu nebo intuitivní nabídka.

Tip: SEO je samostatný obor, kterým se zabývá SEO specialista. Fungují také různé zkušené agentury, které svým klientům s optimalizací pomáhají. Neváhejte si proto přizvat na pomoc odborníky.

Optimalizovaný web je základ

Pro posílení pozice ve vyhledávačích je nutné mít správně optimalizovaný web. Zaměřte se na relevantnost obsahu webu a klíčová slova v textech i meta datech. Budujte svoji značku, odbornost a odkazy. Věnujte pozornost uživatelské zkušenosti a technickému fungování webu. Pokud to uděláte, Google i uživatelé budou váš web milovat!

Chcete proniknout hlouběji do tajů SEO? Připravili jsme pro vás kompletní návod Jak optimalizovat svůj web krok za krokem.